https www youtube comwatch vBQc Ni II 9

  • Slides: 69
Download presentation

 • https: //www. youtube. com/watch? v=BQc. Ni. II 9 H 8

• https: //www. youtube. com/watch? v=BQc. Ni. II 9 H 8

Openbaring 12: 17 ‘De rest’ De draak was woedend op de vrouw en ging

Openbaring 12: 17 ‘De rest’ De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven.

Openbaring 12: 17 ‘De rest’ De draak was woedend op de vrouw en ging

Openbaring 12: 17 ‘De rest’ De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven.

Wat is het getuigenis van Jezus? ‘Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige

Wat is het getuigenis van Jezus? ‘Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die - aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen’ (Joh 1: 18). ‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’ (Joh. 14: 6) ‘Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis’ (1 Joh 1: 5).

Wat is het getuigenis van Jezus? ‘Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige

Wat is het getuigenis van Jezus? ‘Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die - aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen’ (Joh 1: 18). ‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’ (Joh. 14: 6) ‘Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis’ (1 Joh 1: 5).

‘God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis’ Is dat de

‘God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis’ Is dat de Adventboodschap?

Gods licht in de adventboodschap ‘Vreest God en geeft Hem eer …’ ‘Of weet

Gods licht in de adventboodschap ‘Vreest God en geeft Hem eer …’ ‘Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? … Verheerlijkt dan God met uw lichaam’ (1 Korintiërs 6: 19, 20). --Gezondheidsboodschap // ouders

Gods licht in de adventboodschap 1. Gezondheid: -heeft het beste met ons voor

Gods licht in de adventboodschap 1. Gezondheid: -heeft het beste met ons voor

Gods licht in de adventboodschap ‘ … want de ure van zijn oordeel is

Gods licht in de adventboodschap ‘ … want de ure van zijn oordeel is gekomen’ -- boeken gaan drie maal OPEN! Transparantie

Gods licht in de adventboodschap 1. Gezondheid: -heeft het beste met ons voor 2.

Gods licht in de adventboodschap 1. Gezondheid: -heeft het beste met ons voor 2. Oordeel: -absolute transparantie en inspraak

Gods licht in de adventboodschap ‘… en aanbidt Hem, die de hemel en de

Gods licht in de adventboodschap ‘… en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. ’ -Citaat uit het sabbatsgebod -Wat zegt de sabbat over God? God verkiest relaties boven prestaties

Dagblad Trouw, 22 september 2018 Laten we de sabbat in ere herstellen, luidt de

Dagblad Trouw, 22 september 2018 Laten we de sabbat in ere herstellen, luidt de oproep van de historicus William R. Black - en niet vanuit enige religieuze overtuiging. Black bindt de strijd aan tegen ons 'neo-faraonische' stelsel, waarin wij niet meer waard zijn dan het werk dat we verrichten, terwijl dat werk steeds minder waard is. De sabbat lijkt een archaïsch idee, maar hij werd niet zomaar ingesteld door mensen die hun slavernij waren ontvlucht, stelt Black. Het was een egalitair idee, een verplichte rustdag voor iedereen, ook de slaven - zelfs God nam een dagje vrij.

Dagblad Trouw, 22 september 2018 Maar, aldus Black, het gaat vooral om een ander

Dagblad Trouw, 22 september 2018 Maar, aldus Black, het gaat vooral om een ander denken. De vraag luidt eigenlijk: hoe ziet een samenleving eruit waarin de sabbat mogelijk is? Heel anders dus: "In ons op winst beluste kapitalistische stelsel kunnen we niet hard genoeg werken, willen we altijd meer, hebben we nooit genoeg. In een sabbateconomie is het recht om te rusten - niets te doen wat kapitaal oplevert - net zo heilig als het recht om te werken. In zo'n samenleving kunnen we de armen en vluchtelingen helpen zonder vrees dat er niets voor ons overblijft. "

Gods licht in de adventboodschap 1. Gezondheid: -heeft het beste met ons voor 2.

Gods licht in de adventboodschap 1. Gezondheid: -heeft het beste met ons voor 2. Oordeel: -absolute transparantie en inspraak 3. Sabbat: -relaties belangrijker dan prestaties

Gods licht in de adventboodschap ‘Zalig de doden, die in de Here sterven, van

Gods licht in de adventboodschap ‘Zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten …’ -Wat zegt zielenslaap over God? -Over verlossing?

Gods licht in de adventboodschap 1. Gezondheid: -heeft het beste met ons voor 2.

Gods licht in de adventboodschap 1. Gezondheid: -heeft het beste met ons voor 2. Oordeel: -absolute transparantie en inspraak 3. Sabbat: -relaties belangrijker dan prestaties 4. Zielenslaap: -geen chantage met helse folteringen -verlossingsplan alleen uit liefde

Gods licht in de adventboodschap 1. Gezondheid: -heeft het beste met ons voor 2.

Gods licht in de adventboodschap 1. Gezondheid: -heeft het beste met ons voor 2. Oordeel: -absolute transparantie en inspraak 3. Sabbat: -relaties belangrijker dan prestaties 4. Zielenslaap: -geen chantage met helse folteringen -verlossingsplan alleen uit liefde 5. Geboden -uitingen van liefde 6. Geloofsdoop: -respect voor onze keus 7. Wederkomst: -passie bruidegom en bruid --cadeautjes?

Gods licht in de adventboodschap ‘Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden

Gods licht in de adventboodschap ‘Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. ’ Afspiegeling van Gods karakter: 1 2 10 Veel

Eeuwig goed nieuws! God is en blijft altijd: liefde. Een PUNT en GEEN KOMMA!

Eeuwig goed nieuws! God is en blijft altijd: liefde. Een PUNT en GEEN KOMMA!

Ellen White De serie Conflict of the Ages : De eerste woorden het eerste

Ellen White De serie Conflict of the Ages : De eerste woorden het eerste hoofdstuk van het eerste boek (Patriarchen en profeten): • ‘God is liefde’. De laatste woorden van het laatste hoofdstuk vna het laatste boek (De grote strijd): • ‘God is liefde’. Alles tussen deze bladzijden in is een uitwerking van het thema van Gods liefde.

Droom voor adventkerk: De wereld voorbereiden op Jezus’ komst gaat niet alleen over het

Droom voor adventkerk: De wereld voorbereiden op Jezus’ komst gaat niet alleen over het technisch aankondigen van hoe spoedig hij komt.

Droom voor adventkerk: Het gaat vooral over wat voor iemand de bruidegom is! Naar

Droom voor adventkerk: Het gaat vooral over wat voor iemand de bruidegom is! Naar hem kunnen uitzien als een verlangende bruid.

Vragen?

Vragen?

Gebedsperiode

Gebedsperiode

Discipelen maken en Openbaring Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn

Discipelen maken en Openbaring Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb (Mt 28). Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered (Mr 16). … van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde (Ha 1)

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb (Mt 28). Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered (Mr 16). … van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde (Ha 1) En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie (Opb. 14: 6); Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus (Opb. 14: 12). … allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven (Opb. 12: 17) Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen (Opb. 13: 10).

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb (Mt 28). Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered (Mr 16). … van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde (Ha 1) En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie (Opb. 14: 6); Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus (Opb. 14: 12). … allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven (Opb. 12: 17). Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen (Opb. 13: 10).

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb (Mt 28). Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered (Mr 16). … van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde (Ha 1) En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie (Opb. 14: 6); Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus (Opb. 14: 12). … allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven (Opb. 12: 17). Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen (Opb. 13: 10).

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb (Mt 28). Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered (Mr 16). … van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde (Ha 1) En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie (Opb. 14: 6); Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus (Opb. 14: 12). … allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven (Opb. 12: 17). Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen (Opb. 13: 10).

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb (Mt 28). Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered (Mr 16). … van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde (Ha 1) En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie (Opb. 14: 6); Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus (Opb. 14: 12). … allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven (Opb. 12: 17). Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen (Opb. 13: 10).

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb (Mt 28). Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered (Mr 16). … van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde (Ha 1) En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie (Opb. 14: 6); Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus (Opb. 14: 12). … allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven (Opb. 12: 17). Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen (Opb. 13: 10).

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb (Mt 28). Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered (Mr 16). … van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde (Ha 1) En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie (Opb. 14: 6); Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus (Opb. 14: 12). … allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven (Opb. 12: 17). Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen (Opb. 13: 10).

En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij

En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde e d n gezeten zijn en aan alle volk en stam a v n e r e o v t en taal en natie (Opb. 14: 6); i u t He e d n i Hier komt het aan op de n t a h a c a k r j i d l e p standvastigheid van de heiligen, die g o t a a t s n ë i l zich houden aan Gods geboden en e e g d n n a v eva n e g aan de trouw van Jezus (Opb. 14: 12). i d n o k. r p e a v h c … allen die zich aan Gods geboden s het d o o b n e l e houden en bij het getuigenis van g n e drie Jezus blijven (Opb. 12: 17). Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen (Opb. 13: 10). Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb (Mt 28). Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered (Mr 16). … van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde (Ha 1)

Daarbij gaat het om discipelen maken! Letterlijke vertaling: Gaande, maakt al de volken tot

Daarbij gaat het om discipelen maken! Letterlijke vertaling: Gaande, maakt al de volken tot mijn discipelen en hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en lerende te onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Daarbij gaat het om discipelen maken! Letterlijke vertaling: Gaande, maakt al de volken tot

Daarbij gaat het om discipelen maken! Letterlijke vertaling: Gaande, maakt al de volken tot mijn discipelen en hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en lerende te onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Daarbij gaat het om discipelen maken! Letterlijke vertaling: Gaande, maakt al de volken tot

Daarbij gaat het om discipelen maken! Letterlijke vertaling: Gaande, maakt al de volken tot mijn discipelen en hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en lerende te onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Daarbij gaat het om discipelen maken! Letterlijke vertaling: Gaande, maakt al de volken tot

Daarbij gaat het om discipelen maken! Letterlijke vertaling: Gaande, maakt al de volken tot mijn discipelen en hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en lerende te onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Daarbij gaat het om discipelen maken! Letterlijke vertaling: Gaande, maakt al de volken tot

Daarbij gaat het om discipelen maken! Letterlijke vertaling: Gaande, maakt al de volken tot mijn discipelen en hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en lerende te onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Daarbij gaat het om discipelen maken! Letterlijke vertaling: Gaande, maakt al de volken tot

Daarbij gaat het om discipelen maken! Letterlijke vertaling: Gaande, maakt al de volken tot mijn discipelen en hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en lerende te onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Vragen?

Vragen?

Gods wijde betrokkenheid ‘Tunnelvisie’ Welke overeenkomst is er tussen: -Job -Melchisedek -Jetro -Bileam -De

Gods wijde betrokkenheid ‘Tunnelvisie’ Welke overeenkomst is er tussen: -Job -Melchisedek -Jetro -Bileam -De magiërs uit het Oosten? ZE VALLEN BUITEN DE ‘TUNNEL’ VAN ISRAËL -Vriendin Joanne

Gods wijde betrokkenheid Maleachi 1: 8 -11 De diepvrieskip 8 Als jullie met een

Gods wijde betrokkenheid Maleachi 1: 8 -11 De diepvrieskip 8 Als jullie met een blind offerdier aankomen, zeggen jullie: ‘Wat geeft dat nu? ’ En ook als jullie met een kreupel of ziek dier aankomen, zeggen jullie: ‘Dat geeft toch niets? ’ Bied de gouverneur zo’n dier maar eens aan en zie of hij er tevreden mee is en jullie goedgezind zal blijven – zegt de HEER van de hemelse machten. 9 Zo zullen jullie God wel gunstig stemmen, zo zal hij zijn volk wel gunstig gezind zijn! Dit alles gebeurt door jullie toedoen; zou hij zijn volk dan nu goedgezind zijn?

Gods wijde betrokkenheid Maleachi 1: 8 -11 10 Het zou beter zijn als een

Gods wijde betrokkenheid Maleachi 1: 8 -11 10 Het zou beter zijn als een van jullie de tempeldeuren zou sluiten en jullie het vuur op mijn altaar niet langer zouden aansteken, want dat is toch zinloos. Ik wijs jullie af – zegt de HEER van de hemelse machten – en de offers die jullie brengen aanvaard ik niet. 11 Van waar de zon opgaat tot waar ze ondergaat staat mijn naam bij alle volken in aanzien, overal brengt men mij reukoffers en reine offergaven. Mijn naam staat bij alle volken in aanzien – zegt de HEER van de hemelse machten –,

Gods wijde betrokkenheid Maleachi 1: 8 -11 10 Het zou beter zijn als een

Gods wijde betrokkenheid Maleachi 1: 8 -11 10 Het zou beter zijn als een van jullie de tempeldeuren zou sluiten en jullie het vuur op mijn altaar niet langer zouden aansteken, want dat is toch zinloos. Ik wijs jullie af – zegt de HEER van de hemelse machten – en de offers die jullie brengen aanvaard ik niet. 11 Van waar de zon opgaat tot waar ze ondergaat staat mijn naam bij alle volken in aanzien, overal brengt men mij reukoffers en reine offergaven. Mijn naam staat bij alle volken in aanzien – zegt de HEER van de hemelse machten –,

Het Nieuwe Testament 1 Timoteüs 4: 9, 10 9 Deze boodschap is betrouwbaar en

Het Nieuwe Testament 1 Timoteüs 4: 9, 10 9 Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. 10 Hiervoor zwoegen en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van alle mensen, bovenal van de gelovigen.

Het Nieuwe Testament 1 Timoteüs 4: 9, 10 9 Deze boodschap is betrouwbaar en

Het Nieuwe Testament 1 Timoteüs 4: 9, 10 9 Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. 10 Hiervoor zwoegen en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van alle mensen, bovenal van de gelovigen.

Het Nieuwe Testament 1 Timoteüs 4: 9, 10 9 Deze boodschap is betrouwbaar en

Het Nieuwe Testament 1 Timoteüs 4: 9, 10 9 Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. 10 Hiervoor zwoegen en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van alle mensen, bovenal (dus niet alleen) van de gelovigen.

Het Nieuwe Testament Romeinen 2: 14 -15 14 Wanneer namelijk heidenen, die de wet

Het Nieuwe Testament Romeinen 2: 14 -15 14 Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet.

Het Nieuwe Testament Romeinen 2: 14 -15 15 Ze bewijzen door hun daden dat

Het Nieuwe Testament Romeinen 2: 14 -15 15 Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten.

Het Nieuwe Testament Romeinen 2: 14 -15 15 Ze bewijzen door hun daden dat

Het Nieuwe Testament Romeinen 2: 14 -15 15 Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. -Paulus verwijst naar Jeremia 31: 33— Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk.

Gods wijde betrokkenheid Durven we te erkennen dat Gods Geest ook actief is buiten

Gods wijde betrokkenheid Durven we te erkennen dat Gods Geest ook actief is buiten onze tunnel? Door welke personen of bewegingen zou de Heer kunnen werken? Wat betekent dat voor onze houding ten opzichte van die personen en bewegingen?

backed Donald Trump in last year’s US presidential election, has described Islam as “an

backed Donald Trump in last year’s US presidential election, has described Islam as “an evil and very wicked religion”

Gods wijde betrokkenheid Ja, maar in Johannes 14: 6 zegt Jezus toch: 6‘Ik ben

Gods wijde betrokkenheid Ja, maar in Johannes 14: 6 zegt Jezus toch: 6‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. ’ Jezus heeft dit al in vers 1 -3 uitgelegd: 1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2 In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3 Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.

Gods wijde betrokkenheid -Alleen Jezus zal mensen uit het graf roepen, NIEMAND ANDERS! -Plato

Gods wijde betrokkenheid -Alleen Jezus zal mensen uit het graf roepen, NIEMAND ANDERS! -Plato niet -Confusius niet -de Boeddha niet -Mohammed niet -de paus niet ALLEEN JEZUS WEKT DE DODEN OP EN ALLEEN HIJ BRENGT HEN BIJ ZIJN VADER Niemand kan bij de Vader komen dan door wat Jezus doet.

Gods wijde betrokkenheid Als God zijn wet ook kan schrijven in de harten van

Gods wijde betrokkenheid Als God zijn wet ook kan schrijven in de harten van mensen die niet eens een Bijbel (wet) hebben, waarom dan nog evangeliseren? -deze gedachte verminderde Paulus’ inzet niet -Romeinen 4: 2—Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen? // Taak adventbeweging!

Vermenigvuldigen Discipelen maken, die discipelen maken, die …. -Moeizaam -Waardoor? -evangelisatie uitbesteed aan professionals

Vermenigvuldigen Discipelen maken, die discipelen maken, die …. -Moeizaam -Waardoor? -evangelisatie uitbesteed aan professionals -ingewikkeld gemaakt -koppie nodig -nadruk op kennis -Jezus : nadruk op horen EN gehoorzamen -Is discipelen maken hetzelfde als ‘gemeentegroei’, of mensen voor de Adventkerk werven?

Discipelmakers: • Ontdoen Gods boodschap van hun eigen cultuur en religieuze vormen • Beseffen

Discipelmakers: • Ontdoen Gods boodschap van hun eigen cultuur en religieuze vormen • Beseffen het belang van gehoorzaamheid – ‘… hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. ’ • Maken discipelen, geen bekeerlingen – Laten hun discipelen in hun eigen leven toe • Bieden ruimte voor het priesterschap van alle gelovigen

Vredelievende mensen • • • Gastvrij Reageren (soms eerst negatief) Ontvankelijk Reputatie Invloed •

Vredelievende mensen • • • Gastvrij Reageren (soms eerst negatief) Ontvankelijk Reputatie Invloed • Voorbeelden?

Hoeveel kun je onthouden?

Hoeveel kun je onthouden?

Hoeveel kunnen jullie onthouden?

Hoeveel kunnen jullie onthouden?

Hoeveel kunnen jullie onthouden? Het belang van groepsgewijs Bijbel lezen: • Groepen kunnen meer

Hoeveel kunnen jullie onthouden? Het belang van groepsgewijs Bijbel lezen: • Groepen kunnen meer vasthouden dan individuen. • Samen leer je sneller dan alleen • Groepen vermenigvuldigen sneller dan individuen. • Ze doen dat ook váker. • Groepen beschermen tegen slecht leiderschap en ketterij. • Groepen corrigeren zichzelf. • Groepen kennen een vorm van rekenschap afleggen.

Ontdekkend Bijbellezen • Lees het Bijbelgedeelte twee keer voor – verschillende personen en vertalingen

Ontdekkend Bijbellezen • Lees het Bijbelgedeelte twee keer voor – verschillende personen en vertalingen • Laat iemand anders het verhaal in zijn/haar eigen woorden vertellen (groepscheck) • Bespreek vijf vragen: – 1. Wat is nieuw? – 2. Wat verrast ons? – 3. Wat begrijpen we niet? – 4. Wat zullen we toepassen of gehoorzamen? – 5. Wat zullen we deze week met iemand anders delen—en met wie?

Lucas 10: 1 -11 • Lees het Lucas 10: 1 -11 twee keer voor

Lucas 10: 1 -11 • Lees het Lucas 10: 1 -11 twee keer voor – verschillende personen en vertalingen • Laat iemand het verhaal in zijn/haar eigen woorden vertellen (groepscheck) • Bespreek vijf vragen: – 1. Wat is nieuw? – 2. Wat verrast ons? – 3. Wat begrijpen we niet? – 4. Wat zullen we toepassen of gehoorzamen? – 5. Wat zullen we deze week met iemand anders delen—en met wie?

Stille getuigen bestaan nog amper Voor religieuze mensen is hun godsdienst hun leven –

Stille getuigen bestaan nog amper Voor religieuze mensen is hun godsdienst hun leven – Alle levenskeuzes bepaald door hun godsdienst – Willen er graag over praten en doen dat ook – Zij beschouwen zwijgen als ontkenning van geloof

Omgekeerde gastvrijheid Stap 1: Eet hun eten, luister naar hun verhaal Stap 2: Genees

Omgekeerde gastvrijheid Stap 1: Eet hun eten, luister naar hun verhaal Stap 2: Genees hen je weet hoe dat gaat Stap 3: Zeg hen, God is nu dichtbij jou Start een groep die ontdekkend de Bijbel leest—evangelie van Marcus Speciaal materiaal voor boeddhisten

De eerste beginselen van de leer (Hebreeën 6: 1, 2): 1. Bekering Lucas 19:

De eerste beginselen van de leer (Hebreeën 6: 1, 2): 1. Bekering Lucas 19: 1– 10 2. Geloof in God Marcus 5: 21– 43 3. Dopen Matteüs 3: 1– 17; —met water en Geest vergelijk Handelingen 2: 1– 47 4. Het opleggen van handen Lucas 5: 12– 16; vergelijk Handelingen 13: 1– 5 5. De opstanding Johannes 11: 1– 44 6. Het oordeel Johannes 5: 1– 30

De geboden van Jezus en verhalen die enkele daarvan behandelen: 1. Je bekeren en

De geboden van Jezus en verhalen die enkele daarvan behandelen: 1. Je bekeren en geloven Marcus 1: 14, 15 2. Laat je dopen Marcus 16: 9– 16 3. Ga discipelen maken Matteüs 28: 16– 20 4. Bid Lucas 11: 1– 13 5. Ontvang de heilige Geest Johannes 14: 1– 23 6. Heb God en je naaste lief Matteüs 22: 34– 40; vergelijk Johannes 13: 34, 35 7. Eet samen de maaltijd Lucas 22: 7– 20 van de Heer 8. Geef zonder iets terug Marcus 12: 41 -44; te verwachten Lucas 6: 27 -36