http ntnu nodrive digit ntnu no NTNU IKU

  • Slides: 8
Download presentation
http: //ntnu. no/drive digit. ntnu. no

http: //ntnu. no/drive digit. ntnu. no

NTNU IKU • Kompetanseheving for bruk av teknologi, utvikling av fagmiljø og produksjon av

NTNU IKU • Kompetanseheving for bruk av teknologi, utvikling av fagmiljø og produksjon av kurs NTNU Beta • Utprøving/hosting • Utvikling • Kvalitetssikring av teknologi og løsninger NTNU MOOC • Teknisk-pedagogisk støtte • Produksjon • Infrastruktur L Æ R I N G S S T Ø T T E S E N T E R E T

Kontaktpunkt Læringssenteret • Intern digital kompetanseheving for faggrupper ved NTNU (NTNU IKU) NTNU Drive

Kontaktpunkt Læringssenteret • Intern digital kompetanseheving for faggrupper ved NTNU (NTNU IKU) NTNU Drive tilbyr • Pakkeløp for undervisere som skal lage et nettkurs over 4 -8 uker (NTNU MOOC) • Betatesting av nye teknologier/tjenester som krever databehandleravtale/risiko- og sikkerhetsanalyse (NTNU BETA) • Tilbud om åpne nasjonale nettkurs for alle (NTNU DRIVE)

Intern digital kompetanseheving Nettkurs • UNI Smart. Læring : https: //digit. ntnu. no •

Intern digital kompetanseheving Nettkurs • UNI Smart. Læring : https: //digit. ntnu. no • UNI Digital vurdering (underveis- og sluttvurdering) • UNI Flipping (omvendt undervisning) • UNI Akademisk skriving (for studenter) • UNI Digitale tjenester for å fremme studentaktivitet

Kollektive kompetanseutviklingsprosjekt Intern digital kompetanseheving • Institutt for Musikk – ny master på nett

Kollektive kompetanseutviklingsprosjekt Intern digital kompetanseheving • Institutt for Musikk – ny master på nett • Institutt for lærerutdannings - Dig. Gi. LU • Institutt for lærerutdannings - yrkesfaglærerutdanningen) og • Institutt for Geografi – statistikk kurs • Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie – under planlegging

Ulike faser i et endringsforløp basert på kollektiv kompetanseutvikling Endringer må formaliseres i læringsutbytte

Ulike faser i et endringsforløp basert på kollektiv kompetanseutvikling Endringer må formaliseres i læringsutbytte – arbeidsformer – vurderingsformer Endring av emne- og studieplaner Utprøving - evaluering – endring – ny utprøving Design basert Fo. U Refleksjon - kollegabasert veiledning UNI Smart Læring Digital vurdering Kompetansehevning Utprøving i egen undervisning

Vi trenger hjelp! Be oss inn på instituttledermøte Spre info om UNI Smart Læring

Vi trenger hjelp! Be oss inn på instituttledermøte Spre info om UNI Smart Læring Insentiver for å ta kurs

6 Kuratortjenester Scoop. it 3 Sosiale nettverk Facebook 3 Videodeling You. Tube 5 Mikroblogg

6 Kuratortjenester Scoop. it 3 Sosiale nettverk Facebook 3 Videodeling You. Tube 5 Mikroblogg Twitter 5 Blogg Wordpress 8 Sosiale nettverk Research. Gate 8 Sosiale bokmerker Nettlesere 6 Søkermotorer Google 8 Automatiseringer IFTT 2 Samskriving Office 365/Google 8 Skrivebordstjeneter Tweetdeck 1 Notater One. Note/Evernote 7 Gamification Kahoot/Duolingo 1 Digitale tavler Padlet 7 Games Underholdning/læring Digital kompetanseutvikling digitale ferdigheter – digitale tjenester 6 Litteraturdatabaser Scopus 6 Sosiale bokmerker Diigo