HRVATSKI NARODNI PREPOROD NAROD ZAJEDNICA LJUDI POVEZANIH ZAJEDNIKIM

  • Slides: 57
Download presentation
HRVATSKI NARODNI PREPOROD

HRVATSKI NARODNI PREPOROD

NAROD • ZAJEDNICA LJUDI POVEZANIH ZAJEDNIČKIM PODRIJETLOM, KULTUROM I JEZIKOM

NAROD • ZAJEDNICA LJUDI POVEZANIH ZAJEDNIČKIM PODRIJETLOM, KULTUROM I JEZIKOM

NACIJA • NAGLAŠENO SVJESTAN SVOJE NACIONALNE PRIPADNOSTI • NJEGOVA NACIJA TREBA IMATI SVOJU VLASTITU

NACIJA • NAGLAŠENO SVJESTAN SVOJE NACIONALNE PRIPADNOSTI • NJEGOVA NACIJA TREBA IMATI SVOJU VLASTITU NACIONALNU DRŽAVU

STARE NACIJE • ENGLESKA • FRANCUSKA • IMAJU SVOJE DRŽAVE NAZVANE IMENOM VEĆINSKOG NARODA

STARE NACIJE • ENGLESKA • FRANCUSKA • IMAJU SVOJE DRŽAVE NAZVANE IMENOM VEĆINSKOG NARODA • KORIŠTENJE ENGLESKOG I FRANCUSKOG JEZIKA • JAČANJE NACIONALNE SVIJESTIPOTKRAJ 18. I POČETKOM 19. ST.

NOVE NACIJE • ITALIJA -RISORGIMENTOUSKRSNUĆE, PREPOROD -TAJNE ORGANIZACIJE, DIPLOMACIJA, ORUŽANE BORBE

NOVE NACIJE • ITALIJA -RISORGIMENTOUSKRSNUĆE, PREPOROD -TAJNE ORGANIZACIJE, DIPLOMACIJA, ORUŽANE BORBE

KARBONARI- TAJNA UDRUGA -PODIZANJE USTANAKA I POBUNA -1820. PIJEMONT -1821. NAPULJSKO KRALJEVSTVO -1831. PAPINSKA

KARBONARI- TAJNA UDRUGA -PODIZANJE USTANAKA I POBUNA -1820. PIJEMONT -1821. NAPULJSKO KRALJEVSTVO -1831. PAPINSKA DRŽAVA - PROPAST USTANAKA- SV. ALIJANSA

NJEMAČKA

NJEMAČKA

 • LABAVA NJEMAČKA KONFEDERACIJA • NAJVAŽNIJU ULOGU IMAJU PRUSKA I AUSTRIJA • STRAH

• LABAVA NJEMAČKA KONFEDERACIJA • NAJVAŽNIJU ULOGU IMAJU PRUSKA I AUSTRIJA • STRAH OD REVOLUCIJE I GUŠENJE NACIONALNIH POKRETA • RAZLIČITA UDRUŽENJADOMOLJUBNA BRATSTVA, GIMNASTIČKA DRUŠTVA I STUDENTSKA DRUŠTVA • 1819. ZABRANA BRATSTAVA

RAĐANJE NACIJA – GRČKA I SRBIJA • PODRUČJE OSMANSKOG CARSTVA • RAZNOLIKOST NARODA I

RAĐANJE NACIJA – GRČKA I SRBIJA • PODRUČJE OSMANSKOG CARSTVA • RAZNOLIKOST NARODA I VJERA • EUROPSKI DIO CARSTVA- KRŠČANSKO STANOVNIŠTVO- GRČKA I SRPSKA CRKVA • IMAJU PRILIČAN STUPANJ SAMOSTALNOSTI

 • ZA POTREBE BOGOSLUŽJA KORISTE SE NARODNIM JEZIKOM • CRKVA JE NOSITELJ I

• ZA POTREBE BOGOSLUŽJA KORISTE SE NARODNIM JEZIKOM • CRKVA JE NOSITELJ I ČUVAR NACIONALNE SVIJESTI • KRAJ 18. ST. MODERNIZACIJA JEZIKA

KARTA BALKANA -19 ST.

KARTA BALKANA -19 ST.

GRČKA • GRČKO JEZIČNO NASLJEĐE-PISCI DOMOLJUBI • TEŽNJA ZA NACIONALNOM DRŽAVOM • 1821. -1827.

GRČKA • GRČKO JEZIČNO NASLJEĐE-PISCI DOMOLJUBI • TEŽNJA ZA NACIONALNOM DRŽAVOM • 1821. -1827. - RAT ZA NEOVISNOST • SREDIŠNJA VLAST U OSMANSKOM CARSTVU JE SLABA

 • PODRŠKA RUSIJE, ENGLESKE I FRANCUSKE • IPAK, OSMANSKA VOJSKA SE NALAZI NA

• PODRŠKA RUSIJE, ENGLESKE I FRANCUSKE • IPAK, OSMANSKA VOJSKA SE NALAZI NA PRAGU POBJEDE • VOJNA INTERVENCIJA VELIKE BRITANIJE I FRANCUSKE U KORIST GRČKE • 1832. OSMANSKO CARSTVO JE PRIZNALO NEOVISNOST GRČKOJ

SRBIJA • ŠIRENJE SRPSKOG JEZIKA I STVARANJE NACIONALNE SVIJESTI- JEZIKOSLOVCI I PROSVJETITELJI • SAMOUPRAVA

SRBIJA • ŠIRENJE SRPSKOG JEZIKA I STVARANJE NACIONALNE SVIJESTI- JEZIKOSLOVCI I PROSVJETITELJI • SAMOUPRAVA KRŠĆANSKIH SELA • S NJIMA UPRAVLJAJU KNEZOVI – SEOSKE STARJEŠINE

 • ZLOUPOTREBA POREZAOSMANSKA VLAST- JANJIČARI • 1804. SJEČA KNEZOVA • PRVI SRPSKI USTANAK-

• ZLOUPOTREBA POREZAOSMANSKA VLAST- JANJIČARI • 1804. SJEČA KNEZOVA • PRVI SRPSKI USTANAK- ĐORĐE PETROVIĆ KARAĐORĐE • 1815. - DRUGI SRPSKI USTANAK • 1830. FORMIRAN JE AUTOMNI SRPSKI TERITORIJ

NAČERTANIJE- ILIJA GARAŠANIN -OBJAVLJENE 1844. -IDEJA O STVARANJU VELIKE SRBIJE

NAČERTANIJE- ILIJA GARAŠANIN -OBJAVLJENE 1844. -IDEJA O STVARANJU VELIKE SRBIJE

HABSBURŠKA MONARHIJA – ČEŠKA -ZAČETNICI- PISCI, KNJIŽEVNICI I POVJESNIČARI -SLIČNOST S HRVATSKIM NACIONALNIM POKRETOM

HABSBURŠKA MONARHIJA – ČEŠKA -ZAČETNICI- PISCI, KNJIŽEVNICI I POVJESNIČARI -SLIČNOST S HRVATSKIM NACIONALNIM POKRETOM -IMA ODREĐENI STUPANJ SAMOSTALNOSTI U ODNOSU NA BEČ -DOMINACIJA NJEMAČKOG JEZIKA -ČEŠKI JE OPSTAO SAMO NA SELU

 • JEZIKOSLOVCI SU STVORILI I DEFINIRALI NOVI ČEŠKI JEZIK • 1818. MUZEJ ČEŠKOG

• JEZIKOSLOVCI SU STVORILI I DEFINIRALI NOVI ČEŠKI JEZIK • 1818. MUZEJ ČEŠKOG KRALJEVSTVA • MATICA ČEŠKA • OD 1848. NA ČELU POKRETA JE FRANTIŠEK PALACKY

HRVATSKA

HRVATSKA

 • POČETAK- BANSKA HRVATSKA • OTPOR UGARSKOJ • SLUŽBENI JEZIK BI TREBAO BITI

• POČETAK- BANSKA HRVATSKA • OTPOR UGARSKOJ • SLUŽBENI JEZIK BI TREBAO BITI LATINSKI • MAĐARIZACIJA- DJELUJE NA BUĐENJE NACIONALNE SVIJESTI

LJUDEVIT GAJ -VOĐA HRVATSKOG NARODNOG POKRETA ILIRSKOG POKRETA -1830. OBJAVIO JE KNJIŽICU KRATKA OSNOVA

LJUDEVIT GAJ -VOĐA HRVATSKOG NARODNOG POKRETA ILIRSKOG POKRETA -1830. OBJAVIO JE KNJIŽICU KRATKA OSNOVA HORVACKO-SLAVENSKOGA-PRAVOPISANJA -PREDLOŽIO JE POJEDNOSTAVLJENJE HRVATSKOGA PRAVOPISA -ZAJEDNIŠKO JE ŠTOKAVSKO NARJEČJE -1838. - OTVORIO VLASTITU TISKARU -PREDLOŽIO JE DAVANJE KVAČICA

RAZLOZI UZIMANJA NAZIVA ILIRSKI POKRET 1. VJEROVANJE DA HRVATI I DRUGI JUŽNI SLAVENI POTJEČU

RAZLOZI UZIMANJA NAZIVA ILIRSKI POKRET 1. VJEROVANJE DA HRVATI I DRUGI JUŽNI SLAVENI POTJEČU OD ILIRA 2. RASCJEPKANOST HRVATSKIH ZEMALJA- ŽELJA DA SE ONI SPOJE

IVAN KUKULJEVIĆ SAKCINSKI -POVJESNIČAR, KNJIŽEVNIK, POLITIČAR -PRVI ZASTUPNIČKI GOVOR NA HRVATSKOM JEZIKU -1840. PRVA

IVAN KUKULJEVIĆ SAKCINSKI -POVJESNIČAR, KNJIŽEVNIK, POLITIČAR -PRVI ZASTUPNIČKI GOVOR NA HRVATSKOM JEZIKU -1840. PRVA KAZALIŠNA PREDSTAVA NA HRVATSKOM JEZIKU- JURAN I SOFIJA ILI TURCI POD SISKOM

GROF JANKO DRAŠKOVIĆ -1832. NA HRVATSKOM JEZIKU, NA ŠTOKAVSKOM NARJEČJU OBJAVIO JE KNJIŽICU DISERTACIJA

GROF JANKO DRAŠKOVIĆ -1832. NA HRVATSKOM JEZIKU, NA ŠTOKAVSKOM NARJEČJU OBJAVIO JE KNJIŽICU DISERTACIJA -POLITIČKI PREOGRAM PREPORODA -TRAŽI SJEDINJENJE HRVATSKE, SLAVONIJE, DALMACIJE, RIJEKE I VOJNE KRAJINE U JEDNU CJELINU -VELIKA ILIRIJA- OSTALA BI U SASTAVU HABSBURŠKE MONARHIJE -S VREMENOM BI OBUHVATILA SLOVENSKE KRAJEVE I BOSNU -SLUŽBENI JEZIK JE ILIRIČKI ILI HRVATSKI -VRHOVNU VLAST IMAO BI BAN -NE PREDLAŽE UKIDANJE FEUDALNIH ODNOSA -PRVI POLITIČKI SPIS U HRVATA PISAN HRVATSKIM JEZIKOM

1835. - NOVINE HORVATZKE -PRILOG- DANICA HORVATZKA, SLAVONSKA I DALMATINSKA -OD 1836, IZLAZE NA

1835. - NOVINE HORVATZKE -PRILOG- DANICA HORVATZKA, SLAVONSKA I DALMATINSKA -OD 1836, IZLAZE NA ŠTOKAVSKOM NARJEČJU -PROMJENA IMENA U ILIRSKE NARODNE NOVINE I DANICA ILIRSKA -BUDNICE- PJESME DOMOLJUBNOG SADRŽAJA

ANTUN MIHANOVIĆ -’’Horvatska domovina" -krajem 19. stoljeća postala je hrvatska himna. Pjesma je prvi

ANTUN MIHANOVIĆ -’’Horvatska domovina" -krajem 19. stoljeća postala je hrvatska himna. Pjesma je prvi put objavljena 1835. u desetom broju Gajeve "Danice". "Horvatsku domovinu" ili prema prvom stihu "Lijepu našu" uglazbio je Vinkovčanin Josip Runjanin, a prvi put javno je izvedena 1861. Kao nacionalna himna prihvaćena je 1891.

 • ČITAONICE: -VARAŽDIN - KARLOVAC - ZAGREB - 1842 - MATICA ILIRSKA DANAS

• ČITAONICE: -VARAŽDIN - KARLOVAC - ZAGREB - 1842 - MATICA ILIRSKA DANAS MATICA HRVATSKA - GLAVNA ZADAĆA: IZDAVANJE KNJIGA NA HRVATSKOM JEZIKU

 • OSNIVAJU SE : -NARODNI MUZEJ -GOSPODARSKO DRUŠTVO -PRVA HRVATSKA ŠTEDIONICA

• OSNIVAJU SE : -NARODNI MUZEJ -GOSPODARSKO DRUŠTVO -PRVA HRVATSKA ŠTEDIONICA

VATROSLAV LISINSKI (IGNAC FUCHS) -1846 PRVA OPERA NA HRVATSKOM JEZIKU – LJUBAV I ZLOBA

VATROSLAV LISINSKI (IGNAC FUCHS) -1846 PRVA OPERA NA HRVATSKOM JEZIKU – LJUBAV I ZLOBA

UČITELJICA I KNJIŽEVNICA DRAGOJLA JARNEVIĆ Opisala je svoj buran i gotovo avanturistički život u

UČITELJICA I KNJIŽEVNICA DRAGOJLA JARNEVIĆ Opisala je svoj buran i gotovo avanturistički život u Dnevniku Ta impulzivna žena, koja se nikad nije udavala, priuštila je sebi bez predrasuda sve što život pruža. Iz njezina je Dnevnika vidljivo da je rado pohađala planine. Pri tom je doživjela i opasnih pustolovina, npr. razbojstvo u Lici. Za nas je najzanimljivija njezina želja da se uspne kroz stijenu, još k tome u doba kad u svojoj sredini za takav pothvat nije mogla naći istomišljenika ni među muškarcima.

 • Ipak je 1843. nagovorila jednoga svog znanca da je prati na usponu

• Ipak je 1843. nagovorila jednoga svog znanca da je prati na usponu kroz stijenu Okića u Samoborskom gorju, danas poznatu kao penjačko vježbalište naših alpinista. U svome je Dnevniku taj podvig potanko opisala: ‘’Strašno stermi i skliski put prieko onog kamenja i porušenih razvalina bi s pogibelju skopčan i plazenje po njemu vratolomno, ali moja želja, na verh dospjeti, čini me svu pogibeo prezirati, i ja, cipele iz nogu uzamši, a odeću oko mene usko gori zadevenu, pustih se kao mačka gori plaziti. . . Moj drug, videći mene ovak plaziti, udivljeno stane i reče: » Gospodično! Tako mi boga i moga poštenja! Ja vam se moram diviti. Ja sam bio soldat i mnogi sam već vratolomni put činio, nu na ovakovom jošte ne bijah nikada. . . «. Nu meni se to šala viđaše i srietno doplazismo i dovukosmo se na verh. ’’

Sidonija Rubido Erdödy

Sidonija Rubido Erdödy

VLAHO BUKOVAC- ZASTOR HNK

VLAHO BUKOVAC- ZASTOR HNK

HORVATSKO-VUGERKA STRANKA • • OSNOVANA 1841. god. MAĐARONI SITNO PLEMSTVO IZ TUROPOLJA TVRDE DA

HORVATSKO-VUGERKA STRANKA • • OSNOVANA 1841. god. MAĐARONI SITNO PLEMSTVO IZ TUROPOLJA TVRDE DA ILIRCI ŽELE OTRGNUTI HRVATSKU OD UGARSKE

 • HRVATSKU ŽELE SJEDINITI S DRUGIM JUŽNOSLAVENSKIM PODRUČIMA I TAKO UKINUTI STOLJETNU HRVATSKU

• HRVATSKU ŽELE SJEDINITI S DRUGIM JUŽNOSLAVENSKIM PODRUČIMA I TAKO UKINUTI STOLJETNU HRVATSKU DRŽAVNOST • VOĐA-DANIEL JOSIPOVIĆ

ILIRSKA STRANKA • CILJ: UJEDINJENJE SVIH HRVATSKIH POKRAJINA U DRŽAVNU CJELINU KOJA BI U

ILIRSKA STRANKA • CILJ: UJEDINJENJE SVIH HRVATSKIH POKRAJINA U DRŽAVNU CJELINU KOJA BI U SKLOPU UGARSKE TREBALA IMATI VELIK STUPANJ SAMOSTALNOSTI

 • SUKOB MAĐARONA I ILIRACA • BEČKI DVOR : ILIRSKO- MOGUĆA OPASNOST ZA

• SUKOB MAĐARONA I ILIRACA • BEČKI DVOR : ILIRSKO- MOGUĆA OPASNOST ZA STABILNOST MONARHIJE • 1843. ZABRANA KORIŠTENJA ILIRSKOG IMENA • ILIRSKA STRANKA JE PREIMENOVANA U NARODNU STRANKU

 • 1847. god. HRVATSKI JE SABOR PROGLASIO SLUŽBENIM U HRVATSKOJ

• 1847. god. HRVATSKI JE SABOR PROGLASIO SLUŽBENIM U HRVATSKOJ

PREPOROD U DALMACIJI • U DALMACIJU DOLAZE IZ BANSKE HRVATSKE • GRADSKO STANOVNIŠTVO TALIJANSKI

PREPOROD U DALMACIJI • U DALMACIJU DOLAZE IZ BANSKE HRVATSKE • GRADSKO STANOVNIŠTVO TALIJANSKI JEZIK • 1841. U DALMACIJI BORAVI LJUDEVIT GAJ

 • 1844. - ZADAR ZORA DALMATINSKA

• 1844. - ZADAR ZORA DALMATINSKA

 • PETAR PRERADOVIĆ: ZORA PUCA, BIT ĆE DANA Zora puca, bit će dana!

• PETAR PRERADOVIĆ: ZORA PUCA, BIT ĆE DANA Zora puca, bit će dana! Okreni se k zlatnom vedru, Slavna zemljo dalmatinska: Evo Zore u tvom njedru, Da otkrije zakopana Blaga tvoja - evo dana!

 • ŠIRENJE HRVATSKOG JEZIKA • ČITAONICE • TISKANJE KNJIGA I NOVINA NA HRVATSKOM

• ŠIRENJE HRVATSKOG JEZIKA • ČITAONICE • TISKANJE KNJIGA I NOVINA NA HRVATSKOM JEZIKU • 1861. OSNOVALI SU NARODNU STRANKU • ZASJEDANJE DALMATINSKOG SABORA

AUTONOMAŠI • PREDSTAVNICI TALIJANSKOG GRAĐANSTVA • TALIJANSKI JEZIK TREBA OSTATI SLUŽBENI • TRAŽE AUTONOMIJU

AUTONOMAŠI • PREDSTAVNICI TALIJANSKOG GRAĐANSTVA • TALIJANSKI JEZIK TREBA OSTATI SLUŽBENI • TRAŽE AUTONOMIJU DALMACIJE • NIKOLA TOMASEO • ANTUN BAJAMONTI

NARODNA STRANKA • MANJINA • UVOĐENJE HRVATSKOG JEZIKA • RAZVOJ DALMATINSKOG GOSPODARSTVA • UJEDINJENJE

NARODNA STRANKA • MANJINA • UVOĐENJE HRVATSKOG JEZIKA • RAZVOJ DALMATINSKOG GOSPODARSTVA • UJEDINJENJE DALMACIJE S BANSKOM HRVATSKOM • MIHOVIL PAVLINOVIĆ • MIHO KLAIĆ

 • DRUGA POLOVICA 19. ST. – AUTONOMAŠI IMAJU VLAST SAMO U ZADRU •

• DRUGA POLOVICA 19. ST. – AUTONOMAŠI IMAJU VLAST SAMO U ZADRU • 1912. HRVATSKI JEZIK JE POSTAO SLUŽBENIM U DALMACIJI

ISTRA • • • VIŠENACIONALNO PODRUČJE HRVATI, TALIJANI I SLOVENCI TALIJANSKI JEZIK- JAVNIPOSLOVI 1861.

ISTRA • • • VIŠENACIONALNO PODRUČJE HRVATI, TALIJANI I SLOVENCI TALIJANSKI JEZIK- JAVNIPOSLOVI 1861. SABOR SA SJEDIŠTEM U POREČU VEĆINA TALIJANI VOĐA- BISKUP JURAJ DOBRILA

BOSNA I HERCEGOVINA • DO 1878. SASTAVNI DIO OSMANSKOG CARSTVA • JAČANJE SVIJESTI O

BOSNA I HERCEGOVINA • DO 1878. SASTAVNI DIO OSMANSKOG CARSTVA • JAČANJE SVIJESTI O PRIPADNOSTI HRVATSKOJ ODNOSNO SRPSKOJ NACIJI, DOK MUSLIMANI STVARAJU ZASEBNU NACIJU

 • FRANJEVCI • IVAN FRANO JUKIĆ- 1850. POKREĆE ČASOPIS ‘’BOSANSKI PRIJATELJ’’ • NACIONALNO-VJERSKA

• FRANJEVCI • IVAN FRANO JUKIĆ- 1850. POKREĆE ČASOPIS ‘’BOSANSKI PRIJATELJ’’ • NACIONALNO-VJERSKA PODJELA STANOVNIŠTVA • HRVATI IMAJU DVIJE STRANKE IZMEĐU KOJIH SE VODI BORBA

GRADIŠĆANSKI HRVATI • 16. ST. BJEŽE PRED OSMANLIJAMA • DIJELOVI UGARSKE, AUSTRIJE I SLOVAČKE

GRADIŠĆANSKI HRVATI • 16. ST. BJEŽE PRED OSMANLIJAMA • DIJELOVI UGARSKE, AUSTRIJE I SLOVAČKE • POKRAJINA GRADIŠĆE- BURGENLAND • ZAUZUMANJE HRVATSKIH SVEĆENIKA • PREVODE CRKVENE KNJIGE I MOLITVENIKE

 • • ‘’HIŽA ZLATA’’- LOVRE BOGOVIĆ PRVI UĐŽBENICI I KALENDARI PRVE ŠKOLE 1920.

• • ‘’HIŽA ZLATA’’- LOVRE BOGOVIĆ PRVI UĐŽBENICI I KALENDARI PRVE ŠKOLE 1920. MATE MERŠIĆ MILORADIĆ POKREĆE PRVE NOVINE GRADIŠĆANSKIH HRVATA ‘’NAŠE NOVINE’’

NACIONALNE MANJINE • SKUPINA LJUDI UNUTAR ODREĐENE DRŽAVE KOJI NE PRIPAJU VEĆINSKOJ NACIJI •

NACIONALNE MANJINE • SKUPINA LJUDI UNUTAR ODREĐENE DRŽAVE KOJI NE PRIPAJU VEĆINSKOJ NACIJI • SRBI- NAJBROJNIJI • POLEMIKA IZMEĐU VUKA KARAĐŽIĆA I ANTE STARČEVIĆA

 • TALIJANSKA MANJINADALMACIJA

• TALIJANSKA MANJINADALMACIJA