Hrvatski narodni preporod Napoleon Bonaparte 1 2 3

  • Slides: 4
Download presentation
Hrvatski narodni preporod Napoleon Bonaparte

Hrvatski narodni preporod Napoleon Bonaparte

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Kako se naziva skupina koja zastupa napredne ideje? Koja skupina zastupa tradicionalne odnose? Koja od tih dviju skupina podupire Bečki kongres? Tko je izradio Načertanije? Što znači Risorgimento i gdje se javlja? Što je cilj Svete Alijanse? Tko države čine taj savez? Objasni izjavu “bolesnik na Bosporu”. Koje godine mađarski jezik postaje obvezni predmet u hrvatskim školama? Koja tri narečja postoje u Hrvatskoj i u kojim područjima se govore? Tko je Ljudevit Gaj? Tko je grof Janko Drašković? Zašto su preporoditelji svoj pokret nazvali ilirskim? Koje novine i koji književni prilog pokreće Gaj? Što izlazi u desetom broju Danice, 1835. ? Kako se zove prva hrvatska opera?

 • • • Kako se zove prva hrvatska drama? Koje dvije stranke nastaju

• • • Kako se zove prva hrvatska drama? Koje dvije stranke nastaju u Hrvatskoj? Što se dogodilo 1847. g. ? Prezime zagrebačkog biskupa Maksimilijana? Ime čovjeka koji je 1843. g održao prvi zastupnički govor na hrvatskom jeziku u Hrvatskom saboru?

Napoleon Bonaparte 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Napoleon Bonaparte 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Kako je Napoleon pridobio podršku francuskog građanstva? Što je Direktorij? Što je Code civil? Koje je mjere Napoleon poduzeo protiv Velike Britanije? Kako su Napoleonova osvajanja pomogla buđenju nacionalnih pokreta diljem Europe? Zašto je Napoleon napao Rusiju i kako je taj događaj završio? Što je Bitka naroda? Opiši Bečki kongres. (vrijeme, sudionici, zaključci) Tko je imao vojnu, a tko civilnu vlast za vrijeme francuske okupacije Dalmacije? Objasni okolnosti pod kojima Francuzi ukidaju Dubrovačku Republiku. Kojim su mjerama Francuzi nastojali unaprijediti gospodarsko i društveno stanje Dalmacije i Istre? Koje su se novine počele izdavati u Dalmaciji? Navedi dobre i loše strane kratkotrajne francuske vladavine u hrvatskim krajevima.