HRVATSKI NARODNI PREPOROD 1835 1848 PRAVOPISNE KULTURNE I

  • Slides: 12
Download presentation
HRVATSKI NARODNI PREPOROD (1835. -1848. )

HRVATSKI NARODNI PREPOROD (1835. -1848. )

PRAVOPISNE, KULTURNE I POLITIČKE MISLI PREPORODITELJA • LJUDEVIT GAJ • središnja ličnost preporoda •

PRAVOPISNE, KULTURNE I POLITIČKE MISLI PREPORODITELJA • LJUDEVIT GAJ • središnja ličnost preporoda • školovao se u Grazu i Pešti • 1830. g. objavio prvi hrvatski pravopis- Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisanja • predlaže štokavsko narječje za jedinsteveni narodni jezik • zauzima se za novi način pisanja: č, ć, š, ž (gajica) • 1832. piše pjesmu Horvatov sloga i zjedinjenje (“Još Horvatska ni propala”)-himna preporoda • budnice

PRAVOPISNE, KULTURNE I POLITIČKE MISLI PREPORODITELJA • od 1832. Gaj sve češće boravi u

PRAVOPISNE, KULTURNE I POLITIČKE MISLI PREPORODITELJA • od 1832. Gaj sve češće boravi u Zagrebu-surađuje sa budućim preporoditeljima (Dragutin Raovac, Vjekoslav Babukić, Pavao Štoos, Ljudevit Vukotinović, Ivan Derkos. . . )→jezgra preporoda- ILIRCI-Ilirski pokret • 1832. Ivan Derkos- Genij domovine nad sinovima svojim koji spavaju • kulturni program preporoda • predleže strandardiziranje jezika stapanjem svih narječja • zalaže se za podizanje nacionalne svijesti

PRAVOPISNE, KULTURNE I POLITIČKE MISLI PREPORODITELJA • • JANKO DRAŠKOVIĆ plemićkog porijekla u mladosti

PRAVOPISNE, KULTURNE I POLITIČKE MISLI PREPORODITELJA • • JANKO DRAŠKOVIĆ plemićkog porijekla u mladosti se posvetio vojnoj karijeri 1832. u Karlovcu tiska Disertaciju na štokavskom narječju politički program preporoda→stvaranje “Velike Ilirije” (hrvatske i slovenske zemlje , Bosna) štokavština gospodarske i društvene reforme 1838. potiče rad Ilirske čitaonice

NOVINE HORVATZKE I DANICZA • siječanj 1835. Gaj izdaje prve novine na hrvatskom jeziku.

NOVINE HORVATZKE I DANICZA • siječanj 1835. Gaj izdaje prve novine na hrvatskom jeziku. Novine horvatzke i tjedni književni prilog Danicza • izlaze po uzoru na novine na njemačkom jeziku Agramer politische Zeitung s prilogom Luna • mogle su samo prenositi vijesti iz bečkih i drugih novina • 600 pretplatnika

NOVINE HORVATZKE I DANICZA • 14. 3. 1835. A Mihanović objavio pjesmu Horvatska domovina

NOVINE HORVATZKE I DANICZA • 14. 3. 1835. A Mihanović objavio pjesmu Horvatska domovina • 1846. uglazbio Josip Runjanin • 1891. proglašena hrvatskom himnom”Lijapa naša domovino” • 1836. novine mijenjaju ime u Ilirske narodne novine, a Danica postaje Danica Ilirska • 1848. prestaje izlaziti Danica • novine su rabile Gajev pravopis i štokavsko narječje

KULTURNO STVARALAŠTVO U DOBA PREPORODA • osnivaju se brojne knjižnice i čitaonice (prva: 1838.

KULTURNO STVARALAŠTVO U DOBA PREPORODA • osnivaju se brojne knjižnice i čitaonice (prva: 1838. u Varaždinu)-žarišta preporodne misli • 1842. osniva se Matica ilirska –društvo za izdavanje knjiga na hrvatskom jeziku • prvi predsjednik Janko Drašković • od 1874. -Matica hrvatska • prva tiskana knjiga Osman Ivana Gundulića • 1842. S. Vraz izdaje časopis Kolo

GODINA AUTOR DJELO ZNAČAJ 1838. D. Demeter Dramatička pokušenija prevodi strane drame na hrvatski

GODINA AUTOR DJELO ZNAČAJ 1838. D. Demeter Dramatička pokušenija prevodi strane drame na hrvatski jezik 1839. I. K. Sakcinski Juran i Sofija prva hrvatska drama pisana novim standardom 1840. . S. Vraz Đulabije budnicama uspostavlja ljubav kao istinsku inspiraciju 1842. D. Demeter Grobničko polje poema s povijesnom tematikom 1842. D. Rakovec Mali katekizam za velike ljude traži upotrbu narodnog jezika, očuvanje municipalnih prava 1842. Lj. Vukotinović Ilirizam i kroatizam ilirizam veže uz kulturnu djelatnost, a kroatizam uz političku 1846. V. Lisinski Ljubav i zloba Prva hrvatska opera 1846. I. Mažuranić Smrt Smail-age Čengića Najveće književno ostvarenja hrvatskog narodnog preporoda

PRVE POLITIČKE STRANKE-”SRPANJSKE ŽRTVE” HORVATSKO-VUGERSKA STRANKA • uska povezanost s Ugarskom • mađaroni •

PRVE POLITIČKE STRANKE-”SRPANJSKE ŽRTVE” HORVATSKO-VUGERSKA STRANKA • uska povezanost s Ugarskom • mađaroni • odbijaju štokavštinu u korist kajkavštine • okuplja uglavnom plemstvo ILIRSKA STRANKA • program ujedinjenja hrvatskih zemalja i kulturnog zbližavanja Južnih Slavena • geslo: ”Da Bog poživi konstituciju Ugarsku, Kraljevinu Hrvatsku i narodnost ilirsku!”

PRVE POLITIČKE STRANKE”SRPANJSKE ŽRTVE” • siječanj 1843. -car zabranio uporabu ilirskog imena i znakovlja

PRVE POLITIČKE STRANKE”SRPANJSKE ŽRTVE” • siječanj 1843. -car zabranio uporabu ilirskog imena i znakovlja • Ilirska stranka→Narodna stranka • Ilirske narodne novine→Narodne novine • 1845. ponovno dopušteno korištrnje ilirskog imena u književnosti • 29. 7. 1845. -”Srpanjske žrtve”-obračun između vojske i narodnjaka-prve žrtve političkih sukoba

HRVATSKI SABOR I HRVATSKI JEZIK • 1840. hrvatski sabor zatražio od vladara da se

HRVATSKI SABOR I HRVATSKI JEZIK • 1840. hrvatski sabor zatražio od vladara da se na zagrebačkoj Akdemiji uvede katedra hrvatskog jezika i da se hrvatski jezik uvede u gimnazije • 2. 5. 1843. Ivan Kukuljević Sakcinski-prvi govor na hrvatskom jeziku, traži uvođenje hrvatskog jezika kao službenog-ostavio snažan dojam na prisutne, no prijedlog nije podržan • 1843. otvorena katedra za hrvatski jezik • 1847. zasjedanje Hrvatskog sabora: • hrvatski jezik postaje službeni jezik u Hrvatskoj • posljednje zasjedanje sabora kao staleške feudalne institucije