Hrvatski jezik 1 razred Kako pisati esej preporuke

  • Slides: 4
Download presentation
Hrvatski jezik 1. razred

Hrvatski jezik 1. razred

Kako pisati esej – preporuke U eseju treba spojiti: jasnoću izraza, logičnost, misaonost s

Kako pisati esej – preporuke U eseju treba spojiti: jasnoću izraza, logičnost, misaonost s originalnošću i subjektivnošću n n n n Tekst mora imati uvod, razradu i završetak U uvodnom dijelu može se postaviti neka teza (tvrdnja) koja se objašnjava u razradi i u završetku se iznosi zaključak. Misli moraju proizlaziti jedna iz druge, a ne biti nabacane. Dakle, tekst mora biti logična i smislena cjelina. Jasnoća izraza je vrlo važna, a to znači da se ne smijemo zapetljavati u predugačke rečenice pa na kraju i samo ne znamo što smo htjeli reći. Misaonost znači da u eseju dokazujemo kako i samo znamo razmišljati, da nećemo samo ponavljati tuđe misli, nego ćemo i samostalno postaviti neka pitanja, odgovore i zaključke To znači da smo originalni i da na svoj način interpretiramo neki tekst ili obradimo neko pitanje. Subjektivnost znači da polazimo od sebe i vlastitog razumijevanja određenog teksta ili problema

VJEŽBA Zgasnuli smo žutu lampu Plavi plašt je pao oko tvoga tijela Vani šume

VJEŽBA Zgasnuli smo žutu lampu Plavi plašt je pao oko tvoga tijela Vani šume oblaci i stabla Vani lete bijela teška krila Moje tijelo ispruženo podno tvojih nogu Moje ruke svijaju se žude mole Draga, neka tvoje teške kose kroz noć zavijore, zavijore Kroz noć kose moje drage duboko šumore kao more.

Smjernice za pisanje eseja n n n Kako se zove prva Šimićeva ekspresionistička lirika?

Smjernice za pisanje eseja n n n Kako se zove prva Šimićeva ekspresionistička lirika? Interpretirajte simboliku mora u Šimićevoj pjesmi Ljubav Koja je razlika u grafičkom izgledu i poretku Šimićevih stihova u odnosu prema klasično shvaćenom vezanom stihu? Objasnite poredanost Šimićevih stihova u određene skupine. Koji su elementi izraza najviše pridonijeli oslikavanju ekspresionističkog ugođaja pjesme? Šimić je prvi u Hrvatskoj počeo pisati slobodnim stihom. Kako objašnjavate razloge uporabe slobodnog stiha u pjesništvu? Objasnite na primjerima.