HRVATSKA MREA ZDRAVIH GRADOVA PRIMORSKOGORANSKA UPANIJA ZDRAVA UPANIJA

  • Slides: 15
Download presentation
HRVATSKA MREŽA ZDRAVIH GRADOVA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA ZDRAVA ŽUPANIJA “POVEZANI ZDRAVLJEM” Kolovoz 2008. MJESEC CJELOŽIVOTNOG

HRVATSKA MREŽA ZDRAVIH GRADOVA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA ZDRAVA ŽUPANIJA “POVEZANI ZDRAVLJEM” Kolovoz 2008. MJESEC CJELOŽIVOTNOG UČENJA PROJEKT “ZDRAVA ŽUPANIJA” CJELOŽIVOTNO USAVRŠAVANJE: ZNANJA I VJEŠTINE KOD ZDRAVSTVENIH I SOCIJALNIH RADNIKA Mr. sc. Iva Josipović

KVALITETNA KOMUNIKACIJA NA PUTU KA VOĐENJU UMJESTO “ŠEFOVANJA” ORGANIZATOR I NARUČITELJ PROGRAMA JE UPRAVNI

KVALITETNA KOMUNIKACIJA NA PUTU KA VOĐENJU UMJESTO “ŠEFOVANJA” ORGANIZATOR I NARUČITELJ PROGRAMA JE UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE. VODITELJ I AUTOR PROGRAMA JE RIJEČKI STRUČNJAK ANTON ŠTEMBERGER, prof. ČLAN UČITELJSKOG TIMA (FAKULTI MEMBER) INSTITUTA WILIAM GLASER, INSTITUT ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM CT/RT/QM/QS LOS ANGELES, SAD. POČETAK IZVOĐENJA PROGRAMA JE 1998. GODINA I PROGRAM SE PROVODI U KONTINUITETU DO DANAS.

PRVA GRUPA POLAZNIKA SU BILI RAVNATELJI USTANOVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI, A POTOM VODITELJI

PRVA GRUPA POLAZNIKA SU BILI RAVNATELJI USTANOVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI, A POTOM VODITELJI SOCIJALNIH PROGRAMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, PREDSTAVNICI NEVLADINIH UDRUGA, TE DJELATNICI USTANOVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI. DO DANAS JE PROGRAM ZAVRŠILO 310 DJELATNIKA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA, SOCIJALNE SKRBI, JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I NEVLADINOG SEKTORA.

CILJ PROGRAMA JE PRVENSTVENO USMJEREN NA POKRETANJU PROCESA KVALITETNE KOMUNIKACIJE-PONAŠANJA, KA STVARANJU DOBRIH I

CILJ PROGRAMA JE PRVENSTVENO USMJEREN NA POKRETANJU PROCESA KVALITETNE KOMUNIKACIJE-PONAŠANJA, KA STVARANJU DOBRIH I KVALITETNIH ODNOSA U SREDINI U KOJOJ DJELUJEMO, KAO I POVEĆATI SPOSBNOST SAMOPROCJENE SVOJIH PONAŠANJA U STVARANJU UGODNIJEG, ODGOVORNIJEG OKRUŽENJA SA JASNO IZRAŽENIM MIŠLJENJEM, OSJEĆAJIMA I AKTIVNOŠĆU. CILJ JE ODGOVORITI NA PITANJA KOLIKO ISPOLJAVAMO NEVERBALNO SVOJE EMOCIJE, ODAJEMO SVOJE MISLI, OČEKIVANJA I ŽELJE. DA LI SU NAŠE PORUKE JASNE LJUDIMA S KOJIMA RUKOVODIMO I KOLIKO SVOJIM PONAŠANJIMA POTIČEMO ODGOVORNIJE ODNOSE A KOLIKO UGODNE U SVOJOJ SREIDNI.

SADRŽAJ PROGRAMA PROGRAM SE PROVODI U DVIJE FAZE: PRVA FAZA SE PROVODI U JEDNOJ

SADRŽAJ PROGRAMA PROGRAM SE PROVODI U DVIJE FAZE: PRVA FAZA SE PROVODI U JEDNOJ KALENDARSKOJ GODINI KROZ PET SEMINARA INTENZIVNOG DOŽIVLJAJNOG TRENINGA SVAKI POLAZNIK SVOJOM AKTIVNOŠĆU PRIDONOSI DOŽIVLJNOJNOJ DINAMICI GRUPE KROZ STALNU RAZMJENU I OBJAŠNJENJE PORUKA. OVA FAZA SE ZOVE TRENING I PODUČAVANJE.

PRVI SEMINAR – PONAŠANJE – KOMUNIKACIJA ZASNOVAN JE NA UPOZNAVANJU S AKSIONIMA KOMUNIKACIJE (PALO

PRVI SEMINAR – PONAŠANJE – KOMUNIKACIJA ZASNOVAN JE NA UPOZNAVANJU S AKSIONIMA KOMUNIKACIJE (PALO ALTO) TE NJIHOVIM ISPOLJAVANJIMA KROZ TIJELO, GOVOR I GLAS. IZ TOTALNOG PONAŠANJA POSEBNA JE PAŽNJA USMJERENA NA FILOZOFIJU I AKTIVNOST. POSEBNO JE TEŽIŠTE STAVLJENO NA PROBLEM UVJERLJIVOSTI KROZ POKRET. RAZMATRA SE I PROBLEM PROKSEMIJE KAO SIGNALIZATOR ODNOSNOG DIJELA KOMUNIKACIJE I RAZLIČITOSTI SOCIJALNIH SREDINA.

DRUGI SEMINAR – ONO ŠTO MISLIM I POKAZUJEM ZASNOVAN JE NA MIŠLJENJU U OKVIRU

DRUGI SEMINAR – ONO ŠTO MISLIM I POKAZUJEM ZASNOVAN JE NA MIŠLJENJU U OKVIRU TOTALNOG PONAŠANJA TE ISPOLJAVANJU I PERCEPCIJI “ONOGA ŠTO GOVORIMO SA ONIM ŠTO POKAZUJEMO”. TIJELO I GLAS POD KONTROLOM. OTKLANJANJE SUVIŠNIH TJELESNIH AKTIVNOSTI, GLASOVNIH POŠTAPALICA. POSEBNO JE TEŽIŠTE STAVLJENO NA ISPOLJAVANJE NAŠIH OČEKIVANJA I ŽELJA. OD AKSIONA KOMUNIKACIJE ZNAČAJNI DIO ZAUZIMA ODNOSNI DIO KOMUNIKACIJE KROZ BESMISLEN GOVOR I PREPOZNAVANJE POZICIJE SUGOVORNIKA KROZ BRZE PROMJENE PERCEPCIJE KOMUNIKACIJSKIH KANALA.

TREĆI SEMINAR – OSJEĆAJI I GOVOR TIJELA ZASNOVAN JE NA UPOZNAVANJU SLOBODE TIJELA, GLASA

TREĆI SEMINAR – OSJEĆAJI I GOVOR TIJELA ZASNOVAN JE NA UPOZNAVANJU SLOBODE TIJELA, GLASA I GOVORA KROZ ISPOLJAVANJA EMOCIONALNE KOMPONENTE U TOTALNOM PONAŠANJU. SPAJANJE TIJELA I GLAVE” U KONGRUENTNIM ISPOLJAVANJIMA PONAŠANJA. TEŽIŠTE JE STAVLJENO NA KONCENTRACIJU, TE REORGANIZACIJU SVOG STILA EMOCIONALNO (EMOCIJA JE JEDNO CJELOVITO PONAŠANJE I NIJE SAMO OSJEĆAJNA KOMPONENTA TOTALNOG PONAŠANJA) PREPOZNATLJIVIH PONAŠANJA. NA TOM SEMINARU POČENJEMO SE BAVITI I NAŠIM PERCEPTIVNIM SENZORIMA. ZA POČETAK JE TO SLUH, BOGATSTVO, PREPOZNAVANJE I KONTROLA MIŠLJENJA NAD NJIM.

ČETVRTI SEMINAR – DODIR I POGLED ZASNIVA SE NA SPOZNAJAMA DA JE DODIR OSNOVNO

ČETVRTI SEMINAR – DODIR I POGLED ZASNIVA SE NA SPOZNAJAMA DA JE DODIR OSNOVNO ČULO U PERCEPCIJI VANJSKOG SVIJETA, JEDAN OD NAJSNAŽNIJIH KANALA NAŠE KOMUNIKACIJE A ISTOVREMENO NAJVEĆI TABU U KOMBINACIJI SA POGLEDOM. KOJI SU ELEMENTI I KROZ ŠTO SE VIDI U TOTALNOM PONAŠANJU? TAJ JE KANAL I ODLIČAN POKAZATELJ NAŠIH ODNOSA. KOLIKA JE SOCIJALNA PRISILA GLEDE DODIRA? POGLED JE POD ZNAČAJNIM UTJECAJEM NAŠEG MIŠLJENJA I ODRAZ NAŠEG SVIJETA? MIRIS U KOMBINACIJI SA PROKSEMIJOM.

PETI SEMINAR – SAMOZAŠTITA ZASNOVAN JE NA SPOZNAJAMA O SAMOPROCJENI I SAMOEVALUACIJI ALI I

PETI SEMINAR – SAMOZAŠTITA ZASNOVAN JE NA SPOZNAJAMA O SAMOPROCJENI I SAMOEVALUACIJI ALI I NA MOGUĆNOSTIMA ZATVARANJA NEKIH KANALA KOMUNIKACIJE KADA KROZ NJIH POSTAJEMO PREOSJETLJIVI. KAKO SE BORITI PROTIV PRISILE I KAKO ELIMINIRATI “POLICAJCA U GLAVI”. NA OVOM SEMINARU SVAKI SUDIONIK PRESTAVI SVOJA ISKUSTVA U PRIMJENI NAUČENIH SADRŽAJA, TE DAJE VIZIJU VLASTITOG DALJNJEG PUTA.

DRUGA FAZA OVA FAZA JE NASTALA KAO POSLJEDICA PROGRAMA OD PET SEMINARA U PRVOJ

DRUGA FAZA OVA FAZA JE NASTALA KAO POSLJEDICA PROGRAMA OD PET SEMINARA U PRVOJ FAZI NA TRAŽENJE POLAZNIKA KOJI SU ULAZEĆI U KVALITETNIJU KOMUNIKACIJU I PREUZIMANJEM KONTROLE NAD SVOJIM PONAŠANJIMA TRAŽILI NASTAVAK. OVA FAZA JE I FAZA PROCESA OVISNA O GRUPI A DO SADA JE NAJČEŠĆE STRUKTURIRANA U DVA SUPERVIZIJSKA SEMINARA.

SUPERVIZIJA 1. ZADATAK JE PRVENSTVENO OBOGATITI POLAZNIKE KOJI SU ZAVRŠILI PRVU FAZU SA NEKIM

SUPERVIZIJA 1. ZADATAK JE PRVENSTVENO OBOGATITI POLAZNIKE KOJI SU ZAVRŠILI PRVU FAZU SA NEKIM TEHNIKAMA EFIKASNIJE BORBE PROTIV PRISILE U ODNOSIMA I SAMOPROCJENE. ONO NA ŠTO JE STAVLJENO TEŽIŠTE JE OSOBNI NAPREDAK I PITANJE VAŽNOSTI KOD DONAŠANJA NEKIH ODLUKA (NA POSLU, U PRIVATNOM ŽIVOTU, ITD. ) PROBLEM KONCENZUSA I GDJE GA KORISTITI?

SUPERVIZIJA 2. OVAJ SUSRET KREIRAJU SAMI POLAZNICI A ISKLJUČIVO JE VEZAN ZA VOĐENJE KAKO

SUPERVIZIJA 2. OVAJ SUSRET KREIRAJU SAMI POLAZNICI A ISKLJUČIVO JE VEZAN ZA VOĐENJE KAKO LJUDI (PACIJENATA, ŠTIĆENIKA, KLIJENATA, STRANAK ITD. ) S KOJIMA RADIMO, TAKO I U PRIVATNOM ŽIVOTU – DJELOVANJE U NAŠOJ SREDINI. TEŽIŠTE JE U RADU SA NASUPROT RADU ZA.

SVE ŠTO JE DO SADA REČENO O PROGRAMU NAJBOLJE SVJEDOČE MIŠLJENJA I ZAPAŽANJA POLAZNIKA

SVE ŠTO JE DO SADA REČENO O PROGRAMU NAJBOLJE SVJEDOČE MIŠLJENJA I ZAPAŽANJA POLAZNIKA KAO SVOJEVRSNA EVALUACIJA PROGRAMA. “OVO JE NEŠTO JE TOLIKO NEOPHODNO SVAKOM KOJI RADI S LJUDIMA”. “JA SAM O SEBI DOSTA NAUČIO, RASTERETIO SE DOSTA TOGA I UČINIO ŽIVOT VESELIJIM”. JEDNOM RIJEČJU OBOGATIO SAM SEBE I PREDLAŽEM DA SVAKI RAVNATLEJ TO PROĐE, JER ĆE PUNO VIŠE DRUGIMA POMOĆI. IMAM PUNO PLANOVA A OVAKO NEŠTO JE ODLIČNA PRIPREMA ZA NOVE NAPORE”.

NA KRAJU SVEGA ŽELJELA BIH REĆI: “SVE JE JEDNO PREDIVNO ISKUSTVO, ZA MENE POSVE

NA KRAJU SVEGA ŽELJELA BIH REĆI: “SVE JE JEDNO PREDIVNO ISKUSTVO, ZA MENE POSVE NOVO. OSJEĆAM GA KAO NOVOSTEČENO, A NEPROCJENJIVO BOGATSTVO, KAKO SPOZNAJA U DRUŽENJU I KOMUNIKACIJU S DRUGIMA, (O ČEMU SAM UVIJEK PUNO RAZMIŠLJALA, ALI ČESTO VIŠE OSJEĆAJUĆI NEGO RAZUMIJEVAJUĆI TAKO, ŠTO JE JOŠ VAŽNIJE, O SEBI SAMOJ, SVOJIM MOGUĆNOSTIMA, BOGATSTVU, ALI I OGRANIČENJIMA TE O MENI KAKO ME DRUGI VIDE. OVO JE MOJ PRVI DODIR S OVAKVIM NAČINOM RADA TJ. EDUKACIJE KROZ TRENING, RAD I VIŠE SAM NEGO ODUŠEVLJENA, VEĆ ISKOPANO IZ VLASTITIH SPOZNAJA, ISKUSTVO KAO NEŠTO SAM ZNALA ALI MI JE TREBALO POKAZATI. NE MOGU REĆI KAKO ĆU JA TO PRAKTIČNO UPOTRIJEBITI, ALI OSJEĆAM TO NEVAŽNIM. MISLIM DA ĆU SE JA BOLJE OSJEĆATI I ISPOLJAVATI PA ĆE I KONFLIKATA BITI MANJE, A I KAD IH IMA MISLIM DA IH SAD MALO BOLJE MOGU RAZAZNATI I PRONAĆI RJEŠENJE AKO ŽELIM. A TO JE NEPROCJENJIVO. ŽIVIMO KOMUNICIRAJUĆI I DJELUJUĆI S DRUGIMA I SA SOBOM, TO JE NEZAOBILAZNO.