Hra ke zopakovn i procvien uiva nebo test

  • Slides: 16
Download presentation
Hra ke zopakování či procvičení učiva, nebo test k ověření znalostí Výrazy ‒ rozklad

Hra ke zopakování či procvičení učiva, nebo test k ověření znalostí Výrazy ‒ rozklad na součin (vzorce) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radomír Macháň. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Jak postupovat ‒ návod na použití 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jak postupovat ‒ návod na použití 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hru může hrát (test absolvovat) až osm družstev (hráčů). Kromě výpočtů může sehrát svoji roli i nejvhodněji zvolená strategie družstva. Družstvo (hráč) vybere políčko (otázku) s číslem od 1 do 12 z tabulky otázek. Po kliknutí na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Po kliknutí na tlačítko „zpět“ se hra vrací na snímek s tabulkou otázek. Hru řídí porotce (učitel), jehož úkolem je přiřazovat do hracího plánu družstva, které danou otázku odpovědělo správně, body, a to kliknutím na políčko tabulky v barvě družstva (v pořadí od prvního k dalším). Možná je i varianta s odčítáním bodů za nesprávné odpovědi. V případě nesprávné odpovědi může dostat možnost odpovědět další družstvo. Otázky volí družstva střídavě. Ve hře vítězí družstvo, které má po vyčerpání všech otázek nejvyšší počet získaných bodů. Při rovnosti rozhodne „rozstřel“. Hra se může oživit i tím, že družstvo, které první pozná, co je na obrázku pod čísly otázek, získá „bonusové“ body. Tyto však může při nesprávné odpovědi i ztratit. Podrobnější postup v přiloženém souboru „návod“. Pro ukázku postupu řešení krok za krokem klikej na smajlíka!

Tabulka otázek 1 4 7 2 5 8 Obrázek Rozstřel 3 6 9 Soutěžící

Tabulka otázek 1 4 7 2 5 8 Obrázek Rozstřel 3 6 9 Soutěžící (družstvo) č. 1: Soutěžící (družstvo) č. 2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Soutěžící (družstvo) č. 3: Soutěžící (družstvo) č. 4: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Soutěžící (družstvo) č. 5: Soutěžící (družstvo) č. 6: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Soutěžící (družstvo) č. 7: Soutěžící (družstvo) č. 8: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Otázka číslo 1: Rozlož na součin: Zpět

Otázka číslo 1: Rozlož na součin: Zpět

Otázka číslo 2: Rozlož na součin: Zpět

Otázka číslo 2: Rozlož na součin: Zpět

Otázka číslo 3: Rozlož na součin: Zpět

Otázka číslo 3: Rozlož na součin: Zpět

Otázka číslo 4: Rozlož na součin: Zpět

Otázka číslo 4: Rozlož na součin: Zpět

Otázka číslo 5: Rozlož na součin: Zpět

Otázka číslo 5: Rozlož na součin: Zpět

Otázka číslo 6: Rozlož na součin: Zpět

Otázka číslo 6: Rozlož na součin: Zpět

Otázka číslo 7: Rozlož na součin: Zpět

Otázka číslo 7: Rozlož na součin: Zpět

Otázka číslo 8: Rozlož na součin: Zpět

Otázka číslo 8: Rozlož na součin: Zpět

Otázka číslo 9: Rozlož na součin: Zpět

Otázka číslo 9: Rozlož na součin: Zpět

Poznal jsi, co je na obrázku? Souhlasné úhly jsou dva úhly, jejichž první ramena

Poznal jsi, co je na obrázku? Souhlasné úhly jsou dva úhly, jejichž první ramena leží na jedné přímce a druhá ramena jsou rovnoběžná, přitom směr příslušných ramen je stejný (souhlasný). Souhlasné úhly jsou shodné. Zpět

Rozstřel: Rozlož na součin: Zpět

Rozstřel: Rozlož na součin: Zpět

Tabulka otázek: 1 2 4 3 5 7 Obrázek 6 8 Rozstřel 9 Správně

Tabulka otázek: 1 2 4 3 5 7 Obrázek 6 8 Rozstřel 9 Správně 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Špatně -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13

Použité obrázky: Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2011 -02 -06]. Dostupné pod licencí Public domain

Použité obrázky: Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2011 -02 -06]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http: //www. clker. com/clipart-blackboard. html> <http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Souhlasne. Uhly. jpg>.