Hotelov sluby VYINOVACEKaluzova13 2 05 Halov sluby Autor

  • Slides: 14
Download presentation
Hotelové služby VY_INOVACE_Kaluzova_13 -2 -05 Halové služby Autor: Mgr. Yvetta Kałužová . Tento výukový

Hotelové služby VY_INOVACE_Kaluzova_13 -2 -05 Halové služby Autor: Mgr. Yvetta Kałužová . Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám - OP VK 1. 5 CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0195 – Individualizace a inovace výuky

HOTELOVÉ SLUŽBY Halové služby

HOTELOVÉ SLUŽBY Halové služby

ANOTACE Ø Ø výuková prezentace – podpora vyučujícího určeno pro nástavbové studium obor Společné

ANOTACE Ø Ø výuková prezentace – podpora vyučujícího určeno pro nástavbové studium obor Společné stravování

HALOVÉ SLUŽBY do halových služeb patří pracovníci, kteří se starají o služby hostům mimo

HALOVÉ SLUŽBY do halových služeb patří pracovníci, kteří se starají o služby hostům mimo recepční pult jsou vedeni halovým vrátným a podléhají mu: bagážisté, výtaháři, pochůzkáři, dveřníci, vozmistři, noční čističi obuvi, pracovníci halové služby

HALOVÝ VRÁTNÝ je podřízen vedoucímu recepce nebo vedoucímu ubytování, zodpovídá za všechny stanovené pracovní

HALOVÝ VRÁTNÝ je podřízen vedoucímu recepce nebo vedoucímu ubytování, zodpovídá za všechny stanovené pracovní úkony jednotlivých členů svého kolektivu provádí rozpis služeb své pracoviště může mít v části recepčního pultu nebo při vchodu do hotelové haly funkce halového vrátného je zpravidla zřizována tam, kde byla zrušena funkce hotelového vrátného. Vedením halových služeb v menších hotelech je pověřen dveřník.

HALOVÝ VRÁTNÝ Zabezpečuje: organizaci příjezdů a odjezdů hostů podle stanoveného scénáře a standardu služeb

HALOVÝ VRÁTNÝ Zabezpečuje: organizaci příjezdů a odjezdů hostů podle stanoveného scénáře a standardu služeb spolupracuje se všemi středisky a pracovišti recepčních služeb a lůžkové části hotelu ochraňuje hotelový vchod, pečuje o dodržování pořádku v prostorách haly, vchodu i před vchodem do hotelu, nedovoluje nebydlícím osobám vstup do lůžkové části hotelu provádí vyúčtování služeb, které halové služby hostům poskytly

BAGÁŽISTA – NOSIČ ZAVAZADEL je podřízen hotelovému vrátnému a pracuje podle jeho pokynů. Před

BAGÁŽISTA – NOSIČ ZAVAZADEL je podřízen hotelovému vrátnému a pracuje podle jeho pokynů. Před vchodem přebírá hostovo zavazadlo, odváží je do hotelové haly, kde vyčká pokynů halového vrátného, doprovází hosta se zavazadly na pokoj. seznámí hosta s osvětlením, uzavíráním pokoje, a s dalším technickým zařízením udržuje pořádek ve svěřeném úseku hotelové haly, vstupního prostoru, skladu zavazadel při odjezdu hosta odnáší jeho zavazadla z pokoje do určeného prostoru, stěhuje hosty v hotelu, doručuje balíčky do pokoje hosta poštu, vyhledává hosty v hotelu v případě návštěvy pracuje v nepřetržitém provozu a nosí předepsané oblečení

VÝTAHÁŘ je podřízen hotelovému vrátnému a pracuje podle jeho pokynů obsluhuje výtah, udržuje jeho

VÝTAHÁŘ je podřízen hotelovému vrátnému a pracuje podle jeho pokynů obsluhuje výtah, udržuje jeho čistotu upozorňuje na závady v jeho chodu, pomáhá nosiči zavazadel při jejich přepravě provádí pro hosty různé pochůzky v hotelu a nosí ji poštu do pokojů pracuje ve dvou směnách a nosí předepsané oblečení

POCHŮZKÁŘ je podřízen halovému vrátnému a pracuje dle jeho dispozic zabezpečuje pochůzkové služby hostům

POCHŮZKÁŘ je podřízen halovému vrátnému a pracuje dle jeho dispozic zabezpečuje pochůzkové služby hostům mimo hotel jako např. obstarávání letenek, jízdenek, vstupenek obstarává nákup drobných potřeb pro hosty zpracovává podklady o vykonaných placených službách pro pokladnu – žurnál k zaúčtování na účet hosta v pobytových rekreačních hotelech zabezpečuje provoz a evidenci půjčování sportovních potřeb hostům pracuje ve dvou směnách, příp. jen v ranní směně

DVEŘNÍK je podřízen halovému vrátnému a pracuje dle jeho dispozic pohybuje se před vchodem

DVEŘNÍK je podřízen halovému vrátnému a pracuje dle jeho dispozic pohybuje se před vchodem hotelu nebo v jeho závětří zajišťuje otevírání dveří vstupujícím nebo vycházejícím hostům při příjezdech přivolává nosiče zavazadel udržuje čistotu celého vstupního prostoru do hotelu i zevnitř pracuje ve dvou směnách

VOZMISTR je podřízen halovému vrátnému a pracuje dle jeho dispozic zajišťuje před hotelem a

VOZMISTR je podřízen halovému vrátnému a pracuje dle jeho dispozic zajišťuje před hotelem a na parkovišti pořádek v parkování vozů a autobusů udržuje volný prostor pro průjezd vozů před hotelem a na komunikaci vedoucí k hotelu otevírá dveře vozů přijíždějících hostů a pomáhá při vykládání a nakládání zavazadel zajišťuje taxislužbu pro hotelové hosty, udržuje čistotu v prostorách před hotelem pracuje ve třech směnách vede přesnou evidenci vozidel, které parkují na hotelovém parkovišti (značka vozu, SPZ, příjezd, odjezd)

ŠATNÁŘ je podřízen halovému vrátnému zajišťuje pro hotelové hosty provoz šatny, provoz úschovy zavazadel,

ŠATNÁŘ je podřízen halovému vrátnému zajišťuje pro hotelové hosty provoz šatny, provoz úschovy zavazadel, balíčků apod. , hlídá zavazadla turistických skupin připravená k odvozu do pokojů udržuje čistotu v manipulační chodbě šatny a v prostoru zavazadel

ČISTIČ OBUVI je zaměstnán v noční směně a čistí u hotelových pokojů obuv, kterou

ČISTIČ OBUVI je zaměstnán v noční směně a čistí u hotelových pokojů obuv, kterou hosté dávají před dveře nebo do skříněk ke své práci používá vozík s čisticími prostředky nebo přímo projíždí s čistícím strojem většina hotelů už pomocí čističe obuvi čištění nezajišťuje, zpravidla jsou u výtahů nebo v hotelové hale instalovány el. čisticí stroje na zvláštní přání hosta vyčistí obuv pokojská

POUŽITÉ ZDROJE Ø Ø SMETANA, František; KRÁTKÁ, Eva. Podnikání v hotelnictví a gastronomii --

POUŽITÉ ZDROJE Ø Ø SMETANA, František; KRÁTKÁ, Eva. Podnikání v hotelnictví a gastronomii -- Pro střední a vyšší hotelové školy. Praha: Fortuna, 2009, ISBN 978 -807373 -054 -3. METZ, Reinhold. Restaurace a host. Praha: Europa Sobotáles, 2008, ISBN 978 -80 -86706 -18 -4.