Hormonln soustava soustava lz s vnitn sekrec dc

  • Slides: 18
Download presentation
Hormonální soustava (soustava žláz s vnitřní sekrecí) • Řídící(= regulační) fce- 1/ metabolismus 2/

Hormonální soustava (soustava žláz s vnitřní sekrecí) • Řídící(= regulační) fce- 1/ metabolismus 2/ hospodaření s vodou a ionty 3/ růst 4/ rozmnožování • Fylogeneticky původnější, podléhá však nervovému řízení. • Látkové řízení: - a/ hormony – vznikají v endokrinních žlázách(chemické látky vylučované do krve) - b/ neurohormony – látky produkované neurosekrečními buňkami - c/ tkáňové hormony – vznikají ve tkáních (orgánech), nemusí mít stejný význam

Hormonální soustava (soustava žláz s vnitřní sekrecí) • Působení hormonů na buňku: A/ PŘÍMO:

Hormonální soustava (soustava žláz s vnitřní sekrecí) • Působení hormonů na buňku: A/ PŘÍMO: proniká do buňky a ve formě hormon-receptorvého komplexu (HRK) ovlivňuje syntézu buň. bílkovin

Hormonální soustava (soustava žláz s vnitřní sekrecí) • Působení hormonu na buňku: B/ NEPŘÍMO:

Hormonální soustava (soustava žláz s vnitřní sekrecí) • Působení hormonu na buňku: B/ NEPŘÍMO: receptor je obsažen v cytoplazmatické membráně buňky, po navázání vzniká HRK, který pak ovlivní chování membrány, třeba její propustnost. (inzulin) glukóza

Hormonální soustava (soustava žláz s vnitřní sekrecí) Hormonální regulace je uspořádána do hierarchických systémů.

Hormonální soustava (soustava žláz s vnitřní sekrecí) Hormonální regulace je uspořádána do hierarchických systémů. Je podřízená nervové soustavě!!! • A: k o m p l e x H Y P O T A L O M O- H Y P O F Y Z Á R N Í • B: E N D O K R I N N Í Ž L Á Z Y

Hormonální soustava (soustava žláz s vnitřní sekrecí) • A: komplex HYPOTALAMO-HYPOFYZÁRNÍ 1/ ADENOHYPOFÝZA: -

Hormonální soustava (soustava žláz s vnitřní sekrecí) • A: komplex HYPOTALAMO-HYPOFYZÁRNÍ 1/ ADENOHYPOFÝZA: - STH- růstový hormon - ACTH- adrenokortikotropní hormon - TSH- tyreotropin hormon - FSH- folikulostimulační hormon - LH- luteinizační hormon - LTH- prolaktin (=luteotropní hormon) 2/ NEUROHYPOFÝZA: - ADH- antidiuretický hormon - Oxytocin

Hormonální soustava (soustava žláz s vnitřní sekrecí) • B: ENDOKRINNÍ ŽLÁZY (žlázy s vnitřní

Hormonální soustava (soustava žláz s vnitřní sekrecí) • B: ENDOKRINNÍ ŽLÁZY (žlázy s vnitřní sekrecí) 1/ Štítná žláza (=glandula thyroidea) -dva laloky, uložené po obou stranách chrupavky štítné(hrtan) -nejstarší žláza s vnitřní sekrecí -hormony: a/tyroxin T 4 (4 atomy jódu) b/trijodtyronin T 3 (3 atomy jódu) c/kalcitonin * T 4, T 3 - obsahují vázaný jód Význam: ovlivňují metabolismus, zvyšují účinnost jiných hormonů (adrenalin) Poruchy: při nedostatku – hypofunkce: snížená látková činnost, hrubý hlas, myšlení zpomalené, špatná paměť, těžko se snáší chlad(hypotyreóza). Projevy- u dětí: k r e t é n i s m u s- porucha duševní, nedostatečný fyzický růst. - hyperfunkce: zvýšená látková činnost, hubnutí, chuť k jídlu, pocení, zrychlení srdeční činnosti (hypertyreóza), dráždivost NS, labilita psychická, emocionální, třes, vznik STRUMY úzkost… Basedowova choroba * kalcitonin- snižuje hladinu Ca 2+ v krvi (antagonista parathormonu)

Hormonální soustava 2/ Příštiná tělíska (=glandulae parathyreoidae) - Čtyři malé útvary na zadní straně

Hormonální soustava 2/ Příštiná tělíska (=glandulae parathyreoidae) - Čtyři malé útvary na zadní straně obou laloků ŠŽ -hormon: PARATHORMON -stimuluje aktivitu kostních buněk, kt. rozrušují kostní tkáň. (osteoklasty) -uvolňuje z kostí Ca 2+ v krvi -antagonista kalcitoninu (ŠŽ)

Hormonální soustava 3/Nadledviny (=glandulae suprarenales) -párové endokrinní žlázy -uložené při horním pólu ledvin a/

Hormonální soustava 3/Nadledviny (=glandulae suprarenales) -párové endokrinní žlázy -uložené při horním pólu ledvin a/ kůra- glukokortikoidy- KORTIZOL - mineralokortikoidy- ALDOSTERON b/ dřeň- ADRENALIN - NORADRENALIN

Hormonální soustava • Kůra- KORTIZOL: udržuje hladinu glukózy v krvi, má příznivý hojivý účinek,

Hormonální soustava • Kůra- KORTIZOL: udržuje hladinu glukózy v krvi, má příznivý hojivý účinek, při léčbě zánětů(záněty kloubů…) - ve vyšších dávkách způsobují snížení imunobiologických reakcí!!! využití při alergiích, při transplantacích… - ALDOSTERON: působí na zpětné vstřebávání Na+ iontů a sekreci K+ iontů v ledvinových kanálcích. -ANDROGENY: pohlavní hormony Sekrece kůry je řízena ACTH (=adrenokortikotropním hormonem)! Kůra je tedy řízena H O R M O N Á L N Ě ! https: //www. emocnifitness. cz/clanek/kortizol

Hormonální soustava • Dřeň- ADRENALIN - působí na kardiovaskulární systém, hladké svalstvo, CNS… -

Hormonální soustava • Dřeň- ADRENALIN - působí na kardiovaskulární systém, hladké svalstvo, CNS… - vylučuje se při psychické a fyzické zátěži, stimulační účinky -NORADRENALIN- působí spíš jako mediátor (neurotransmiter)NS Dřeň je řízena nervově (sympatikem-veget. typ n. )

Hormonální soustava STRES (=zátěž organismu) Složitá situace (fyzická i psychická) vyžadující závažné změny v

Hormonální soustava STRES (=zátěž organismu) Složitá situace (fyzická i psychická) vyžadující závažné změny v činnosti organismu. Při ní dochází k aktivaci sympatické složky vegetativní nervové soustavy a k vyloučení adrenalinu z dřeně nadledvin. I. Poplachová reakce při dlouhodobějším nebo opakovaném působení stresu nastává II. Poplachová reakce, představuje adaptaci na stres (organismus mobilizuje své rezervy) III. Vyčerpání- úplná psychická a fyzická vyčerpanost organismu, nastává kolaps!

Hormonální soustava 4/SLINIVKA BŘIŠNÍ (=pankreas) a/ žláza exokrinní- produkce pankreatické šťávy b/ žláza endokrinní-

Hormonální soustava 4/SLINIVKA BŘIŠNÍ (=pankreas) a/ žláza exokrinní- produkce pankreatické šťávy b/ žláza endokrinní- Langerhansovy ostrůvky - INZULIN (beta buňky) - GLUKAGON (alfa buňky) Inzulin- reguluje(snižuje) hladinu cukru v krvi, zabudovává cukr do buněk. Diabetes (cukrovka)- onemocnění, vznikající při nedostatečném vylučování inzulinu. Glukagon- antagonista inzulinu- inhibuje vstup cukru do buněk, zvyšuje hladinu cukru v krvi.

Hormonální soustava 5/VARLATA (=testes) -párový orgán -TESTOSTERON-produkován Leydigovými buňkami (v okolí semenotvorných kanálků) -

Hormonální soustava 5/VARLATA (=testes) -párový orgán -TESTOSTERON-produkován Leydigovými buňkami (v okolí semenotvorných kanálků) - ovlivňuje růst a vývoj mužských pohlavních znaků (chlupy, vousy, … - podporuje syntézu bílkovin a tím nárůst svalové hmoty (anabolický účinek) - urychluje zánik růstových chrupavek - Co testosteron v mužském životě ovlivňuje • Sexuální touhu • Lepší růst svalů • Lepší spalování tuků • Psychickou pohodu, soutěživost, pracovní úspěchy a akčnost ŘÍZENÍ produkce: luteinizační hormon(LH) a FSH(spermiogeneze)

Hormonální soustava 6/VAJEČNÍKY (=ovaria) - v buňkách Graafových folikulů vznikají ESTROGENY (např. estradiol) -

Hormonální soustava 6/VAJEČNÍKY (=ovaria) - v buňkách Graafových folikulů vznikají ESTROGENY (např. estradiol) - u savců řídí říje, u žen menstruační cyklus - podmiňuje vývoj ženských sekundárních pohlavních znaků - přeměnou GF vzniká tzv. Žluté tělísko, kde vznikají GESTAGENY (např. progesteron) - působí na děložní sliznici - brání další zrání GF - působí na buňky mléčných žláz

Hormonální soustava 7/Plodové lůžko (=placenta) • Během těhotenství vytváří hormon CHORIONGONADOTROPIN -působí na žluté

Hormonální soustava 7/Plodové lůžko (=placenta) • Během těhotenství vytváří hormon CHORIONGONADOTROPIN -působí na žluté tělísko a udržuje ho v činnosti -produkuje též estrogeny

Hormonální soustava • ŠIŠINKA (=epifýza) - nadvěsek mozkový, součást mezimozku - MELATONIN- udržuje biorytmus

Hormonální soustava • ŠIŠINKA (=epifýza) - nadvěsek mozkový, součást mezimozku - MELATONIN- udržuje biorytmus (vnitřní hodiny), a pravidelnost spánku. - pozitivně ovlivňuje produkci STH, podpo ruje růst v dětském věku - ovlivňuje gonády v závislosti na intenzitě světla. - nejvíc je produkován v noci, inhibičně(tlumivě)působí na fci gonád. - na jaře, kdy je větší intenzita světla je melatoninu málo, gonády jsou ve stimulaci.

Hormonální soustava • BRZLÍK (=thymus) • Produkuje hormony (thymoziny) podporující zrání lymfocytů

Hormonální soustava • BRZLÍK (=thymus) • Produkuje hormony (thymoziny) podporující zrání lymfocytů

Hormonální soustava • Tkáňové hormony • žaludek: gastrin - stimulace peristaltiky, tvorba žaludeční šťávy

Hormonální soustava • Tkáňové hormony • žaludek: gastrin - stimulace peristaltiky, tvorba žaludeční šťávy • tenké střevo: sekretin - stimuluje žlučník a pankreas; somatostatin - inhibuje žlučník a pankreas; motilin - stimuluje peristaltiku • ledviny: renin - stimuluje tvorbu aldosteronu; erytropoetin - umožňuje erytropoézu; D-hormon - stimuluje resorpci Ca ze střeva • játra: somatomedin - zprostředkuje růst kostí • srdce: ANP (atriový natriuretický peptid) – podporuje vylučování iontů sodíku a vody v ledvinách, snižuje krevní tlak • mozek: liberiny a statiny, serotonin, histamin, dopamin, noradrenalin, endorfiny, enkefaliny (vnitřní opiáty)