Horisont 2020 Roheleppe taotlusvoorust Priit Kilgas priit kilgasetag

  • Slides: 20
Download presentation
Horisont 2020 Roheleppe taotlusvoorust Priit Kilgas (priit. kilgas@etag. ee)

Horisont 2020 Roheleppe taotlusvoorust Priit Kilgas (priit. [email protected] ee)

Roheleppe taotlusvoor • • Toetab teadust ja innovatsiooni – praktilised tulemused, mis oleks üle

Roheleppe taotlusvoor • • Toetab teadust ja innovatsiooni – praktilised tulemused, mis oleks üle kantavad suurele skaalale Aitab ellu viia Euroopa rohelist kokkulepet Eesmärgid: vastus kliimakriisile, kaitseb elupaiku ja elurikkust, aitab minna üle jätkusuutlikule majandusele Üleminek peab olema õiglane ja kaasav

Roheleppe taotlusvoor • Osa Horisont 2020 programmist • Taotlusvoor avatud kuni 26. 01. 2021

Roheleppe taotlusvoor • Osa Horisont 2020 programmist • Taotlusvoor avatud kuni 26. 01. 2021 • Projektide algus – sügis 2021 • Eelarve on 983 mln eurot

Projektitüübid • Research and innovation action, RIA • Innovation action, IA • Coordination and

Projektitüübid • Research and innovation action, RIA • Innovation action, IA • Coordination and support action, CSA

Roheleppe taotluvooru valdkonnad • • • Area 1: Increasing climate ambition: cross sectoral challenges

Roheleppe taotluvooru valdkonnad • • • Area 1: Increasing climate ambition: cross sectoral challenges Area 2: Clean, affordable and secure energy Area 3: Industry for a clean and circular economy Area 4: Energy and resource efficient buildings Area 5: Sustainable and smart mobility Area 6: Farm to Fork Area 7: Biodiversity and ecosystem services Area 8: Zero-pollution, toxic-free environment Area 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal Area 10: Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable Europe

Kliimaambitsiooni tõstmine: valdkondadeülesed väljakutsed Area 1: Increasing climate ambition: cross sectoral challenges

Kliimaambitsiooni tõstmine: valdkondadeülesed väljakutsed Area 1: Increasing climate ambition: cross sectoral challenges

1. 1 Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration of innovative

1. 1 Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration of innovative means a) Maastikupõlengute ennetamine ja valmisolek, avastamine ja reageerimine ning taastamine ja kohanemine (IA) • 15 -20 mln eurot projekti kohta (4 projekti) • Eesmärgiks on kiirendada ekstreemsete maastikupõlengutega toimetulekut läbi T&A ja pilootaladel lahenduste demonstreerimise • Interdistsiplinaarne ja terviklik lähenemine • Kasutada erinevaid andmeid ja teenuseid (N: Copernicus, Galileo, EGNOS) • Näide: Läbi mobiiliäppide, digitaalse infrastruktuuri ja kübertehnoloogia kasutuse laiendamise Copernicus’e hoiatussüsteemide täiustamine b) Innovatsiooni meetme toetamine (CSA), 2 -3 mln, 1 projekt

1. 3 Climate-resilient Innovation Packages for EU regions a) Innovation packages for transformational adaptation

1. 3 Climate-resilient Innovation Packages for EU regions a) Innovation packages for transformational adaptation of European regions and communities (IA) • 10 -25 mln eurot projekti kohta (2 -3 projekti) • Keskenduda kliimamuutustele eriti eksponeeritud või vähese vastupanuvõimega piirkondadele ja võtmesüsteemidele neis (tervis, vesi jne) • Arendada piirkonna-spetsiifiliste innovaatiliste lahenduste portfoolio looduspõhised lahendused, innovatsioonilised tehnoloogiad, rahastamis ja valitsemismudelid, käitumuslikud muutused • Kasutada avalikult kättesaadavaid kliima teenuseid (N: Copernicus’e teenused) ja projektide tulemusi b) Support the design, testing and upscale of IA (CSA), 3 mln, 1 projekt

Elurikkus ja ökosüsteemi teenused Area 7: Biodiversity and ecosystem services

Elurikkus ja ökosüsteemi teenused Area 7: Biodiversity and ecosystem services

7. 1 Restoring biodiversity and ecosystem services (IA) • 16 -25 mln eurot projekti

7. 1 Restoring biodiversity and ecosystem services (IA) • 16 -25 mln eurot projekti kohta (3 -5 projekti) • Projekt peaks rakendama, integreerima ja demonstreerima innovaatilisi lahendusi (tehnoloogilised, sotsiaalsed, jätkusuutlik rahastamine) ökosüsteemide taastamiseks suurel skaalal • Taastamine peaks põhinema olemasoleval teadmisel varasematest uuringutest või projektidest ja varem testitud meetoditel. Projekt peaks püüdma seostuda LIFE projektidega • Paika panna ökosüsteemi algne seisund, eesmärgid ja seiramise raamistik • Projektis tuleb soodustada valdkondadeülest koostööd, sotsiaalset kaasatust ja innovatiivset rahastamist

Teadmiste täiendamine Euroopa Roheleppe toetamiseks Area 9: Strengthening our knowledge in support of the

Teadmiste täiendamine Euroopa Roheleppe toetamiseks Area 9: Strengthening our knowledge in support of the EGD

9. 1 European Research Infrastructures capacities and services to address EGD challenges (RIA) b)

9. 1 European Research Infrastructures capacities and services to address EGD challenges (RIA) b) Enhancing European research infrastructures for greenhouse gases observation in and around cities • 13 mln eurot projekti kohta (1 projekt) • Tõsta kasvuhoonegaaside jälgimise võimekust Euroopa teadustaristus inimtekkeline CO 2 linnades, tööstuspiirkondades ja transpordis c) Enhancing observations for air quality and citizens’ health in urban areas • 8 mln eurot projekti kohta (1 projekt) • Parandada linnade õhukvaliteedi (ka nanoosakeste) seire võrgustikke Mõjud: linna tasemel poliitikate toimimise hindamine; tugevdab Copernicus’e programmi maapealseid mõõtmisi

9. 2 Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate

9. 2 Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate adaptation and mitigation (RIA) • 3 -5 mln eurot projekti kohta (5 -8 projekti) • Panustada järgmise põlvkonna kliimateenuste arendamisse koos ettevõtlussektoriga läbi tööriistade, platvormide (N: GEOSS, Copernicus) või mobiilsete rakenduste • Sillata teadlaste kasutatavate spetsiifiliste tööriistade ja erinevate otsustajate vajadused • Pakkuda selget informatsiooni kuidas tootmine, tarbimine, taristu ja elustiil peab muutuma

9. 3 Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the

9. 3 Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean (IA) • Kuni 12 mln eurot projekti kohta (1 projekt) • Integreerida kõik Euroopa merede ja ookeanide mõõtmise ja ennustamise vahendid (andmed, mudelid, füüsilised vaatlusjaamad) ühtseks süsteemiks läbi digitaalsete tehnoloogiate (pilv, superarvuti, tehisintellekt ja andmeanalüüs) • See oleks ookeani väga täpne enamvähem reaalajaline digitaalne koopia (Digital Twin) – saab osaks Destination Earth’ist • Sellega saab erinevaid komponente ookeanist kirjeldada ja ennustada: füüsikalised-, keemilised-, bioloogilised parameetrid, inimmõjud • Mõjud: toetab teaduspõhised otsuseid väga erinevates eluvaldkondades

Kes saavad osaleda ja raha taotleda Akadeemilised ja teadusasutused Organisatsioonid ja ühingud Ettevõtted ja

Kes saavad osaleda ja raha taotleda Akadeemilised ja teadusasutused Organisatsioonid ja ühingud Ettevõtted ja klastrid Eraisik Riigi- ja omavalitsusasutused

Kes saavad osaleda ja raha taotleda • • EL 27+UK assotsieerunud riigid kolmandad vaesemad

Kes saavad osaleda ja raha taotleda • • EL 27+UK assotsieerunud riigid kolmandad vaesemad riigid konkursitingimustes mainitud erijuhud Assotsieerunud riigid: • Island • • Norra • • Albaania • • Bosnia-Hertsegoviina • • Põhja-Makedoonia • • Montenegro • • Serbia • • Türgi • 16 Iisrael Moldova Fääri saared Šveits Ukraina Tuneesia Gruusia Armeenia

Raamprogrammi eripära: koostöö Konsortsiumi miinimumnõuded Vähemalt 3 partnerit Vähemalt kolmest EL+ riigist Üksteisest sõltumatud

Raamprogrammi eripära: koostöö Konsortsiumi miinimumnõuded Vähemalt 3 partnerit Vähemalt kolmest EL+ riigist Üksteisest sõltumatud Nõuded partnerile Kindel roll projektis Pädevus antud ülesande täitmiseks Koordinaatoril – finantsvõimekus Ideaalne konsortsium: • Balansseeritud • Geograafiliselt • Partneri tüübilt • Poliitiliselt • Sooliselt

Lisainfo ja tugi • • Osalejaportaal – Funding & Tender Opportunities (taotluse esitamine ja

Lisainfo ja tugi • • Osalejaportaal – Funding & Tender Opportunities (taotluse esitamine ja reeglid) - https: //ec. europa. eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/programmes/h 2020 H 2020 projekti ettevalmistustoetus https: //www. etag. ee/koostoo/horisont -2020/ Raamprogrammi konsultandid – NCP-d, www. horisont 2020. ee teabepäevad, koolitused, konsultatsioonid Kord kuus ETAg-i uudiskiri http: //uudiskiri. etag. ee/ Jooksvad uudised ETAg-i infolisti, liitumine: https: //www. etag. ee/teadusagentuur/avalik-teave FB „välisteaduskoostöö“ www. ncps-care. eu - abimaterjalid, partnerotsingu portaal

Roheleppe teemad ja ETAgi konsultandid • • • Area 1: Increasing climate ambition: cross-sectoral

Roheleppe teemad ja ETAgi konsultandid • • • Area 1: Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges (priit. [email protected] ee) Area 2: Clean, affordable and secure energy (maria. [email protected] ee) Area 3: Industry for a clean and circular economy (katrin. [email protected] ee) Area 4: Energy and resource-efficient buildings (maria. [email protected] ee) Area 5: Sustainable and smart mobility (maria. [email protected] ee) Area 6: Farm to Fork (katrin. [email protected] ee) Area 7: Biodiversity and ecosystem services (priit. [email protected] ee) Area 8: Zero-pollution, toxic-free environment (katrin. [email protected] ee) Area 9: Strengthening our knowledge in support of the EGD (priit. [email protected] ee) Area 10: Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable Europe (katrin. [email protected] ee)

Tänan tähelepanu eest!

Tänan tähelepanu eest!