Hoogwaardig Openbaar Vervoer Land van Ravensteinstraat Kornetstraat Informatiebijeenkomst

  • Slides: 10
Download presentation
Hoogwaardig Openbaar Vervoer Land van Ravensteinstraat Kornetstraat Informatiebijeenkomst 21 januari 2020

Hoogwaardig Openbaar Vervoer Land van Ravensteinstraat Kornetstraat Informatiebijeenkomst 21 januari 2020

Agenda Presentatie (+/- 15 min) • Kennismaken • Korte terugblik • Stand van zaken

Agenda Presentatie (+/- 15 min) • Kennismaken • Korte terugblik • Stand van zaken • Wat moet er nog gebeuren? • Uw rol • Planning Vragenronde Tekeningen bekijken • Detail- en persoonlijke vragen • Invullen reactieformulier 21. 00 Einde

Kennismaken Aanwezig vanuit gemeente - Ingrid Verkuijlen wethouder Dominique Uittenbogerd communicatie adviseur Petar Tolic

Kennismaken Aanwezig vanuit gemeente - Ingrid Verkuijlen wethouder Dominique Uittenbogerd communicatie adviseur Petar Tolic juridisch adviseur Erwin Happel projectleider tot 1 -10 -19 Pim van Drunen projectleider vanaf 1 -10 -19

Terugblik Inzet op HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) 2016 Variantenstudie Lv. Ravensteinstr. – Kornetstr. 2017

Terugblik Inzet op HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) 2016 Variantenstudie Lv. Ravensteinstr. – Kornetstr. 2017 -18 Besluitvorming en verdere uitwerking 2019 Uitvoering quickwins Hobostraat 2019 • Verbetering verkeersveiligheid van (brom)fietsers • Toename doorstroming (bus)verkeer • • Variantenstudie Gemeente heeft aanvankelijk voorkeur voor variant eenzijdige fietsstraat Actiecomité vraagt om heroverweging voorkeursvariant fietspaden beide zijden Beide varianten worden uitgewerkt en voorgelegd aan College en Raad • College en Raad kiezen voor variant met vrij liggende fietspaden aan beide zijden • Uitwerken ontwerp vrij liggende fietspaden aan beide zijden • Onderzoek vervangen regenwaterriolering

Stand van zaken Ontwerp • • • Tracé hoofdrijbaan > snellere doorstroming Fietspaden beide

Stand van zaken Ontwerp • • • Tracé hoofdrijbaan > snellere doorstroming Fietspaden beide zijden > verkeersveiligheid Verkeersbesluit ter inzage tot 28 februari 2020 > verkeerswet Globaal ontwerp riolering > klimaatadaptatie Eerste aanzet tot groen-inpassingen (bomen)

Wat moet er nog gebeuren? Technisch ontwerp Q 1 -2 1. Posities en soort

Wat moet er nog gebeuren? Technisch ontwerp Q 1 -2 1. Posities en soort bomen definitief bepalen 2. Definitief maken rioleringsplan 3. Laatste verkeerskundige knelpunten 4. Laatste check losse eindjes en aansluitingen op bestaande situatie 5. Kabels en leidingen in kaart brengen en waar nodig inpassen/aanpassen 6. Openbare verlichting inpassen 7. Definitief maken verkeersbesluit (staat open voor bezwaar tot 29 februari). Selecteren aannemer Start uitvoering Einde werk Q 2 Q 3 1 juli 2021

Uw rol Wat staat nu vast? - Verkeerskundige uitgangspunten - Fietspadenstructuur - Opleverdatum 1

Uw rol Wat staat nu vast? - Verkeerskundige uitgangspunten - Fietspadenstructuur - Opleverdatum 1 juli 2021 - Budget Waarover kunnen we nog overleggen? - Details, mits die geen gevolg hebben voor planning/budget - Bezwaar op verkeersbesluit

Planning / Samenvatting Periode Wat Q 1 – Q 2 2020 Opstellen technisch ontwerp

Planning / Samenvatting Periode Wat Q 1 – Q 2 2020 Opstellen technisch ontwerp 28 -02 -2020 Verkeersbesluit ter inzage Einde Q 2 2020 Aanbesteding en selectie aannemer Q 3 2020 Start uitvoering aan noordzijde / Muziekplein 1 juli 2021 Uitvoering gereed

Vragen?

Vragen?

Legenda tekeningen

Legenda tekeningen