Homroszi eposzok A hagyomny szerint Homrosz a Kr

  • Slides: 4
Download presentation
Homéroszi eposzok A hagyomány szerint Homérosz a Kr. e. 8. században élő költő volt.

Homéroszi eposzok A hagyomány szerint Homérosz a Kr. e. 8. században élő költő volt. Felmerült az is, hogy a két eposz (Iliász, Odüsszeia) szerzője nem azonos. Ma leginkább az az elképzelés tűnik helyesnek, miszerint az eposzok hosszú szóbeli hagyomány alatt nyerték el végleges formájukat, tehát nem volt a hagyományos értelemben egy szerző, aki ezeket a műveket megírta. Az eposz hosszabb terjedelmű, verses formában írt mű, mely egy közösség életében fontos eseményt ír le. Később ezek az eposzok mintaként szolgáltak későbbi korokban. A visszatérő tartalmi és szerkezeti elemeket eposzi kellékeknek nevezzük. Eposzi kellékek: Invokáció: Segélykérés. A szerző segítséget kér műve megírásához a múzsától vagy valamelyik istentől. Propozíció: Tárgy megjelölése. Egy-két mondatban összefoglalja a szerző, miről fog szólni a mű. In medias res kezdés. Dolgok közepébe vágó kezdés. Nem a történet elején kezdi a történeteket, hanem egyből a lényegre tér. Enumeráció: Seregszemle. Szereplők bemutatása. Deus ex machina: Isteni beavatkozás. Valamelyik isten megváltoztatja a cselekmény menetét. Epitheton ornans: Állandó jelzők. A hős legfontosabb tulajdonságát jelöli ki. A homéroszi eposzok hexameteres versformában íródtak.

Az Iliász A Trója elleni küzdelem rövid szakaszát, 52 nap eseményét emeli ki a

Az Iliász A Trója elleni küzdelem rövid szakaszát, 52 nap eseményét emeli ki a 10 évből. A többi időszakra csak utalás van. Az eposz témája: Akhilleusz haragja, és annak hatása a görög seregre. Akhilleusz szeretett rabnőjét, Briszéiszt Agamemnon elrabolta. Akhilleusz megtagadta a további harcokat. Menelaosz megvív Parisszal, és győztesen kerül ki a harcból, de Aphrodité megvédi Parist. A görögök legjobb harcosai megsérülnek, így nem tudnak részt venni a csatában. Hektór vezetésével a trójai sereg egészen a partokig nyomul. Itt Patroklosz vezetésével visszaverik a őket, azonban Hektór megöli Partoklosz, és bosszúvágytól fűtve Akhilleusz ismét harcba száll. Megöli Hektórt és testét kocsija mögé kötve meggyalázza. Végül Priamosz a görög táborba beosonva Akhilleusz elé járul, elkéri fia holttestét. Megegyeznek a tűzszünetben, ami alatt méltóképpen eltemethetik Hektórt.

Odüsszeia Az Odüsszeia témája Odüsszeusz hazatérése, és Pénelopé kérőinek legyilkolása. A mű elején Télemakhosszal

Odüsszeia Az Odüsszeia témája Odüsszeusz hazatérése, és Pénelopé kérőinek legyilkolása. A mű elején Télemakhosszal találkozik Athéné, és arra utasítja, hogy szerezzen információkat apjáról. Menelaosztól megtudja, hogy apja Ogügie szigetén van Kalüpszó nimfa fogságában. Ezután Odüsszeusz útra keléséről olvashatunk. Odüsszeusz a phaiák földjén találkozik Nauszikával, majd elmeséli kalandjait, amik Trójából való elindulása után történtek vele. A kalandok során sok helyre eljutnak: a küklopsz szigetére, elhajóznak a szirének mellett, a lótuszevőkkel is találkoznak. Odüsszeusz az alvilágot is megjárja. Hajójának legénysége elpusztul, mert Héliosz teheneit levágják, és lakmároznak belőle. Hazatérése után tudja meg, hogy felesége kérői visszaélvén a vendégbarátsággal, a palotában vigadoznak. Penelopéről kiderül, hogy mindvégig hűséges maradt. Elhatározza, hogy leszámol a kérőkel. Egy íjászversenyt rendez, amelyen bebizonyítja, hogy ő Odüsszeusz, majd fia segítségével megöli a kérőket.

A két mű összehasonlítása Iliász Odüsszeia Minden az isteneken múlik, az emberek csak játékszerek,

A két mű összehasonlítása Iliász Odüsszeia Minden az isteneken múlik, az emberek csak játékszerek, bármilyen nagy hősök is; bujtogatnak, személyesen beleavatkoznak a csatába. Korlátozott az istenek szerepe: az emberek önnön vétkeikért szenvednek, az isteneket alaptalanul vádolják; nem ők alakítják a sorsot. Egy szálon fut a történet, időrendben Két szálon futó történet, a múlt és jelen váltakozik Akhilleusz a központi figura: bátor vitéz, isteni származású, sorsával tisztában van és vállalja: a hősi halált és a dicsőülést választja. Odüsszeusz a főhős, már nem a hírnév, hanem az élet a lényeg (arisztokrácia hanyatlik); okos, igazságos, tudásszomjas, óvatos Iliászban a saját érdekek alá rendelődik a közösség Odüsszeiára az emberközpontúság jellemző