Hnh ch nht Hnh tam gic P a

  • Slides: 9
Download presentation

Hình chữ nhật Hình tam giác P = (a + b) x 2 S=

Hình chữ nhật Hình tam giác P = (a + b) x 2 S= axb b a Hình vuông a Hình thang b h Hình bình hành h a S= P= ax 4 S= axa S= axh a Hình tròn a Hình thoi n S= m mxn 2 O h h h a r axh a 2 S= (a + b) x h 2 C = r x 2 x 3, 14 S = r x 3, 14

Chiều cao của hình tam giác có thể nằm Hình hình có? gì đặc

Chiều cao của hình tam giác có thể nằm Hình hình có? gì đặc biệt ? ở đâuvuông trong và hình tamthoi giác Chiều cao hình tam giác có thể: trong là hình giác. -Nằm Hìnhởvuông mộttam hình thoi đặc -Nằmcóở độ cạnh tam giác. biệt, dàihình hai đường chéo -Nằm nhau. ở ngoài hình tam giác. bằng

Một khu vườn trồng cây ăn quả hình chữ nhật có chiều dài 120

Một khu vườn trồng cây ăn quả hình chữ nhật có chiều dài 120 m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. a) Tính chu vi khu vườn đó. b) Tính diện tích khu vườn đó với đơn vị đo là mét vuông, là héc-ta. Bài giải a) Chiều rộng khu vườn đó là: 120 x 2/3 = 80 (m) Chu vi khu vườn đó: (120 + 80) x 22 = 400 (m) Diện tích khu vườn đó là: 120 x 80 = 9600 (m 2) = 0, 96 ha Đáp số: a) 400 m b) 9600 m 2; 0, 96 ha

Hình bên là một mảnh đất hình thang được vẽ trên bản đồ tỉ

Hình bên là một mảnh đất hình thang được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000. Tính diện tích mảnh đất đó với đơn vị đo là mét vuông. Bài giải 3 cm 2 cm 5 cm Chiều cao mảnh đất đó: 2 x 1000 = 2000 (cm) = 20 m Đáy bé của mảnh đất đó: 3 x 1000 = 3000 (cm) = 30 m Đáy lớn của mảnh đất đó: 5 x 1000 = 5000 (cm) = 50 m (30 + 50) x 20 Diện tích mảnh đất đó là: = 800 (m 2) 2 Đáp số: 800 m 2

Ô VUÔNG BÍ MẬT Có hai bạn làm cùng một phép tính. Vậy ai

Ô VUÔNG BÍ MẬT Có hai bạn làm cùng một phép tính. Vậy ai đúng ? Ai sai ? Hãy nêu quy tắc tính chu vi và diện tích của hình tròn S = a + b x h S = (a + b) x h 2 2 Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 150 m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính chu vi khu vườn đó ? Hãy nêu công thức tính chiều cao của hình bình hành