Hng Dn Download You Tube V Play Video

  • Slides: 18
Download presentation
Hướng Dẫn Download You. Tube Và Play Video File Vừa Download Được Kính thưa

Hướng Dẫn Download You. Tube Và Play Video File Vừa Download Được Kính thưa quí bạn có nhiều bằng hữu muốn download video từ You. Tube về để làm của mà không thực hiện được dễ dàng. Nay nhân lúc có ít thì giờ tôi làm cái slide show nầy hướng dẫn quí bạn còn gặp khó khăn. Về chuyện sử dụng computer thì theo tôi nghĩ chúng ta đã “già” rồi, mà nó mênh mông lắm, học sao cho thấu, cho nên các bạn cần computer làm một việc nào đó thì chỉ học phần đó mà thôi. Ngặt cái là trong Internet và trong trường thì người ta dạy bung thùa và bác học. Quí bạn đi học một lớp 6 tháng xong về nhà có khá hơn nhưng muốn làm chuyện chi đó thì cũng bí xị. Phần computer trong Quán Ven Đường được lập ra với mục đích hướng dẫn quí bạn ngay boong vào cách thực hành theo như cầu của các bạn. Cái hướng dẫn nầy là một. Có một điều tôi tiếc là software commercial (loại bán trong tiệm) rất hay mà tôi không thể bày các bạn được, lý do bản quyền. Do vậy đành phải cố mà chọn cái freeware nào dễ mà hay để các bạn thực hành. Hôm nay tôi chỉ các bạn software free dùng download You. Tube dễ dàng. Có khi download xong rồi có bạn không biết làm sao mà play, tìm codec đủ thứ. Đâu có cần tôi chỉ luôn các bạn freeware hay hơn cả loại commercial, nó play tuốt hết mọi thứ. Nếu đây là mục tiêu quí bạn nhắm thì xin tiếp tục đọc từ từ. Nhớ là từ từ, tôi hướng dẫn từ step một để ai cũng thực hành được hết. Xin nhấn space bar xem tiếp Huỳnh Chiếu Đẳng (21 -Feb-2012)

Với computer muốn làm chuyện gì cũng vậy chúng ta phải dùng software. Biết

Với computer muốn làm chuyện gì cũng vậy chúng ta phải dùng software. Biết được software để làm đúng việc mình cần đã khó, biết rồi tìm cho ra mà download lại càng khó hơn, download xong install vào máy cũng khó cho một số bạn. Install xong học cách dùng cũng cực. Đó là tôi nói software free, chớ còn tìm software commercial mượn xài còn phải biết chỗ download, nó lặn hụp như là cá thòi lòi. Download được rồi còn phải biết crack mới mượn xài đở được, không crack nó đâu chịu chạy mà nó còn gởi điện tín về hãng software mét mọc nữa chớ đâu không. Tôi nói mấy hàng nầy để quí bạn thấy là nó khó lắm, mênh mông lắm chớ chẳng dễ chút nào đâu. Do đó quí bạn vào trường học computer hoài mà chẳng được toại nguyện là vậy. Trước khi bắt đầu thì xin các bạn không thương hiểu cho rằng tôi là người đi trước số đông các bạn, tôi bỏ thì giờ ra giúp các bạn chỉ là đền đáp một chút ơn. Ngoài ra tôi không có mục tiêu chi khác cả. Chắc các bạn đang nghĩ không biết tôi trả ơn gì phải không? Dễ ợt, suy nghĩ thấy liền. Nếu chưa thấy các bạn uống vài lít dầu dừa thì sẽ thấy. Phải chi cõi đời nầy ai cũng “thương người như thể thương thân” như Quốc văn Giáo Khoa Thư lớp Sơ Đẳng dạy thì hay biết bao nhiêu. Dầu sao tôi cũng chỉ là ảo ảnh digital camera nên bạn nào ghét nói gì đi nữa thì cũng chỉ có một mình bạn đó nghe mà thôi. Buồn thay tôi bắt buộc phải rào đón đủ thứ, sao cuộc đời lại phức tạp thế nầy. Trang sau bắt đầu.

Thưa cái software tôi giới thiệu cùng quí bạn là cái nầy: Các bạn

Thưa cái software tôi giới thiệu cùng quí bạn là cái nầy: Các bạn cứ tiếp tục xem hết cái slide show nầy đi. Sau đó trở lại click ngay tấm ảnh nầy để vào webpage download (hình trang web như trên Feb-2012). Để cho đở install vào computer tôi sẽ cố giúp các bạn dùng version portable, chúng ta sẽ download phần nầy. Khi các bạn vào trang web trên xong click ngay chữ PORTABLE click ngay chữ nầy cũng được. Hôm nay là 21 -Feb-2012, mai kia mốt nọ link chết thì các bạn dùng Google mà tìm tên của software, chắc nó còn cho free lâu lắm.

Khi các bạn click xong nó đưa vào đây (một phần trang) Click chữ

Khi các bạn click xong nó đưa vào đây (một phần trang) Click chữ download nầy Một windows download hiện ra, tùy browser mà quí bạn thấy nó khác nhay đôi chút. Click chữ save trong windows nầy, nhớ coi nó đã save vào nơi nào trong hard disk tại computer của các bạn. Tên của file download được là “You. Tube_downloader_hd. zip”. Các bạn tìm tới nơi chứa file nầy, kéo nó ra desktop cho tiện sổ sách. Trong desktop nó như thế nầy Các bạn double click tên nó để unzip.

Các bạn double click tên nó thấy thế nầy, có hai file tronh zip

Các bạn double click tên nó thấy thế nầy, có hai file tronh zip file vừa download. Một file là. exe, một file là. ini Chúng ta high light cả hai và kéo cả hai ra ngoài desktop, khi kéo nó ra thì thấy icon thế nầy (có thể trên computer của các bạn hình khác đi, nhưng tên thì y như ở hình trên đây, có thể thiếu chữ extension là. exe và. ini): Muốn run nó thì các bạn click cái icon màu đỏ tren desktop như hình bên cạnh. Với software loại portable chúng ta khỏi cần install. Như vậy đở một phần rắc rối. Chuyện download You. Tube được tôi bầy nhiều lần, lần trước là dùng một website mượn làm chỗ download. Lần nầy thì chúng ta xài software ngay tại computer nhà dễ hơn nữa. Trang kế là cách download một video từ You. Tube.

Khi các bạn double click cái icon thì một windows hiện ra như sau:

Khi các bạn double click cái icon thì một windows hiện ra như sau: http: //www. youtube. com/watch? v=G 5 Lqr. Mcq 1 QE Copy link từ email mà paste vào, đừng có dùng keyboard đánh vào sẽ sai đi. Click Muốn download video thì bỏ cái lin vào chỗ khoảng trống Video URL:

Với software nầy chúng ta có vài option thì dụ như chọn resolution của

Với software nầy chúng ta có vài option thì dụ như chọn resolution của cái video: Đổi thành dạng MP 4, nếu check nơi nầy. Đổi thành dạng AVI, nếu check nơi nầy. Con số càng cao thì video càng sắc nét nhưng file download được lớn số byte download lâu hơn. http: //www. youtube. com/watch? v=G 5 Lqr. Mcq 1 QE Dạng MP 4 khác với MP 3, MP 3 chỉ có audio mà thôi. MP 4 vừa có audio vừa chứa luôn hình (nghĩa là một video file). Muốn lấy âm thanh ra khỏi hình thì dùng software để extract. Chuyện nầy hình như có trong Quán Ven Đường rồi. Chuyện upload video vào You. Tube cũng có trong Quán. Chuyện burn video download được vào DVD cũng có hướng dẫn trong Quán.

Ở thí dụ nầy chúng ta download mà không convert, nghĩa là co sao

Ở thí dụ nầy chúng ta download mà không convert, nghĩa là co sao download vậy thì file download được sẽ là FLV. Đây là dạng video mà You. Tube chứa nhiều. Với dạng nầy các bạn có thể không play được trên computer tại nhà. Trang kế tôi sẽ bày các bạn dùng một software free rất hay mà play được hầu hết mọi thứ media vừa audio file vừa video file mọi format khác nhau. Dưới đây là những dạng video file mà You. Tube thường chứa: Các bạn nhìn chữ đỏ trên hình, đó là những format video của You. Tube. Trong thực tế có tới hàng ba bốn chục dạng video được xài xưa nay. Trên đây chì là mấy format mà thôi. Tất cả video file nầy đều chứa hình lẫn với audio. Các bạn muốn tách audio ra khỏi hình thì dùng software. Có lẽ có hướng dẫn trong Quán Ven Đường. Nếu các bạn chưa biết địa chỉ và số phone số fax thì các bạn chịu khó lội xuống vùng Cổ Cò vào Hóc Bà Tó hỏi ông Gù Gờ thì ổng chỉ đường tới Quán Ven Đường cho. Bây giờ đã download được video từ You. Tube rồi, chúng ta sang chuyện play chúng trên computer nhà. Ngay trong You. Tube thì không thành vấn đề. Mang về computer nhà thì có khi không play được.

Thưa quí bạn cái software play gần như mọi thứ media mà không cần

Thưa quí bạn cái software play gần như mọi thứ media mà không cần codec chi cả là cái nầy đây (nó free): Muốn download thì click tấm ảnh trên. Các bạn hãy xem cho hết powerpoint show đã trang cuối tôi cho lại link. Khi các bạn vào website của Video. LAN rồi thì click chữ download như ở trang kế đây:

Click ngay chữ “Download VLC” bên dưới để download software về computer tại nhà

Click ngay chữ “Download VLC” bên dưới để download software về computer tại nhà các bạn : Khi click xong sẽ thấy thế nầy: Chờ windows download hiện ra Nó không hiện ra thì click một trong hai chỗ nầy. Nhớ là thường mấy webpage nầy sống nhờ quảng cáo, đừng có click bậy nó đưa đi tùm lum.

Download xong rồi thì kéo cái file download được ra ngoài desktop (sau khi

Download xong rồi thì kéo cái file download được ra ngoài desktop (sau khi install xong delete cũng được hay giữ đâu đó phòng hờ). Khi kéo nó ra desktop thì thấy thế nầy: Với software nầy chúng ta phài install vào computer (chữ setup hay install được dùng để chỉ chuyện sắp làm. Khi các bạn hỏi tôi về computer mà dùng chữ download để chỉ thù tục install nầy có khi làm tôi hiều lầm. Download được hiề nôm na là save một software một file, một bàn nhạc một video một computer file từ Internet vào computer tại nhà. Muốn install thì double click cái file download được bên trên, khi đó thấy thế nầy: Click OK Tiếp theo đây tôi hướng dẫn quí bạn làm thủ tục install. Software nào cũng install tương tợ và làm một lần mà thôi, không phải mỗi lần xài là mỗi lần phải install.

Windows nầy hiện ra: Click next Và cứ tiếp tục theo màn ảnh của

Windows nầy hiện ra: Click next Và cứ tiếp tục theo màn ảnh của các bạn mà làm theo. Click

Khi VLC chạy rồi thì thấy nó như thế nầy đây. Muốn play bất

Khi VLC chạy rồi thì thấy nó như thế nầy đây. Muốn play bất cứ media nào thì chúng ta kéo file đó vào ngay khung đen. Audio hay video cũng vậy. Hoặc click media rồi click open cũng được Dùng mouse kéo và buông vào đây Thí dụ cái video download được là như sau: Kéo cái file FLV vào khung nó sẽ play, nhớ mở loa lên.

Mộ video đang play. Với audio file thì có âm thanh nhưng không có

Mộ video đang play. Với audio file thì có âm thanh nhưng không có hình.

Đây là trang chót của slide show nầy. Các bạn muốn download You. Tube

Đây là trang chót của slide show nầy. Các bạn muốn download You. Tube Downloader thì click hình trên nó đưa vào webpage download. ạn b ác ới. c i th ow m i ổ đ sh y e a d th click li hình dưới đây nó đưa vào webpage s y Các bạn muốn download VLC media player thì i ầ n lạ k m n i à download. ia l tôi l k ày i hay g N tô cho

Sau đây là vị trí default mà khi các bạn download You. Tube về

Sau đây là vị trí default mà khi các bạn download You. Tube về computer nó sẽ save vào đó. Nằm trong folder Libraries Có thể nơi đây Trong computer các bạn có thể hình ảnh khác đi một chút. Tôi dùng thí dụ nầy để cho các bạn có ý niệm là video download được thường chứa nơi nào thôi.

Phần giới thiệu: 17 -Feb-2012 Khi chọn mua digital camera chúng ta nên để

Phần giới thiệu: 17 -Feb-2012 Khi chọn mua digital camera chúng ta nên để ý đến những thông số nào? Đây là bài viết giải thích từng chi tiết những con số mà các bạn thấy trong quảng cáo mấy ảnh, các bạn chưa quen với những chi tiết như ISO, như 1080 p, như 1/2. 3", như optical stabilization, focal length. . . tưởng cũng nên xem qua. (version update) Hướng dẫn lựa chọn mua máy digital camera point-and-shoot (ver 1. 1). doc < -- click để download 21 -Feb-2012 Trong những lúc gần đây qua email, qua website, người ta cứ hết nói trái nầy trị ung thư và bá bịnh, lá cây nọ trị tuyệt nọc ung thư. Nhìn lại gần đây thì thấy nói: chanh trị ung thư, đu đủ trị ung thư, mảng cầu trị ung thư, cà chua trị ung thư, cần tây trị ung thư (thí dụ email “cần tây ai mà ngờ”, tôi thêm “ai mà ngờ là con vịt cồ”), bây giờ tới phiên dầu dừa nước cốt dừa trị lú lẫn, trị bịnh mắt, trị bịnh tim mạch, trị cholesterol…. Mấy món trị ung thư và bá bịnh kể trước thì gần như vô hại, nhưng theo FDA thì cái món đang lên nầy (dầu dừa) nguy hiểm vô cùng. Nếu các bạn có quan tâm thì xin đọc tiếp. Chuyện dầu dừa trị bịnh, chuyện 10 điều nên vức bỏ lò microwave, chuyên tem thư VNCH. doc < -- click để download Cách download hai bài trên ở trang kế

Khi các bạn click vào link Mediafire trang trước, các bạn thấy một phần

Khi các bạn click vào link Mediafire trang trước, các bạn thấy một phần webpage hiện ra thế nầy. Tên file sắp download Click để download Quí bạn nhớ là đừng click nơi nào khác trong webpage Mediafire, chỉ clik nơi mủi tên đỏ. Click những nơi khác có thể đưa vào quảng cáo. Để ý coi file save được nằm nơi đâu trong hard disk tại nhà. Cuối cùng Quán Ven Đường nằm nơi đây click