HN 203 ESKIA HINT 3 TARIHI HAFTA NCESI

  • Slides: 13
Download presentation
HİN 203 ESKIÇAĞ HINT 3. TARIHI HAFTA ÖNCESI HINDISTAN Doç. Dr. Yalçın Kayalı Ankara

HİN 203 ESKIÇAĞ HINT 3. TARIHI HAFTA ÖNCESI HINDISTAN Doç. Dr. Yalçın Kayalı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Hindoloji Anabilim Dalı

HIN 203 ESKIÇAĞ HINT TARIHI Hindistan’ın bilinen tarihi, Āri göçü öncesi dönemde, bugün çoğu

HIN 203 ESKIÇAĞ HINT TARIHI Hindistan’ın bilinen tarihi, Āri göçü öncesi dönemde, bugün çoğu Pakistan sınırları içerinde kalan İndus Vadisi Medeniyetine dayandırılsa da; Hint Yarımadasındaki ilk yerleşimlerin 500. 000 yıl öncesine kadar gittiği iddia edilmektedir.

HIN 203 ESKIÇAĞ HINT TARIHI Hint’te 400. 000 -150. 000 yıl önce var olduğu

HIN 203 ESKIÇAĞ HINT TARIHI Hint’te 400. 000 -150. 000 yıl önce var olduğu tahmin edilen taş devri döneminin ilk insan toplulukları, Kerala ve Tamil Nadu’nun güneyiyle, Kuzey Pencap’taki Soan ve Beas nehir vadileri arasındaki bölgede yaşamış oldukları düşünülmektedir.

HIN 203 ESKIÇAĞ HINT TARIHI Bu dönemi Orta Taş Devri olarak adlandırılan çağda, 40.

HIN 203 ESKIÇAĞ HINT TARIHI Bu dönemi Orta Taş Devri olarak adlandırılan çağda, 40. 000 -10. 000 yıl önce yaşamış olan ilkel Hint toplulukları takip eder. Onları da yaklaşık olarak MÖ 15. 000 yıl önce, ilkel aletler kullanan neolitik toplumlar izlemiştir. Aynı dönemde Hindistan’ın Madhya Pradeş bölgesinde ise, avcıtoplayıcı, göçebe ve kırsal alanda hüküm süren geç taş devri insanı yaşamıştır.

HIN 203 ESKIÇAĞ HINT TARIHI Yapılan arkeolojik araştırmalar, yerleşik hayata MÖ 7000’in başlarında İndus

HIN 203 ESKIÇAĞ HINT TARIHI Yapılan arkeolojik araştırmalar, yerleşik hayata MÖ 7000’in başlarında İndus havzasındaki Mehrgarh’ta geçildiğini göstermektedir. Erken Cilâlı Taş devrine ait olan kerpiç ev ve tahıl ambarları temellerinin bulunduğu kültür kalıntılarında ise, altıncı binyıldan itibaren seramiğe de rastlanılmıştır.

HIN 203 ESKIÇAĞ HINT TARIHI Mehrgarh’ın ilk yerleşimcileri, hasat için taş aletler kullanmış, arpa

HIN 203 ESKIÇAĞ HINT TARIHI Mehrgarh’ın ilk yerleşimcileri, hasat için taş aletler kullanmış, arpa ve buğday üretmişlerdir. Ayrıca çeşitli süs eşyaları da yapmış ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle ilgilenmişlerdir. MÖ 5000’li yıllara gelindiğinde ise, Mehrgarh’taki Hintli yerleşik toplulukların tarım ürünlerinde çeşitlilik artmış; yün, pamuk dokuma, el yapımı çanak-çömlek ve bakır kaplar kullanılmaya başlanmışlardır.

HIN 203 ESKIÇAĞ HINT TARIHI Taştan yapılmış aletlerle silahlanan ve avcıtoplayıcı yaşam biçimini benimsemiş

HIN 203 ESKIÇAĞ HINT TARIHI Taştan yapılmış aletlerle silahlanan ve avcıtoplayıcı yaşam biçimini benimsemiş olan halk ise, yerleşik hayat süren köylülerden uzak bir yaşam alanını tercih etmişlerdir. Genellikle ormanlık arazide ve nehir kıyılarında yaşayan bu topluluklar, köylü hayatı süren halka göre daha ilkel bir yaşam tarzı sürmüşlerdir.

HIN 203 ESKIÇAĞ HINT TARIHI MÖ 4000’lerden itibaren Ganj Vadisi ve Dekkan Yaylası’na yerleşmiş

HIN 203 ESKIÇAĞ HINT TARIHI MÖ 4000’lerden itibaren Ganj Vadisi ve Dekkan Yaylası’na yerleşmiş olan topluluklar ise, sığır, koyun ve keçi gibi hayvanları evcilleştirmiş; pirinç üretiminde oldukça önemli bir yol almış olan neolitik çağdaşlarının seviyesine ulaşmışlardır. Bilinen en eski yerli Hint topluluğunun adı Mundalardır.

HIN 203 ESKIÇAĞ HINT TARIHI Siyah tenli bu ilkel insanlar hakkında maalesef kayda değer

HIN 203 ESKIÇAĞ HINT TARIHI Siyah tenli bu ilkel insanlar hakkında maalesef kayda değer herhangi bir bilgimiz bulunmamaktadır. Ancak bugünkü Hindistan’da dahi “Munda” adında bir kabilenin yaşadığını ve bu kabilenin muhtemelen kadim Mundaların devamı olduğu düşünülmektedir.

HIN 203 ESKIÇAĞ HINT TARIHI ANTİK DÖNEM HİNDİSTAN TARİHİ YAKLAŞIK KRONOLOJİSİ ? – 2600:

HIN 203 ESKIÇAĞ HINT TARIHI ANTİK DÖNEM HİNDİSTAN TARİHİ YAKLAŞIK KRONOLOJİSİ ? – 2600: Hindistan’da Tarih Öncesi Devir. MÖ 2600 -1700: İndus Vadisi Uygarlığı. Harappa ve Moheco-Daro Şehirleri. MÖ 1500 -500: Āriler’in Hindistan’a Gelişi, Vedik Kültür Sahasının Oluşumu. Veda İlahileri. Neolitik ve Kalkolitik Devir.

HIN 203 ESKIÇAĞ HINT TARIHI MÖ 1000: Demirin Kullanılmaya Başlanması. MÖ 800 -500: Brāhmaṇa

HIN 203 ESKIÇAĞ HINT TARIHI MÖ 1000: Demirin Kullanılmaya Başlanması. MÖ 800 -500: Brāhmaṇa ve Āraṇyaka Metinlerinin Oluşturulması. Mahācanapadalar Dönemi. Upanishad Çağı. Cainist ve Buddhist Kültürün Doğuşu. Magadha’nın Yükselişi. Bimbisāra ve Acataşātru Dönemleri.

HIN 203 ESKIÇAĞ HINT TARIHI MÖ 550 -330: MÖ 462 -364: MÖ 364 -32:

HIN 203 ESKIÇAĞ HINT TARIHI MÖ 550 -330: MÖ 462 -364: MÖ 364 -32: MÖ 327 -325: MÖ 321: Kuruluşu. Pers İstilaları. Şişunāga Kralları Dönemi. Nandalar. Mahāpadma. Büyük İskender’in Hint İstilası. Maurya İmparatorluğunun Çandragupta Maurya’nın Tahta Çıkışı.

HIN 203 ESKIÇAĞ HINT TARIHI MÖ 268 -231: Maurya Kralı Aşoka’nın Hükümdarlığı. MÖ 185:

HIN 203 ESKIÇAĞ HINT TARIHI MÖ 268 -231: Maurya Kralı Aşoka’nın Hükümdarlığı. MÖ 185: Şunga Krallığı Dönemi Hinduizm’in Yükselişi. Hint Destanları Dönemi (MÖ 300 - MS 100) MÖ 75 -30: Kanva Hanedanlığı Dönemi.