Hllbar stad ppen fr vrlden Valfrihet i hemtjnst

  • Slides: 21
Download presentation
Hållbar stad – öppen för världen Valfrihet i hemtjänst (LOV) 2018 -05 -25

Hållbar stad – öppen för världen Valfrihet i hemtjänst (LOV) 2018 -05 -25

Nuläge – i korthet • Från 3 april 2018 har Göteborgs Stad ett valfrihetssystem

Nuläge – i korthet • Från 3 april 2018 har Göteborgs Stad ett valfrihetssystem för hemtjänst i drift. • Valfriheten innebär möjlighet att välja att få sin hemtjänst från Göteborgs Stads hemtjänst eller från en privat utförare. • Göteborgs Stad har i slutet av maj 9 st godkända privata utförare • Den 8 maj hade 163 personer valt en privat utförare Hållbar stad – öppen för världen 2

Vad innebär valfriheten för den som har hemtjänst? Hållbar stad – öppen för världen

Vad innebär valfriheten för den som har hemtjänst? Hållbar stad – öppen för världen

4 Vad omfattar valfriheten? Den som har hemtjänst kan välja utförare för: • Hemtjänst

4 Vad omfattar valfriheten? Den som har hemtjänst kan välja utförare för: • Hemtjänst dag och kväll. Utifrån behov och beslut om hemtjänst ska utföraren kunna ge hjälp mellan klockan 06. 00– 23. 30. • Den som utöver hemtjänst också har ledsagning (enligt socialtjänstlagen) kan välja samma utförare även för ledsagningen. • Den som utöver hemtjänst också har ett beslut om avlösning i hemmet (enligt socialtjänstlagen) kan välja samma utförare även för avlösningen Hållbar stad – öppen för världen 4

5 Vad omfattas inte av valfriheten? Den som har hemtjänst kan inte välja utförare

5 Vad omfattas inte av valfriheten? Den som har hemtjänst kan inte välja utförare för: • Hemtjänst på natten mellan klockan 23. 30– 06. 00. • Besök på grund av att personen larmat på trygghetslarm. • Göteborgs Stad utför dessa insatser även för den som har valt en privat utförare. Hållbar stad – öppen för världen 5

6 Det är frivilligt att välja • Den som inte kan eller vill välja

6 Det är frivilligt att välja • Den som inte kan eller vill välja får det beslutade ”ickevalsalternativet” • Ickevalsalternativet är Göteborgs Stads hemtjänst. • Den som har hemtjänst kan när som helst välja utförare. • Vid varje nytt beslut om hemtjänst ska biståndshandläggaren/socialsekreteraren fråga om den som har hemtjänst vill välja utförare. • Den som vill välja ny utförare behåller den gamla utföraren under 10 dagar, därefter tar den nya utföraren över. Hållbar stad – öppen för världen 6

7 Information till den som har eller får hemtjänst • Biståndshandläggare/socialsekreterare informerar och vägleder

7 Information till den som har eller får hemtjänst • Biståndshandläggare/socialsekreterare informerar och vägleder • Kontaktcenter ger information om godkända utförare • Övriga medarbetare svarar på de vanligaste frågorna • Folder ”Valfrihet i hemtjänsten” • www. goteborg/valjahemtjanst • Artiklar i Vårt Göteborg Fotograf Rebecka Rynefelt Hållbar stad – öppen för världen 7

8 Hitta hemtjänst • Är en e-tjänst på goteborg. se • Innehåller information om

8 Hitta hemtjänst • Är en e-tjänst på goteborg. se • Innehåller information om vilka utförare som finns på en specifik adress • Ger möjlighet att jämföra utförare • Ger möjlighet att välja utförare (för att registrera sitt val på webben krävs e-legitimation/bank-id) För den som inte har möjlighet att själv använda e-tjänsten är biståndshandläggare/ socialsekreterare behjälpliga. Hitta hemtjänst Hållbar stad – öppen för världen 8

Den 8 maj hade 163 personer valt privat utförare Antal brukare som valt privat

Den 8 maj hade 163 personer valt privat utförare Antal brukare som valt privat utförare 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 28 feb Hållbar stad – öppen för världen 18 april 8 maj 9

1 0 Antal personer som valt privat utförare per sdf (8 maj) Antal personer

1 0 Antal personer som valt privat utförare per sdf (8 maj) Antal personer som valt privat utf per sdf Norra Hisingen 19 Lundby 19 Västra Hisingen 19 Västra Göteborg 1 Askim-Frölunda-Högsbo 10 Majorna-Linné 47 Centrum 20 Örgryte-Härlanda 13 Östra Göteborg 4 Angered 11 0 Hållbar stad – öppen för världen 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 10

Privata utförare Hållbar stad – öppen för världen

Privata utförare Hållbar stad – öppen för världen

Ansökningar från privata utförare • Enheten för kontrakt och uppföljning på Stadsledningskontoret handlägger ansökningarna

Ansökningar från privata utförare • Enheten för kontrakt och uppföljning på Stadsledningskontoret handlägger ansökningarna från privata utförare. • 35 utförare har ansökt. 35 ansökningar Handläggning pågår i 3 ärenden 21 11 Godkänd Icke godkänd Av de 11 godkända har en utförare sagt upp kontraktet och för en utförare har Göteborgs Stad hävt kontraktet. Hållbar stad – öppen för världen 12

Orsaker till att ansökan inte godkänts 7 6 4 3 1 Ej komplett ansökan

Orsaker till att ansökan inte godkänts 7 6 4 3 1 Ej komplett ansökan Hållbar stad – öppen för världen Utesluts enligt LOV kap 7 Kan inte påvisa ekonomisk Ansvarig daglig drift uppfyller Kan ej redogöra för stabilitet och finansiell inte kraven kvalitetsledningssystem enligt ställning SOSFS 2011: 09 13

Godkända utförare som är valbara • Abborre hemtjänst städ & personlig assistans AB •

Godkända utförare som är valbara • Abborre hemtjänst städ & personlig assistans AB • Aida AB • Amandas hemtjänst • Assistansbyrå i Västra Götaland AB • Bräcke Diakoni • Din privata hemtjänst • Göta Hemtjänst AB • Omsorg. Vi. Care, valbar från 1 juni • Oringo AB Hållbar stad – öppen för världen 14

1 5 Geografiska områden • Göteborg har delats in i 35 geografiska områden. •

1 5 Geografiska områden • Göteborg har delats in i 35 geografiska områden. • De privata utförarna väljer vilka geografiska områden de vill verka i vid ansökan och kan ändra områden under kontraktstiden. • Det innebär att vilka privata utförare den som har hemtjänst kan välja på, beror på var man bor och kan variera över tid. • Göteborgs Stads hemtjänst finns i hela Göteborgs Stad. • Antalet privata utförare varierar i de geografiska områdena. • Det finns områden som idag saknar privat utförare. • För övriga områden finns 1 -4 privata utförare. Hållbar stad – öppen för världen 15

1 6 Hållbar stad – öppen för världen 16

1 6 Hållbar stad – öppen för världen 16

1 7 Fördelning av antal personer som valt respektive privat utförare per sdf (8

1 7 Fördelning av antal personer som valt respektive privat utförare per sdf (8 maj) Norra Hisingen Lundby Västra Hisingen Västra Göteborg Askim-Frölunda-Högsbo Majorna-Linné Centrum Örgryte-Härlanda Östra Göteborg Angered 0 5 10 15 Abborre hemtjänst städ & personlig assistans AB Amandas hemtjänst AB Bräcke Diakoni Oringo AB Hållbar stad – öppen för världen 20 25 30 35 40 45 50 Aida AB Assistansbyrå i Västra Götaland AB Göta hemtjänst 17

Antal brukare per utförare - totalt Oringo AB Göta hemtjänst Bräcke Diakoni Assistansbyrå i

Antal brukare per utförare - totalt Oringo AB Göta hemtjänst Bräcke Diakoni Assistansbyrå i Västra Götaland AB Amandas hemtjänst AB Aida AB Abborre hemtjänst städ & personlig assistans AB 0 Hållbar stad – öppen för världen 10 20 30 40 50 60 70 18

Antal privata utförare kan variera • Förfrågningsunderlaget (kraven på utförare) annonseras löpande. Det innebär

Antal privata utförare kan variera • Förfrågningsunderlaget (kraven på utförare) annonseras löpande. Det innebär att privata utförare har möjlighet att ansöka när som helst. • Under hösten 2018 finns det möjlighet för privata utförare att ansöka, godkännas och bli valbara från 15 oktober och 17 december. (Från 2019 – fyra tillfällen per år). • Privata utförare kan öka och minska sina geografiska områden. • Privata utförare kan sätta kapacitetstak (minst 1 000 tim/månad), dvs när en utförare når sitt kapacitetstak kan utföraren inte ta emot uppdrag för nya personer. Däremot måste utföraren ge stöd och hjälp till de personer som redan valt dem, även om dessa personers behov ökar. • Aktuella uppgifter om valbara utförare finns hos biståndshandläggare/socialsekreterare, Kontaktcenter (031 -365 00 00) och i hitta hemtjänst på www. goteborg. se/valjahemtjanst Hållbar stad – öppen för världen 19

Uppföljning av utförare • Enheten för kontrakt och uppföljning på stadsledningskontoret är ansvariga för

Uppföljning av utförare • Enheten för kontrakt och uppföljning på stadsledningskontoret är ansvariga för uppföljning av utförare inom valfrihetssystemen enligt LOV. • Både privata utförare och Göteborgs Stads hemtjänst ska följas upp på ett likvärdigt sätt. Privata utförare följs även upp inom fem månader från att de blivit valbara. • Uppföljningen ska göras utifrån den plan för uppföljning som kommunstyrelsen beslutade om i april. ”Plan för uppföljning av utförare i konkurrensutsatt verksamhet enligt LOV år 2018– 2019. ” • Grunden för uppföljningen är de krav som staden ställt på utförarna i förfrågningsunderlaget. • Efter uppföljningen sker återrapportering till utföraren, aktuella stadsdelsnämnder, samt till kommunstyrelsen. Allmänheten informeras genom publicering av rapporter på stadens hemsida, goteborg. se. Hållbar stad – öppen för världen 20

Hållbar stad – öppen för världen Kontakt

Hållbar stad – öppen för världen Kontakt