Hiu ca hai vct 3 HIU CA HAI

  • Slides: 7
Download presentation
Hiệu của hai véctơ

Hiệu của hai véctơ

 3. HIỆU CỦA HAI VÉCTƠ Véctơ đối : Nếu tổng của hai véctơ

3. HIỆU CỦA HAI VÉCTƠ Véctơ đối : Nếu tổng của hai véctơ và là vectơ không, thì ta nói là véctơ đối của , hoặc là véctơ đối của 1. Véctơ đối của véctơ được kí hiệu là Nhận xét : Véctơ đối của véctơ là véctơ ngược hướng với véctơ và có cùng độ dài với véctơ Véctơ đối của véctơ là véctơ

Cho đoạn thẳng AB. Véc tơ đối của là véctơ gì ? Giả sử

Cho đoạn thẳng AB. Véc tơ đối của là véctơ gì ? Giả sử ABCD là hình bình hành tâm O: a) b) Hãy chỉ ra các cặp véctơ đối nhau có điểm đầu là O điểm cuối là các đỉnh của hình bình hành. A D O B C

2. Hiệu của hai véctơ: Định nghĩa : Hiệu của hai véctơ và ,

2. Hiệu của hai véctơ: Định nghĩa : Hiệu của hai véctơ và , kí hiệu là tổng của hai véctơ và vectơ đối của véctơ , tức là : Phép trừ véctơ: Phép lấy hiệu của hai véctơ được gọi là phép trừ véctơ ? ? Cho véctơ và véctơ. Hãy xác định A O B

QUY TẮC VỀ HIỆU VÉCTƠ Nếu là một véctơ đã cho , thì với

QUY TẮC VỀ HIỆU VÉCTƠ Nếu là một véctơ đã cho , thì với điểm O bất kì, ta luôn có: ? ? M là trung điểm đoạn thẳng AB. Cm : ? ? Cho 4 điểm bất kì A, B, C, D. Hãy chứng minh đẳng thức sau bằng nhiều cách

Kiến thức cần nhớ - Biết cách xác định hiệu của hai véctơ Vận

Kiến thức cần nhớ - Biết cách xác định hiệu của hai véctơ Vận dụng được quy tắc trừ vào việc chứng minh các đẳng thức véctơ Bài tập về nhà: 1 -> 9 sgk

Bài học kết thúc Cảm ơn các thầy cô và các em học sinh

Bài học kết thúc Cảm ơn các thầy cô và các em học sinh Người thực hiện: Gv: TRẦN THỊ THUỲ NHUNG Trường THPT QUANG TRUNG TP. ĐÀ NẴNG