Historie vzniku plemene legendy pedchdci plemene pojmenovn plemene

  • Slides: 9
Download presentation

Historie vzniku plemene - legendy - předchůdci plemene - pojmenování plemene Vlastnosti - barvy

Historie vzniku plemene - legendy - předchůdci plemene - pojmenování plemene Vlastnosti - barvy - míry Charakter

Legendy Ve většině případů týkající se dějin vzniku německé dogy staršího, ale i novějšího

Legendy Ve většině případů týkající se dějin vzniku německé dogy staršího, ale i novějšího původu je uváděna linie původu od tibetské dogy, antických molossů až k německé doze. Nové poznatky ukazují spíše na to, že moloss byl velký hlídací pes s hrubou srstí, se vztyčenýma ušima, a tak stejně jako tibetská doga nevykazoval žádné typické znaky moderní německé dogy.

Předchůdci plemene • Za předchůdce plemene můžeme považovat velké evropské psy používané při štvanicích.

Předchůdci plemene • Za předchůdce plemene můžeme považovat velké evropské psy používané při štvanicích. V době ve které se při lovu nepoužívaly střelné zbraně byly tito psy mimořádně ceněni. Držení právě takových psů patřilo k privilegiím šlechty. Od těchto dob vedla dlouhá cesta k zušlechtění německých dog, v jaké ji známe dnes. Asi padesát let před prvním záznamem v plemenné knize, tedy ve 30. letech minulého století začali být tito psy chovatelsky formováni do doby společníků, průvodců a ochranářů.

Pojmenování plemene německých dog nebylo v době ustavení standartu běžné, existovalo značně mnoho jiných

Pojmenování plemene německých dog nebylo v době ustavení standartu běžné, existovalo značně mnoho jiných názvů. V jižním Německu se pro černobíle skvrnité zbarvení užíval název ulmská doga. V severním Německu převládaly dogy se žlutou nebo modrou barvou, tyto dogy byly označovány jako dánské dogy.

Barva: Německá doga je chována ve třech samostatných varietách: žluté a žíhané, skvrnit a

Barva: Německá doga je chována ve třech samostatných varietách: žluté a žíhané, skvrnit a černé a modré. To odpovídá požadavkům příznivců tohoto plemene. Je ale možné rozšířit genofond plemene, aniž by byl opuštěn princip čistých barev. Například bílá doga vzniká „mutací“. Ne moc známá a rozšířená je barva šedý tygr, u nás není standardní.

Míry Nejmenší kohoutková výška psů je 80 centimetrů, u fen 72 centimetrů. Váha je

Míry Nejmenší kohoutková výška psů je 80 centimetrů, u fen 72 centimetrů. Váha je okolo 55 - 75 kilogramů i více.

Německá doga se vyznačuje ušlechtilým zjevem velkého psa, mohutnou a harmonickou stavbou těla, hrdosti,

Německá doga se vyznačuje ušlechtilým zjevem velkého psa, mohutnou a harmonickou stavbou těla, hrdosti, silou a elegancí. Bývá nazývána Apollem mezi psími rasami. Její držení i chov vzhledem k velikosti vyžadují odpovídající podmínky.