HISTORIA lekcja 58 i 59 Unia polskolitewska Czasy

  • Slides: 15
Download presentation
HISTORIA lekcja 58 i 59 Unia polsko-litewska. Czasy świetności dynastii Jagiellonów. Lekcja rozpocznie się

HISTORIA lekcja 58 i 59 Unia polsko-litewska. Czasy świetności dynastii Jagiellonów. Lekcja rozpocznie się o g. 11: 00. Beata Rybaczuk, SP 2 Oborniki Śl.

ANDEWAGENOWIE NA POLSKIM TRONIE Ważne daty: 1370 r. śmierć Kazimierza Wielkiego, koniec dynastii Piastów

ANDEWAGENOWIE NA POLSKIM TRONIE Ważne daty: 1370 r. śmierć Kazimierza Wielkiego, koniec dynastii Piastów 1370 -1382 rządy króla Węgier, Ludwika, z dynastii Andewagenów (unia personalna) od 1384 rządy króla Polski, Jadwigi Unia personalna – związek państw, które mają wspólnego władcę, ale pozostają odrębnymi państwami.

JADWIGA 1374 -1399 �Była gruntownie wykształcona. �Znała wiele języków: łacinę, węgierski, niemiecki, polski. �Interesowała

JADWIGA 1374 -1399 �Była gruntownie wykształcona. �Znała wiele języków: łacinę, węgierski, niemiecki, polski. �Interesowała się nauką i sztuką. �Opiekowała się klasztorami, kościołami i szpitalami dla ubogich. �Dzięki niej swoją świetność odzyskała Akademia Krakowska, której zapisała w testamencie swoje kosztowności. http: //spacer. amu. edu. pl/polonistyka/pl/

WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO 1352 -1434 � Najdłużej panujący władca Polski – 48 lat. � Założyciel

WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO 1352 -1434 � Najdłużej panujący władca Polski – 48 lat. � Założyciel dynastii Jagiellonów, która rządziła przez ponad 180 lat. � Czterokrotnie żonaty. � Dopiero czwarta żona urodziła mu synów: Władysława i Kazimierza.

Unia polsko-litewska 1385 r. w Krewie �Jagiełło, władca Wielkiego Księstwa Litewskiego, miał zostać mężem

Unia polsko-litewska 1385 r. w Krewie �Jagiełło, władca Wielkiego Księstwa Litewskiego, miał zostać mężem Jadwigi i królem Polski. �Jagiełło i cała Litwa przyjmie chrzest. �Państwa będą się wspierać w walce z Zakonem Krzyżackim.

WIELKA WOJNA Z ZAKONEM KRZYŻACKIM 1. Podbicie Żmudzi przez Zakon Krzyżacki. Wybuch powstania. 2.

WIELKA WOJNA Z ZAKONEM KRZYŻACKIM 1. Podbicie Żmudzi przez Zakon Krzyżacki. Wybuch powstania. 2. Rozpoczęcie w 1409 r. 3. Początkowe sukcesy Krzyżaków. 4. Zawieszenie broni do lata 1410 r. 5. Latem 1410 r. połączenie wojsk polskich i litewskich i wyruszenie na Malbork, siedzibę zakonu. 6. Decydująca bitwa 15 lipca 1410 r. pod Grunwaldem. 7. Nieskuteczne prawie dwumiesięczne oblężenie Malborka. 8. Pokój w Toruniu w 1411 r. – odzyskanie ziemi dobrzyńskiej przez Polskę, a Żmudzi przez Litwę. Pomorze Gdańskie zostało w rękach zakonu.

Największa bitwa w czasach średniowiecznej Europy. Ponad 50 tysięcy uczestników. Zwycięstwo wojsk polsko-litewskich. Jan

Największa bitwa w czasach średniowiecznej Europy. Ponad 50 tysięcy uczestników. Zwycięstwo wojsk polsko-litewskich. Jan Matejko, "Bitwa pod Grunwaldem" prezentacja 3 D

CZASY ŚWIETNOŚCI DYNASTII JAGIELLONÓW.

CZASY ŚWIETNOŚCI DYNASTII JAGIELLONÓW.

KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK 14271492 �Król Polski od 1447 r. �Energiczny, nie ulegał naciskom możnowładców, ograniczył

KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK 14271492 �Król Polski od 1447 r. �Energiczny, nie ulegał naciskom możnowładców, ograniczył wpływy biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, odsunął od władzy część wpływowych rodów. Oparł się na średniozamożnym rycerstwie. Miał wpływ na obsadę wyższych stanowisk kościelnych.

Rozwój nauki, sztuki, budownictwa: �upowszechnienie oświaty, �powstanie nowych szkół, �odzyskanie rangi Akademii Krakowskiej (Mikołaj

Rozwój nauki, sztuki, budownictwa: �upowszechnienie oświaty, �powstanie nowych szkół, �odzyskanie rangi Akademii Krakowskiej (Mikołaj Kopernik), �rozwój budownictwa w stylu gotyckim, zwłaszcza kościołów, np. w Gnieźnie i Gdańsku.

WOJNA TRZYNASTOLETNIA 1454 – 1466 (pokój w Toruniu) �Przyczyny: niezadowolenie rycerstwa i mieszczan pruskich

WOJNA TRZYNASTOLETNIA 1454 – 1466 (pokój w Toruniu) �Przyczyny: niezadowolenie rycerstwa i mieszczan pruskich ze zbyt wysokich podatków, ogłoszenie przyłączenia Prus i Pomorza Gdańskiego do Polski. �Skutki: odzyskanie przez Polskę Pomorza Gdańskiego wraz z Malborkiem, ziemi chełmińskiej i biskupstwa warmińskiego, podporządkowanie państwa zakonu krzyżackiego Polsce (lenno Polski jako Prusy Zakonne).