HISTORIA KOMPUTERA Maszyna Z 3 Wzmianki o tym

  • Slides: 14
Download presentation
HISTORIA KOMPUTERA

HISTORIA KOMPUTERA

Maszyna Z 3 Wzmianki o tym, które z wymyślonych urządzeń można nazwać jako pierwszy

Maszyna Z 3 Wzmianki o tym, które z wymyślonych urządzeń można nazwać jako pierwszy na świecie komputer są nieprecyzyjne. Miano to przypisuje się skonstruowanemu przez Konrada Zuse w 1941 roku pierwszej w pełni programowo sterowanej maszynie cyfrowej Z 3, pracującej na przekaźnikach.

Automatic Sequence Controlled Calcurator Była pierwszą na świecie maszyną elektromechaniczną sterowaną automatycznie, za pomocą

Automatic Sequence Controlled Calcurator Była pierwszą na świecie maszyną elektromechaniczną sterowaną automatycznie, za pomocą programu zapisanego na taśmie dziurkowanej. Maszyny tego typu podobnie jak kilka następnych, miały rozmiary gigantyczne i zajmowały specjalne pokoje, jednocześnie bardzo były zawodne i pochłaniające duże koszty eksploatacyjne. Sprawiło to, że przed naukowcami stanęły dalsze wyzwania.

Eniac W 1946 roku naukowcy z Uniwersytetu Pensylwańskiego, zbudowali pierwszą na świecie maszynę do

Eniac W 1946 roku naukowcy z Uniwersytetu Pensylwańskiego, zbudowali pierwszą na świecie maszynę do celów obliczeniowych, nazwaną ENIAC, był to komputer pierwszej generacji zbudowany w technice lampowej, zaprojektowany w 1943 roku i pracował do 1955 roku. Został on praktycznie zastosowany po raz pierwszy na poligonie armii USA. `

Postępy w technologii Przełomem w konstrukcji, było wynalezienie w 1948 roku tranzystora, który zapoczątkował

Postępy w technologii Przełomem w konstrukcji, było wynalezienie w 1948 roku tranzystora, który zapoczątkował gwałtowny rozwój sprzętu elektronicznego. W tym roku rozpoczęto również seryjną produkcję pierwszych elektronicznych komputerów analogowych. Również w 1948 roku Claude Elwood Shawnon stworzył podstawy teorii informacji, opracowując metody określania ilości miary informacji i wprowadzając nową jej jednostkę bit.

Komputer EDSAC W 1949 roku pod kierunkiem M. W. Wilkesa z Uniwersytetu Cambridge, uruchomiono

Komputer EDSAC W 1949 roku pod kierunkiem M. W. Wilkesa z Uniwersytetu Cambridge, uruchomiono komputer EDSAC, charakteryzujący się pamiętaniem programu. Zastosowano tu pamięć dynamiczną na rtęciowych liniach opóźniających.

Komputer XYZ W 1958 roku zespół konstruktorów Zakładu Aparatów Matematycznych PAN, zbudował pierwszy w

Komputer XYZ W 1958 roku zespół konstruktorów Zakładu Aparatów Matematycznych PAN, zbudował pierwszy w Polsce komputer XYZ. Tego roku opracowano urządzenie, w którym zastosowano nowy rodzaj taśmy dziurko-wanej mającej 6, 7 i 8 ścieżek informacyjnych. Opracowano też pierwszy prawidłowo działający program gry w szachy z komputerem.

W 1959 roku po raz pierwszy zastosowano komputer do sterowania procesem technologicznym w rafinerii

W 1959 roku po raz pierwszy zastosowano komputer do sterowania procesem technologicznym w rafinerii w USA. W 1960 roku zatwierdzono język programowy COBOL do powszechnego stosowania, nato-miast firma IBM uruchomiła produkcję seryjną komputerów drugiej ge-neracji na tranzystorach, opracowano również pamięć bębnową dla komputerów XYZ i UMC 1. W tymże roku zbudowano w zakładach WZE Elwro pierwszy model komputera, który nazwano ODRA 1001. Jednocześnie uznano, że rynek światowy potrzebuje komputerów małych, co dało początek rozwojowi minikomputerów.

Pierwszy minikomputer W 1965 roku wprowadzono przez firmę Digital Equipment Corporation minikomputer PDP 8

Pierwszy minikomputer W 1965 roku wprowadzono przez firmę Digital Equipment Corporation minikomputer PDP 8 i udoskonalony DDP 8 uważany za pierwszy minikomputer produkowany masowo. Rozpoczęto też seryjną produkcję komputerów cyfrowych zaliczonych do trzeciej generacji serii UBM 360.

Minikomputer K 202 W 1970 roku rozpoczęto produkcję układów scalonych o dużym stopniu scalenia,

Minikomputer K 202 W 1970 roku rozpoczęto produkcję układów scalonych o dużym stopniu scalenia, oraz przeprowadzono pierwszą próbę wykorzystania kompu-tera do wykonania składu książki. W tym roku w Warszawie opracowano model i prototyp minikomputera K 202. Był to pierwszy komputer na układach scalonych.

Komputer osobisty IBM Olbrzymi przełom nastąpił 12 sierpnia 1981 roku w nowojorskim hotelu Astoria

Komputer osobisty IBM Olbrzymi przełom nastąpił 12 sierpnia 1981 roku w nowojorskim hotelu Astoria odbyła się premiera pierwszego komputera osobistego PC firmy IBM. . Mało kto wówczas przypuszczał, że był to początek przewrotu we wszystkich dziedzinach życia.

Apple Kolejną firmą było Apple, której komputery sprzedawały się wtedy jak bułeczki, głównie dzięki

Apple Kolejną firmą było Apple, której komputery sprzedawały się wtedy jak bułeczki, głównie dzięki sensownym rozwiązaniom technicznym, oraz arkuszowi kalkulacyjnemu Vi-si. Calc, nie traktowała komputera IBM PC poważnie.

Obecnie komputer uważa się za nieodłączny w każdym domu, biurze, banku, a nawet sklepie.

Obecnie komputer uważa się za nieodłączny w każdym domu, biurze, banku, a nawet sklepie. Dzisiaj nie wyobrażamy sonbie życia bez komputerów. Wpływają one przecież w znacznym stopniu na rozwój nauki, techniki. Jest nieoceniony niemal w każdej dziedzinie życia. Natomiast historia komputera tworzy się nadal i tak długo będzie się tworzyć jak długo będzie on udoskonalany.

KONIEC Wykonała: Kinga Misiak Źródła: -http: //www. komputerswiat. pl -http: //www. computerhistory. org -https:

KONIEC Wykonała: Kinga Misiak Źródła: -http: //www. komputerswiat. pl -http: //www. computerhistory. org -https: //pl. wikipedia. org -http: //www. chip. pl