Historia Internetu Plan wykadu 1 2 3 Okres

  • Slides: 48
Download presentation
Historia Internetu

Historia Internetu

Plan wykładu 1. 2. 3. Okres przedkomercyjny do roku 1994 Okres komercyjny Historia Internetu

Plan wykładu 1. 2. 3. Okres przedkomercyjny do roku 1994 Okres komercyjny Historia Internetu w Polsce

� „Większość przełomowych wynalazków jest dziełem zbiegu okoliczności, lenistwa lub efektem wojskowych programów badawczych.

� „Większość przełomowych wynalazków jest dziełem zbiegu okoliczności, lenistwa lub efektem wojskowych programów badawczych. ” � tym razem padło na wojskowy program badawczy

Początki – powołanie ARPA 1958 r. � Wszystko zaczęło się od Zimnej Wojny -

Początki – powołanie ARPA 1958 r. � Wszystko zaczęło się od Zimnej Wojny - w 1957 roku został wystrzelony przez Rosjan pierwszy sztuczny satelita Ziemi - Sputnik. � Departament Obrony (Department of Defence) USA powołał specjalną Agencję ds. Zaawansowanych Przedsięwzięć Badawczych (Advanced Research Projects Agency – ARPA).

Zadania ARPA � Stworzenie sieci komunikacyjnej dla celów wojskowych, która: ◦ powinna być zdecentralizowana,

Zadania ARPA � Stworzenie sieci komunikacyjnej dla celów wojskowych, która: ◦ powinna być zdecentralizowana, czyli odporna na uszkodzenie lub zniszczenie części sieci; ◦ powinna przetrwać atak atomowy.

1969 r. - powstanie eksperymentalnej sieci ARPAnet � ARPAnet, składał się z czterech połączonych

1969 r. - powstanie eksperymentalnej sieci ARPAnet � ARPAnet, składał się z czterech połączonych ze sobą komputerów mieszczących się w wybranych instytucjach naukowych: ◦ ◦ Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles, Uniwersytet Kalifornijski w Santa Barbara, Instytut Stanforda (Stanford Research Institute) Uniwersytet Stanowy Utah. � Sieć była zdecentralizowana – każdy z komputerów był równorzędny i połączony ze wszystkimi pozostałymi komputerami. � W przypadku awarii jednego z nich, sieć mogła ona nadal funkcjonować (architektura peer-topeer).

Polski akcent - Paul Baran twórca idei komutacji pakietów � Do stworzenia ARPAnetu wykorzystano

Polski akcent - Paul Baran twórca idei komutacji pakietów � Do stworzenia ARPAnetu wykorzystano projekt Paula Barana, który w 1962 r. stworzył koncepcję sieci opartej na wymianie pakietów: ◦ partia informacji dzielona jest na mniejsze jednostki (tzw. pakiety), ◦ pakiety przesyłane są osobno przez sieć ◦ ponownie łączone ze sobą dopiero po dotarciu do odbiorcy.

Zalety komutacji pakietowej � możliwość jednoczesnego korzystania z łącza przez więcej niż jednego użytkownika,

Zalety komutacji pakietowej � możliwość jednoczesnego korzystania z łącza przez więcej niż jednego użytkownika, � zmniejszenie obciążenia sieci � redukcja błędów - w przypadku niepoprawnej transmisji wystarczy przesłać ponownie jedynie ten pakiet, który nie dotarł lub którego zawartość była przekłamana, � polepszenie przepustowości – pakiety mogą wędrować po sieci różnymi drogami, w zależności od tego, która z nich jest w danej chwili mniej obciążona.

Pierwsza próba zdalnego połączenia 29 września 1969 � Pierwsza próba zdalnego połączenia pomiędzy komputerami

Pierwsza próba zdalnego połączenia 29 września 1969 � Pierwsza próba zdalnego połączenia pomiędzy komputerami w Los Angeles i Stanford. � Przesłano dwie litery: “l” oraz “o” (początek słowa login), gdyż przy przesyłaniu litery “g” jeden z komputerów stwierdził, że to za dużo i się zawiesił.

Opracowywanie protokołów komunikacyjnych � Prace nad uzgodnieniem protokołów komunikacyjnych, które miały umożliwić porozumiewanie się

Opracowywanie protokołów komunikacyjnych � Prace nad uzgodnieniem protokołów komunikacyjnych, które miały umożliwić porozumiewanie się pomiędzy komputerami różnych typów � Network Working Group ◦ opracowała obowiązujące standardy ◦ przedstawiła formalny opis reguł, które muszą realizować komunikujące się ze sobą komputery ◦ opracowała opis formatu przesyłanych komunikatów.

Jon Postel – legendarny edytor RFC � zasady zostały zebrane w elektronicznych dokumentach zwanych

Jon Postel – legendarny edytor RFC � zasady zostały zebrane w elektronicznych dokumentach zwanych “Request for Comments”. RFC funkcjonują do dzisiaj jako forma dokumentowania standardów w Internecie (www. rfc-editor. org/) � Od roku 1969 do 1998 redaktorem dokumentów technicznych był Jon Postel.

Pierwsze usługi sieciowe � Telnet - standard protokołu komunikacyjnego używanego w sieciach komputerowych do

Pierwsze usługi sieciowe � Telnet - standard protokołu komunikacyjnego używanego w sieciach komputerowych do obsługi odległego terminala w architekturze klient-serwer. ◦ Wymyślony 1969 roku ◦ Jako oficjalny standard został zdefiniowany 5. 03. 1973 � Transmisja plików FTP – File Transfer Protocol ◦ Opracowana przez Abhay Bhushan ◦ Standard został opublikowany 16. 04. 1971

Powstanie poczty elektronicznej � � E-mail został wymyślony w roku 1965, autorami pomysłu byli

Powstanie poczty elektronicznej � � E-mail został wymyślony w roku 1965, autorami pomysłu byli Louis Pouzin, Glenda Schroeder i Pat Crisman – pierwotnie usługa ta służyła jedynie do przesyłania wiadomości od jednego użytkownika komputera do innego użytkownika tej samej maszyny. Usługę polegającą na wysyłaniu wiadomości od użytkownika jednego komputera do użytkownika innego wymyślił w roku 1971 Ray Tomlinson, on także wybrał znak @ (at) do rozdzielania nazwy użytkownika od nazwy maszyny (a później nazwy domeny internetowej). W 1976 r. królowa Elżbieta II wysyła list przy użyciu poczty elektronicznej

Pierwsze połączenie międzynarodowe 1973 r. �W celu ustalenia wspólnego protokołu powołano Internetwork Working Group,

Pierwsze połączenie międzynarodowe 1973 r. �W celu ustalenia wspólnego protokołu powołano Internetwork Working Group, której przewodniczył Vinton Cerf określony mianem ojca Internetu. � W 1973 roku powstaje pierwsze połączenie międzynarodowe z USA do Wielkiej Brytanii przez Norwegię.

Nowe usługi w sieci �W 1975 roku powstaje pierwsza lista mailingowa � W roku

Nowe usługi w sieci �W 1975 roku powstaje pierwsza lista mailingowa � W roku 1979 powstają tekstowe grupy dyskusyjne (Usenet) stworzone przez studentów Toma Truscott’a i Jamesa Ellis’a oraz Stevea Bellovin’a.

Powstanie protokołu TCP/IP � Na przełomie lat 70 -tych i 80 -tych Vinton Cerf

Powstanie protokołu TCP/IP � Na przełomie lat 70 -tych i 80 -tych Vinton Cerf i Bob Cahn opracowują wprowadzony w 1982 roku, jako standard dla ARPAnet’u, protokół TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). � Podstawy teoretyczne TCP zostały opublikowane w 1974 r. w opracowaniu "A protocol for Packet Network Internetworking„ � W 1975 roku przeprowadzono test komunikacyjny dwóch sieci TCP/IP pomiędzy uniwersytetami Stanforda a College London (UCL). � W listopadzie 1977 roku dokonano trójstronnego połączenia na bazie protokołów TCP/IP pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Norwegią. � 1 stycznia 1983 roku ARPANET w całości przełączyła się na TCP/IP.

Podział i połączenie sieci � 1 stycznia 1983 roku ARPAnet zostaje rozdzielony na dwie

Podział i połączenie sieci � 1 stycznia 1983 roku ARPAnet zostaje rozdzielony na dwie części: ◦ militarną – MILNET ◦ cywilną – ARPAnet, czyli późniejszy NSFnet. ◦ Obie sieci są połączone ze sobą przy pomocy bramy (gateway) � powstaje połączenie pomiędzy ARPAnet a CSNET (sieć przeznaczona dla naukowców nie mających połączenia z ARPAnet’em ), co uważa się za początek Internetu. � prawie jednocześnie powstają połączenia do Europy, Ameryki Południowej, Japonii i Australii.

Powstanie DNS – 1984 r. �W 1984 roku na University of Wisconsin powstaje usługa

Powstanie DNS – 1984 r. �W 1984 roku na University of Wisconsin powstaje usługa DNS Domain Name System (System nazw domen) � Twórcą koncepcji jest Paul Mockapetris i Jon Postel � adresy internetowe stały się wreszcie łatwe do zapamiętania

Powstanie czatu internetowego �W roku 1988 powstaje usługa IRC (Internet Relay Chat) umożliwiająca prowadzenie

Powstanie czatu internetowego �W roku 1988 powstaje usługa IRC (Internet Relay Chat) umożliwiająca prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym, stworzona przez studenta z Finlandii - Jarkko Oikarinen’a

Pierwsze próby katalogowania zawartości Internetu �W 1989 roku liczba serwerów w Internecie przekracza 100

Pierwsze próby katalogowania zawartości Internetu �W 1989 roku liczba serwerów w Internecie przekracza 100 000. � Powstaje pierwszy katalog zasobów sieciowych stworzony przez Petera Deutsch’a oraz jego współpracowników z Uniwersytetu Mc. Gill w Montrealu – program ARCHIE � Program przeglądał od czasu do czasu znane serwery FTP i tworzył indeks ich zawartości z możliwością wyszukiwania plików. � Wkrótce powstaje wiele serwerów oferujących tę usługę – Gopher, WAIS.

Powstanie WWW � Tym razem zaczęło się od fizyki. Szwajcarski instytut CERN w Genewie

Powstanie WWW � Tym razem zaczęło się od fizyki. Szwajcarski instytut CERN w Genewie postanowił udostępnić wyniki swoich badań naukowcom z całego świata. � Tim Berners-Lee wpadł na pomysł powiązania ze sobą dokumentów znajdujących się na serwerach WWW (World Wide Web) przy pomocy łączy hipertekstowych, co umożliwiło połączenie tekstu, grafiki oraz dźwięku. � W 1991 roku stworzył on pierwszą przeglądarkę tekstową do WWW. Pierwszy amerykański serwer WWW powstał w Stanford Linear Accelerator Center w Kalifornii.

Tim Berners-Lee Tekstowa przeglądarka www

Tim Berners-Lee Tekstowa przeglądarka www

Zniesienie zakazu używania Internetu do celów komercyjnych � 1991 r. - NSFnet zniósł zakaz

Zniesienie zakazu używania Internetu do celów komercyjnych � 1991 r. - NSFnet zniósł zakaz używania Internetu do celów komercyjnych. � 1992 r. – rząd Stanów Zjednoczonych znosi zakaz używania Internetu do celów komercyjnych

Powstanie graficznej przeglądarki WWW �W 1993 roku Marc Andreessen wraz z zespołem NCSA (National

Powstanie graficznej przeglądarki WWW �W 1993 roku Marc Andreessen wraz z zespołem NCSA (National Center For Supercomputing Applications) tworzą Mosaic - pierwszą przeglądarkę graficzną do odczytywania stron WWW.

Rozwój nowych technologii �W latach 90 -tych pojawiają się nowe technologie: ◦ ◦ ◦

Rozwój nowych technologii �W latach 90 -tych pojawiają się nowe technologie: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Java, Java. Script, Internet Phone, Active. X, VRML, Real. Audio (przesyłanie dźwięku), Web. TV, ASP popularny staje się dostęp do sieci przez modem.

Cztery firmy, które zmieniły oblicze Internetu � Yahoo! � Amazon. com � Ebay �

Cztery firmy, które zmieniły oblicze Internetu � Yahoo! � Amazon. com � Ebay � Google

Yahoo! W 1994 roku David Filo i Jerry Yang tworzą Yahoo! doktoranci fizyki na

Yahoo! W 1994 roku David Filo i Jerry Yang tworzą Yahoo! doktoranci fizyki na Wydziale Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu w Stanford jako spis interesujących ich miejsc w Internecie; � Zaczęli swoją działalność w 1994 roku od porządkowania swoich dokumentów znalezionych w Internecie dzięki wyszukiwarce Alta. Vista. Wkrótce stwierdzili, że przygotowywany „domowym sposobem” katalog dokumentów internetowych jest na tyle interesującym przedsięwzięciem, aby poświęcić mu więcej czasu. � Początkowo strona nazywała się Jerry and David’s Guide to the World Wide Web. � Strona internetowa stawała się coraz bardziej popularna, dlatego nazwa została zmieniona na Yahoo!. � 12 kwietnia 1996 roku Yahoo! zadebiutowało na giełdzie. � a jego twórcy zostają milionerami �

Amazon. com � sklep Amazon. com założony przez Jeffa Bezosa w 1994 r. ,

Amazon. com � sklep Amazon. com założony przez Jeffa Bezosa w 1994 r. , � uruchomiony w 1995 roku � w 1997 trafia na NASDAQ � w 2001 roku po raz pierwszy wykazuje zysk � Obecnie zatrudnia ponad pół miliona pracowników � W 2018 roku przychody: ponad 232 mld $ � Majątek Jeffa Bezosa to ponad 160 mld $

Ebay � założony przez Pierre'a Omidyara w 1995 rok � w 1996 roku wprowadzono

Ebay � założony przez Pierre'a Omidyara w 1995 rok � w 1996 roku wprowadzono więc system opinii zwrotnych, dzięki którym można było dowiedzieć się więcej o kupującym i sprzedającym oraz ich transakcjach � W 1998 roku e. Bay wchodzi na NASDAQ � W 2005 roku przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w Polsce.

Google � Google Inc. została założona w 1998 roku � przez dwóch doktorantów Uniwersytetu

Google � Google Inc. została założona w 1998 roku � przez dwóch doktorantów Uniwersytetu Stanforda, Larry'ego Page'a i Sergeya Brina. � Opracowali oni innowacyjną metodę analizy powiązań hipertekstowych - algorytm Back. Rub, potem przemianowany na Page. Rank - którą wykorzystali w swoim prototypie wyszukiwarki internetowej.

Założyciele Google Larry Page Sergey Brin

Założyciele Google Larry Page Sergey Brin

Google - historia �w roku 2004 spółka weszła na amerykańską giełdę � Wybrane produkty

Google - historia �w roku 2004 spółka weszła na amerykańską giełdę � Wybrane produkty Google: ◦ ◦ ◦ Google News 2002 Gmail 2004 Zakup serwisu You. Tube 2006 Google Chrome 2008 Google + 2011 � Obecnie ponad 85 tys. Zatrudnionych � Przychód ponad 110 mld $ (Alphabet Inc. )

Bańka internetowa � Gigantyczne zyski pierwszych internetowych biznesmenów doprowadziły do prawdziwej gorączki złota, a

Bańka internetowa � Gigantyczne zyski pierwszych internetowych biznesmenów doprowadziły do prawdziwej gorączki złota, a liczba stron internetowych rosła w ogromnym tempie. � Inwestorzy, wychodzili z założenia, że skoro takie firmy, jak Ebay i Amazon wyrosły z niczego, to nie ma powodu, dla którego nie miałoby się to udać następnym. � Strony internetowe wyrastały jak grzyby po deszczu, codziennie powstawały nowe serwisy i sklepy internetowe. � Problem polegał na tym, że zdecydowana większość twórców tych stron, sklepów czy serwisów ani nie miała biznesplanu, według którego mogłaby zarabiać pieniądze.

Wykres 1. Indeks NASDAQ w latach 1994 -2008 r. źródło: http: //pclab. pl/art 33917

Wykres 1. Indeks NASDAQ w latach 1994 -2008 r. źródło: http: //pclab. pl/art 33917 -5. html

Liczba użytkowników Internetu obecnie � http: //www. internetworldstats. com/stats. htm

Liczba użytkowników Internetu obecnie � http: //www. internetworldstats. com/stats. htm

Internet po 2010 roku � Rozwój sieci społecznościowych ◦ Facebook, Twitter, Instagram… � Upowszechnianie

Internet po 2010 roku � Rozwój sieci społecznościowych ◦ Facebook, Twitter, Instagram… � Upowszechnianie � Internet of Things się Internetu mobilnego

Historia Internetu w Polsce � COCOM � Niemrawe początki 1991 -2001 � Dynamiczny rozwój

Historia Internetu w Polsce � COCOM � Niemrawe początki 1991 -2001 � Dynamiczny rozwój po 2002 Żródło: https: //przegladdziennikarski. pl/najlepszy-blog-2010 -gala-konkursu-polski-internet-wroclaw-01 -2011 -2/

COCOM � � � Aż do 1989 roku wszystkie kraje tego bloku były objęte

COCOM � � � Aż do 1989 roku wszystkie kraje tego bloku były objęte programem COCOM (Komitet Koordynacyjny Wielostronnej Kontroli Eksportu ang. Coordinating Committee for Multilateral Export Controls): COCOM skupiał 17 państw zachodnich (USA, Japonię, Australię i kraje zachodnioeuropejskie), Komitet miał za zadanie dopuścić do uzyskania przez którykolwiek z krajów bloku wschodniego i za ich pośrednictwem ZSRR nowoczesnych towarów i technologii tzw. "podwójnego zastosowania", tzn. mogących obok zastosowań cywilnych posłużyć np. rozwojowi techniki wojskowej. Dopiero przemiany ustrojowe pozwoliły Polsce na podjęcie starań się o przyłączenie do międzynarodowej sieci. W 1990 roku COCOM znosi większość restrykcji, a Polska uzyskuje członkostwo w EARN. Powstają regionalne węzły sieci EARN w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie.

Pierwsze połączenia � Po IP: raz pierwszy łączność opartą na protokole ◦ nawiązał Rafał

Pierwsze połączenia � Po IP: raz pierwszy łączność opartą na protokole ◦ nawiązał Rafał Pietrak, fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego, ◦ 17 sierpnia 1991 r. z Janem Sorensenem z Uniwersytetu w Kopenhadze. � Moment ten jest powszechnie uważany za symboliczną datę narodzin polskiego Internetu. � Pełne podłączenie Polski do Internetu światowego nastąpiło dopiero 20 grudnia 1991 r.

Powstanie NASKu �W roku 1991: ◦ powstaje Zespół Koordynacyjny Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej

Powstanie NASKu �W roku 1991: ◦ powstaje Zespół Koordynacyjny Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej powołany przez rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ◦ zostaje stworzona szkieletowa sieć IP, która zostaje podłączona poprzez Kopenhagę do sieci europejskiej, a następnie do sieci w USA, ◦ sieci akademickie i naukowe zaczynają funkcjonować pod nazwą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK

Początki Internetu w Polsce �W 1992 roku powstaje łącze satelitarne z Warszawy do Sztokholmu

Początki Internetu w Polsce �W 1992 roku powstaje łącze satelitarne z Warszawy do Sztokholmu oraz łącze naziemne do Wiednia. � TP S. A. uruchamia sieć pakietową POLPAK. � W 1993 roku zostaje uruchomiony pierwszy polski serwer IRC w Uczelnianym Centrum Informatycznym Akademii Górniczo. Hutniczej w Krakowie oraz pierwszy serwer WWW.

� Ważną datą w historii polskiego internetu jest rok 1995: ◦ powstał pierwszy polski

� Ważną datą w historii polskiego internetu jest rok 1995: ◦ powstał pierwszy polski portal internetowy Wirtualna Polska, a także, ◦ we wrześniu odbyła się w Warszawie pierwsza konferencja "Internet w Polsce" dzięki której istnienie Internetu i jego możliwości zostały szerzej dostrzeżone przez opinię publiczną, a zwłaszcza środowiska komercyjne. [Rafa, 1999]

Początek Internetu „dla każdego” �W czerwcu 1996 Telekomunikacja Polska uruchomiła usługę anonimowego dostępu do

Początek Internetu „dla każdego” �W czerwcu 1996 Telekomunikacja Polska uruchomiła usługę anonimowego dostępu do internetu za pośrednictwem numeru dostępowego 0 202122 � tę datę można uznać, za początek rozpowszechniania się Internetu w Polsce, bowiem każdy, kto miał telefon, mógł teoretycznie mieć dostęp do Internetu. � Należy jednak wspomnieć, że dostępność telefonu w Polsce była ograniczona. Na 100 mieszkańców przypadało 19, 43 telefonów.

�W połowie listopada 1997 roku rozpoczął swą działalność katalog sklepów internetowych Zakupin. � Na

�W połowie listopada 1997 roku rozpoczął swą działalność katalog sklepów internetowych Zakupin. � Na jego stronach można było znaleźć adresy 270 sklepów internetowych. � Sklepy te można uznać za prekursorów polskiego handlu elektronicznego, przecierających szlaki ich następcom.

Prawdziwy początek Internetu „dla każdego” 15 stycznia 2001 – TP SA uruchomiła pilotażowo usługi

Prawdziwy początek Internetu „dla każdego” 15 stycznia 2001 – TP SA uruchomiła pilotażowo usługi Neostrada przez w opcjach 256 kb/s, 512 kb/s, 1 Mb/s i 2 Mb/s (abonament miesięczny odpowiednio 300, 500, 1000 i 1500 zł). � Usługa jednak była dostępna wyłącznie dla abonentów TP w Warszawie obsługiwanych przez centralę przy ul. Pięknej. � 1 lipca 2002 nastąpiło uruchomienie usługi Neostrada Plus o jednej prędkości tj. 512 kb/s w cenie 179 zł netto/mc. � Od tego czasu nastąpiło szybkie rozszerzanie dostępności usługi, początkowo na kilka największych miast a następnie na kolejne mniejsze miejscowości. � Datę tę można uznać za początek rozpowszechniania się szerokopasmowego Internetu w Polsce. �

Początki e-commerce w Polsce

Początki e-commerce w Polsce

Literatura: � � � � Augustyniak Sz. , Polski e-handel B 2 C według

Literatura: � � � � Augustyniak Sz. , Polski e-handel B 2 C według I-Metrii, Internet Standard, 25 marca 2002 Eurostat: elektroniczna baza danych: http: //epp. eurostat. ec. europa. eu/extraction/retrieve/en/theme 4/isoc_ec_ibuy? Output. Dir=EJOutput. Dir_416 &user=unknown&clientsessionid=935107 EA 51 FF 876 AED 99805185711 C 0 E. extraction-worker 1&Output. File=isoc_ec_ibuy. htm&Output. Mode=U&Number. Of. Cells=6&Language=en&Output. Mime=text%2 Fhtml& Grzechowiak M. , Jarosz P. , Raport „E-commerce 2007” wersja elektroniczna http: //www. internetstandard. pl/news/143692_1. html http: //pl. wikipedia. org/wiki/Neostrada http: //www. sklepinternetowy. waw. pl/historia. html http: //www. winter. pl/internet/w 1039. html http: //www. winter. pl/internet/zakupin. html Myśliwiec G. , Garczyński P. , Perspektywy handlu internetowego w Polsce na przykładzie portalu aukcyjnego Allegro. pl. Wybrane kwestie, e-Mentor - czasopismo internetowego SGH w Warszawie, 4/2006, http: //www. ementor. edu. pl/artykul_v 2. php? numer=16&id=322 Rafa J. , "Internet w Polsce -historia, stan obecny i perspektywy rozwoju" Konferencja "Obywatele Internetu", Trzebinia 29. 06. 1999 Strzałka P. , „Polski Internet ma 15 lat”, http: //www. webdiary. pl/news+art. id+715. htm, Data publikacji: 2006. 08. 29 , 09: 20: 31 Agnieszka Richter, http: //www. kailastudio. com. pl/design/htm/article/historia. htm (pobrano 2003. 01. 03) Jarosław Zieliński, http: //www. winter. pl/internet/krotka. html (pobrano 2003. 02. 03) http: //pclab. pl/art 33917 -5. html https: //pl. wikipedia. org/wiki/Co. Com 10. 05. 2016 http: //www. bankier. pl/wiadomosc/Dostali-600 -tys-zl-dotacji-i-znikneli-7271955. html Zdjęcia znanych postaci pobrano z zasobów Google Images