Hinduisme En introduksjon Hva skal du lre Nr

  • Slides: 12
Download presentation
Hinduisme En introduksjon

Hinduisme En introduksjon

Hva skal du lære? Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

Hva skal du lære? Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne • fortelle om noen av de viktigste høytidene • gjøre rede for hinduismens stilling i Norge • forklare hva tempelet betyr for norske hinduer • fortelle om hinduenes templer og hellige steder • fortelle om hvordan hinduer praktiserer sin religion i Norge • beskrive hinduistisk kunst

Hvem er hindu? • • Har tilknytning til hinduismen gjennom familien Praktiserer hinduisme Tror

Hvem er hindu? • • Har tilknytning til hinduismen gjennom familien Praktiserer hinduisme Tror på de hellige tekstene, Veda Tror på en eller flere av de hinduistiske gudene

Det viktigste i hinduismen • • • De hellige skriftene, Veda, er åpenbart fra

Det viktigste i hinduismen • • • De hellige skriftene, Veda, er åpenbart fra Gud Verden styres av bestemte lover, dharma Hinduene tror på gjenfødelse, samsara Frelse er å bli fra gjenfødelse, moksha Tror på mange guder, men har en hovedgud

Hinduisme i hjemmet • Alter med bilder eller små statuer av guder • Tilbedelsesritualet

Hinduisme i hjemmet • Alter med bilder eller små statuer av guder • Tilbedelsesritualet er kvinnens ansvar og kalles puja • Barna lærer om gudene gjennom fortellinger og feiring av høytider, gjennom filmer og tegneserier • Mange foreldre tar barna med i tempelet

Høytider i hinduismen • Mange høytider og fester • Knyttet til årstider eller guder

Høytider i hinduismen • Mange høytider og fester • Knyttet til årstider eller guder • Vishnu, Shiva og Gudinnen er hovedguder innenfor hver sin retning • Noen av høytidene feires av alle, mens andre bare feires av enkelte Vishnu

Tre høytider • Navarathi, festen til ære for Gudinnen • Divali, lysfesten, feires for

Tre høytider • Navarathi, festen til ære for Gudinnen • Divali, lysfesten, feires for Ramas hjemkomst etter kampen mot demonkongen Ravana • Holi, et stort bål tennes rettet mot demoner og onde krefter Rama og Sita

Hinduismen i Norge • Første store gruppe hinduer kom i 1970 -årene for å

Hinduismen i Norge • Første store gruppe hinduer kom i 1970 -årene for å arbeide • Den andre store gruppa var tamiler fra Sri Lanka som flyktet fra borgerkrig • Ca. 12 000 hinduer i 2010 • Fire hindutempler som også er kulturhus og forsamlingshus

Hinduistisk arkitektur • Hindutempler er eksempler på hinduistisk arkitektur • Templene er firkantet for

Hinduistisk arkitektur • Hindutempler er eksempler på hinduistisk arkitektur • Templene er firkantet for å minne om himmelretningene • Templene er boliger for gudene • Hvert tempel har en hovedgud som er plassert i eget rom • Templene er alltid åpne • Besøkende må være rene

Hindutempelet i Ålesund http: //www. nrk. no/video/PS*203 868

Hindutempelet i Ålesund http: //www. nrk. no/video/PS*203 868

Hellige steder i hinduismen • Mange steder i India regnes som hellige • Steder

Hellige steder i hinduismen • Mange steder i India regnes som hellige • Steder er hellige fordi guder har levd der, eller det er guddommer der • Himalaya – far til Parvati • Ganges – en gudinne • Hellige steder har guddommelig kraft • Hellige steder kan gi religiøs fortjeneste, noen ganger Himalaya frelse

Kunst i hinduismen • Skal gjøre det usynlige synlig, derfor ofte guder i kunsten

Kunst i hinduismen • Skal gjøre det usynlige synlig, derfor ofte guder i kunsten • Guder framstilles med flere armer for å vise flere sider ved gudene og at de er annerledes enn mennesker • Er symboler på det åndelige • Tilbes gjennom ofringer og bønner • Kan være utgangspunkt for meditasjon Ganesha