HIGIJENA ISHRANE VODA I MINERALI VODA Voda je

  • Slides: 93
Download presentation
HIGIJENA ISHRANE VODA I MINERALI

HIGIJENA ISHRANE VODA I MINERALI

VODA • Voda je osnovni sastojak tijela i čini 72% tjelesne bezmasne mase (oko

VODA • Voda je osnovni sastojak tijela i čini 72% tjelesne bezmasne mase (oko 45 l vode kod muškarca od 70 kg). • Od toga je oko 30 l vode smješteno u ćelijama, 15 l u ekstracelularnoj tečnosti i ostali mali dio u intravaskularnim prostorima. Količine transcelularne tečnosti (cerebrospinalna) male su i imaju specifičan jonski sastav. • Unos vode malim dijelom ovisi i od osjećaja žeđi, a mnogo veći značaj ima unos vode kroz hranu (Mlijeko, supa, voće i sl. ) i kroz razna pića (čaj, kafa i sl. ).

 • Voda se najvećim dijelom izlučuje preko bubrega, znatno manje putem fecesa, a

• Voda se najvećim dijelom izlučuje preko bubrega, znatno manje putem fecesa, a značajan dio vode se gubi isparavanjem s površine kože i preko pluća. • Odraslim osobama je potrebno oko 1 ml vode na 1 kcal energetskih potreba odnosno oko 1, 5 -3 litra na dan. • Potrebe se povećavaju u trudnoći, laktaciji kao i kod male djece.

 • Kada je gubitak vode veći od unosa javlja se dehidracija. • Gubitak

• Kada je gubitak vode veći od unosa javlja se dehidracija. • Gubitak od 5% prati dezorjentacija, a ako je veći od 10% prijeti smrt. • Bilans vode je posebno značajan za sportiste, jer i mali gubitak vode utiče na sportske aktivnosti.

Na-natrijum • Na - je najzastupljeniji katjon u ekstraćelijskoj tečnosti, dok je njegova količina

Na-natrijum • Na - je najzastupljeniji katjon u ekstraćelijskoj tečnosti, dok je njegova količina u ćeliji 10 puta manja (10 mmol/l). To doprinosi održavanju osmolaliteta tjelesnih tečnosti, a uz stalnu potrošnju energije potrebnu da se jon Na zadrži u ekstraćelijskoj tečnosti. • Uz druge jone, bitan je za održavanje električnog naboja ćelijske membrane, acidobazne ravnoteže i bilansa vode u organizmu.

 • Oko 98% unijete količine Na se apsorbuje, pretežno u gornjim partijama tankog

• Oko 98% unijete količine Na se apsorbuje, pretežno u gornjim partijama tankog crijeva. • U održavanju stalnosti koncentracije Na u ekstracelularnoj tečnosti, bez obzira na količinu unijetog/ apsorbovanog Na, najznačajniju ulogu imaju bubrezi koji dnevno mogu da izvrše ekskreciju i do 25000 mmol Na.

 • Manja količina Na izluči se preko znoja i fecesa kod osoba koje

• Manja količina Na izluči se preko znoja i fecesa kod osoba koje žive u umjerenom klimatskom pojasu i nisu fizički aktivne. • U regulisanju količine Na koja se izlučuje putem bubrega učestvuju sistemski neurohumoralni mehanizmi kao što su renin-angiotenzinaldosteron, simpatički nervni sistem, natrijumski -natriuretski peptid, ali i lokalna aktivnost prostaglandina i dr. manje proučenih faktora u tkivu bubrega.

 • Utvrđeno je da se u organizmu zdrave odrasle osobe nalazi oko 4200

• Utvrđeno je da se u organizmu zdrave odrasle osobe nalazi oko 4200 mmol, odnosno oko 97 g Na. ½ se nalazi čvrsto vezana u koštanom tkivu. • Sva količina Na koji se nalazi u mekom tkivu i oko 10% Na koji se nalazi u kostima je izmjenjivi Na (može se koristiti po potrebi). • Najveća količina Na u mekim tkivima oko 9295%, nalazi se u ekstracelularnoj tečnosti u vidu rastvorenih soli Na. Cl, Na-bikarbonata, Na – citrata i dr.

Na je kvantitativno najznačajniji katjon krvne plazme i intersticijalne tečnosti i ima vodeću ulogu

Na je kvantitativno najznačajniji katjon krvne plazme i intersticijalne tečnosti i ima vodeću ulogu u regulisanju osmolarnosti i ukupne zapremine ekstracelularne tečnosti. • Natrijum je neophodan za održavanje elektropotencijala ćelijske membrane i aktivnog transporta molekula kroz ćelijsku membranu. • Za održavanje razlike u koncentraciji Na izvan i unutar ćelije odgovorna je Na-K pumpa koja stalno izbacuje Na iz ćelije, a ubacuje K. •

 • Preporuke za unos Na zasnovane su na povezanosti unosa Na i visine

• Preporuke za unos Na zasnovane su na povezanosti unosa Na i visine krvnog pritiska. Institut za medicinu Akademije nauka SAD, smatra da je najpogodnije dati preporuke za adekvatan unos Na. • Adekvatan unos (AI) je količina koja obezbjeđuje nadoknadu gubitka Na kod neaklimatizovanih osoba koje su izložene visokoj temperaturi i pri tome su fizički aktivne

Adekvatan dnevni unos Na Odrasli 19 -50 godina 1. 5 g/d 51 -70 godina

Adekvatan dnevni unos Na Odrasli 19 -50 godina 1. 5 g/d 51 -70 godina 1. 3 g/d > 70 godina 1, 2 g/d Trudnoća i dojenje trudnica 1. 5 g/d dojilje 1. 5 g/d

Akademija nauka SAD smatra da gornja granična vrijednost prihvatljivog dnevnog unosa Na ne bi

Akademija nauka SAD smatra da gornja granična vrijednost prihvatljivog dnevnog unosa Na ne bi trebalo da bude veća od 2, 3 g/d. • U uobičajnoj ishrani osnovni izvor Na je Na. Cl (kuhinjska so), namirnice prirodno sadrže malu količinu natrijuma. Glavni izvor natrijuma u ishrani stanovništva su industrijski proizvodene namirnice. •

 • Natrijum prirodno sadržan u namirnicama, u ukupnom dnevnom unosu učestvuje sa 10

• Natrijum prirodno sadržan u namirnicama, u ukupnom dnevnom unosu učestvuje sa 10 -15%. • Količina Na koja se doda u toku pripreme hrane i u toku obroka učestvuje sa 15 -20%, a najveća količina Na oko 65 -80% od ukupno unijete količine porijeklom je od industrijskih proizvedene hrane. • Veliki unos Na praćen je velikom bubrežnom ekskrecijom Na i Ca, što za posljedicu može imati negativan uticaj na mineralizaciju kostiju, što je posebno značajno za osobe ženskog pola.

 • Povećan unos soli, mjeren kroz 24 -h bubrežnu ekskreciju Na, statistički je

• Povećan unos soli, mjeren kroz 24 -h bubrežnu ekskreciju Na, statistički je značajno povezan sa stopom smrtnosti od CA želuca. • Epidemiološke studije su pokazale da populacione grupe koje imaju prosječan dnevni unos soli veći od 5 g, imaju srazmjerno veću visinu krvnog pritiska, veću prevalenciju hipertenzije, veću ukupnu smrtnost, kao i ukupnu smrtnost od KVB i CVB.

K-kalijum • Kalijum se iz hrane brzo i lako apsorbuje preko sluzokože tankog crijeva,

K-kalijum • Kalijum se iz hrane brzo i lako apsorbuje preko sluzokože tankog crijeva, obično se apsorbuje oko 85 -90% unijete količine. Kalijum je glavni intracelularni katjon. • Regulacija homeostaze K u organizmu je vrlo složen proces u kojem najznačajniju ulogu imaju bubrezi. Zdrava osoba izluči sav K koji organizam nije iskoristio.

 • Za ulazak K u ćelije neophodan je insulin, povećano preuzimanje K postoji

• Za ulazak K u ćelije neophodan je insulin, povećano preuzimanje K postoji i u stanjima povećane koncentracije adrenalina u plazmi. • Sekrecija K preko bubrega je glavni put ekskrecije ovog elektrolita, a količina sekretovanog K je pod nadzorom hormona aldosterona. Manje količine K izluče se znojem i fecesom.

 • Regulatorna funkcija bubrega omogućava održavanje koncentracije K u krvnoj plazmi u okviru

• Regulatorna funkcija bubrega omogućava održavanje koncentracije K u krvnoj plazmi u okviru vrlo uskih granica 3, 5 -4, 5 mmol/l, pri velikoj razlici svakodnevnog unosa kalijuma. • Na homeostazu kalijuma utiču koncentracije i drugih katjona u ćeliji, a posebno Na, Ca, i Mg u ćeliji. • Od ukupne količine K u organizmu 98% se nalazi unutar ćelije i oko 2% u ekstracelularnoj tečnosti.

 • Veliki koncentracijski gradijent ovog elektrolita unutar i izvan ćelije održava se zahvaljujući

• Veliki koncentracijski gradijent ovog elektrolita unutar i izvan ćelije održava se zahvaljujući aktivnosti Na-K-pumpe koja neprekidno ubacuje K u ćeliju a istovremeno izbacuje Na iz ćelije. • Održavanje koncentracije kalijuma unutar i izvan ćelije neophodno je i za održavanje acidobazne ravnoteže intra i ekstraćelijske tečnosti. • Pad koncentracije K u ekstracelularnoj tečnosti, dovodi do slabosti skeletnih mišića i srčanog mišića i može dovesti do srčanih aritmija.

 • Kalijum je neophodan za aktivaciju enzima Na-KATP-aze i piruvat kinaze koji učestvuju

• Kalijum je neophodan za aktivaciju enzima Na-KATP-aze i piruvat kinaze koji učestvuju u metabolizmu UH, te nedostatak ovog elektrolita otežava održavanje koncentracije glukoze u krvi. • Preporuka je da unos K bude usklađen sa unosom Na, odnos Na i K trebalo bi da bude 1: 1. Adekvatan dnevni unos kalijuma za odrasle osobe odrasli oba pola 4, 7 g/d trudnice 4, 7 g/d dojilje 5, 1 g/d

 • Hipokalijemija nastaje kao posljedica učestalog povraćanja, dijarealnog sindroma, dijabetične ketoacidoze, bubrežnih bolesti

• Hipokalijemija nastaje kao posljedica učestalog povraćanja, dijarealnog sindroma, dijabetične ketoacidoze, bubrežnih bolesti koje su praćene velikom ekskrecijom kalijuma, nekontrolisanom upotrebom diuretika koji štede kalijum, dugotrajne upotrebe kortikosteroida, profuznog znojenja i dr. • Nedovoljan unos kalijuma, manji od 3 g/d predstavlja faktor rizika za razvoj hipertenzije.

 • Relativno nedovoljan unos K povećava osjetljivost na unos soli, povećava rizik za

• Relativno nedovoljan unos K povećava osjetljivost na unos soli, povećava rizik za nastanak bubrežnih kamenaca i sklonost ka osteoporozi, jer je hipokalijemija povezana sa povećanom ekskrecijom kalcijuma. • Toksični efekti nastaju kada unos kalijuma prevaziđe kapacitet bubrega da izvrši njegovu ekskreciju. Poseban problem nastaje kod bolesti koje umanjuju bubrežnu filtraciju.

 • Pod nadzorom moraju biti i osobe kod kojih postoji rezistencija perifernih tkiva

• Pod nadzorom moraju biti i osobe kod kojih postoji rezistencija perifernih tkiva na insulin, gojazne osobe, koje imaju veliki unos masti, DM typ 2, ketoacidozu. i dr. • Kod zdravih osoba ne očekuje se pojava toksičnih efekata pri unosu K do 5 g/d. Prvi znaci intoksikacije pojavljuju se u sprovodnom sistemu srca pri dnevnom unosu K od 5 -7 g.

 • Uz poremećaj srčanog ritma, najčešći znaci intoksikacije K su povraćanje i dijareja,

• Uz poremećaj srčanog ritma, najčešći znaci intoksikacije K su povraćanje i dijareja, a može se pojaviti i okultno krvarenje u GIT-u. • Neželjene zdravstvene posljedice prevelikog unosa K mogu da se jave kod osoba koje koriste preparate K, a opisani su i slučajevi akutnog zastoja srca kod osoba koje su koristile zamjenu za kuhinjsku so i unijele oko 10 g K.

 • Evropska agencija za bezbjednost hrane daje mogućnost upotrebe suplemenata K u količini

• Evropska agencija za bezbjednost hrane daje mogućnost upotrebe suplemenata K u količini od 100 -500 mg, a u kontrolisanim slučajevima i do 1000 mg (dobra funkcija bubrega i optimalan unos vode i dr. ). • Namirnice prirodno sadrže K u količini koja je nekoliko puta veća od sadržaja Na. • Sve namirnice koje imaju neoštećenu ćelijsku strukturu sadrže relativno veliku količinu K, posebno voće i povrće.

 • Korjenasto povrće sadrži oko 200 mg/100 g, voće oko 300 mg/100 g,

• Korjenasto povrće sadrži oko 200 mg/100 g, voće oko 300 mg/100 g, zeleno lisnato povrće oko 500 mg/100 g, a leguminoze oko 1300 mg/100 g. • Voda u kojoj se ove namirnice kuvaju, kao i prirodni sokovi voća i povrća sadrže veliku količinu K. Relativno malu količinu K sadrže rafinisane žitarice. • SZO preporučuje da osnovni izvor K u ishrani budu nerafinisane namirnice, prvenstveno voće i povrće.

Ca-kalcijum • Mineral neophodan za brojne strukturne i regulatorne biološke funkcije. • Najvažniji nutritivni

Ca-kalcijum • Mineral neophodan za brojne strukturne i regulatorne biološke funkcije. • Najvažniji nutritivni izvori su mlijeko i mliječni proizvodi, neke leguminoze i pojedino lisnato zeleno povrće kelj i brokuli). • Dobri nutritivni izvori Ca su i namirnice obogaćene kalcijumom. • Kalcijum je u hrani vezan za proteine, u želucu (pepsin) i u duodenumu (pankreasna proteaza) oslobađa se od proteina i stiže u tanko crijevo.

 • Apsorbuje se aktivnom i pasivnom difuzijom, najveći dio apsorpcije dešava se u

• Apsorbuje se aktivnom i pasivnom difuzijom, najveći dio apsorpcije dešava se u tankom crijevu. • Aktivna apsorpcija zavisi od količine dostupnog aktivnog oblika vitamina D odgovornog za gensku ekspresiju za sintezu Ca vezujućeg proteina u intestinalnim ćelijama. • Ukoliko je sadržaj Ca u obroku veći, manja je apsorpcija Ca pa namirnice bogate Ca treba rasporediti po obrocima. Iskoristljivost Ca ometaju tanini, dijetna vlakna, fitati i oksalati.

 • Ca se izlučuje putem bubrega i stolice. Na bubrežno izlučivanje Ca utiču

• Ca se izlučuje putem bubrega i stolice. Na bubrežno izlučivanje Ca utiču i neki činioci iz hrane. Povećanje unosa Na za 1 gram povećava urinarno izlučivanje Ca za 26, 3 mg, pa je povećan unos Na rizik za pojavu osteoporoze. • Visok unos proteina povećava urinarno izlučivanje Ca, ali ne Ca iz koštanog tkiva. Veliki unos kofeina povećava urinarno izlučivanje Ca. • Efikasnost apsorpcije Ca zavisi od uzrasta i fiziološkog stanja.

 • U periodu odojčeta apsorpcija Ca je oko 60%, kod djece, adolescenata i

• U periodu odojčeta apsorpcija Ca je oko 60%, kod djece, adolescenata i mladih odraslih osoba apsorpcija Ca je oko 25%, kod starih osoba apsorpcija Ca opada usljed smanjenja aktivnog oblika vitamina D u serumu. • Povećane koncentracije estrogena tokom trudnoće, povećavaju apsorpciju Ca (za stvaranje fetalnog skeleta) te se apsorpcija u trudnoći povećava za oko 50%.

 • Ca je u humanom mlijeku porijeklom iz koštanog tkiva dojilje, a tokom

• Ca je u humanom mlijeku porijeklom iz koštanog tkiva dojilje, a tokom perioda dojenja povećava se reapsorpcija Ca u bubrezima. • Kada dojenje prestane povećava se intestinalna apsorpcija i bubrežna reapsorpcija Ca da bi se ponovo ugradio kalcijum u koštano tkivo.

 • Nivo Ca u serumu ne odražava nutritivni status. • Kada nivo Ca

• Nivo Ca u serumu ne odražava nutritivni status. • Kada nivo Ca u serumu opadne povećava se PTH, vraća nivo serumskog Ca u fiziološke granice povećanjem intestinalne apsorpcije i povećanjem reapsorpcije u bubrezima i resorpcijom koštanog tkiva. • Povećanje vrijednosti serumskog Ca ne dozvoljava sekreciju PTH i stvaranje aktivnog oblika vit. D, stimuliše sekreciju kalcitonina, što dovodi do smanjenja apsorpcije Ca, povećanjem bubrežnog izlučivanja kalcijuma i smanjenjem koštane resorpcije.

 • U kostima i zubima nalazi se 99% tjelesnog kalcijuma. Kalcijum čini 39,

• U kostima i zubima nalazi se 99% tjelesnog kalcijuma. Kalcijum čini 39, 9% mineralne mase koštanog tkiva. • Skelet je rezervoar za održavanje ravnoteže kalcijuma u serumu. • Jonizovani Ca najčešći je prenosnik ćelijskih signala zahvaljujući sposobnosti da se reverzibilno vezuje za proteine.

 • Ćelije na kojima Ca ostvaruje regulatorne promjene su ćelije skeletnih mišića (aktin

• Ćelije na kojima Ca ostvaruje regulatorne promjene su ćelije skeletnih mišića (aktin i miozin u mišićnim ćelijama), neuroni (prenos nervnog impulsa), glatke mišićne ćelije (regulacija krvnog pritiska). • Ca je potreban da stabilizuje ili dozvoli maksimalnu aktivnost za određene enzime, osobito proteaze i enzime koji učestvuju u koagulaciji krvi.

Navedena funkcija nije zavisna od promjena ekstracelularne koncentracije kalcijuma. Adekvatan dnevni unos kalcijuma Dojenčad:

Navedena funkcija nije zavisna od promjena ekstracelularne koncentracije kalcijuma. Adekvatan dnevni unos kalcijuma Dojenčad: 0 -6 mjeseci 200 mg/d 7 -12 mjeseci 260 mg 7 d Djeca: 1 -3 godine 700 mg/d 4 -8 godina 1000 mg/d Adolescenti: 9 -18 godina 1000 mg/d Odrasli: >50 godina 1200 mg/d Trudnoća i dojenje: 1300 mg/d

Dugotrajna suplementacija kalcijumom bez dodatog vitamina D povećava rizik za nastajanje bubrežnog kamenca, vaskularne

Dugotrajna suplementacija kalcijumom bez dodatog vitamina D povećava rizik za nastajanje bubrežnog kamenca, vaskularne kalcifikacije, infarkta miokarda, šloga i raka prostate.

Zn-cink • Cink je esencijalni mikroelement, drugi po zastupljenosti u organizmu, poslije gvožđa. •

Zn-cink • Cink je esencijalni mikroelement, drugi po zastupljenosti u organizmu, poslije gvožđa. • Deficit cinka, prema podacima SZO, odgovoran je za 1, 4% svih smrtnosti u svijetu i smatra se javnozdravstvenim problemom. • Javlja se u nerazvijenim zemljama i populacionim grupama čija ishrana se zasniva na namirnicama biljnog porijekla. • Najveći dio tjelesnog cinka nalazi se u kostima (50%), koži i kosi (20%), retini i muškim reproduktivnim organima.

 • Cink je najzastupljeniji intracelularni mikroelement, prisutan je i u citosolu ćelije i

• Cink je najzastupljeniji intracelularni mikroelement, prisutan je i u citosolu ćelije i u organelama. • Cink se u namirnicama nalazi vezan za proteine ili u obliku nerastvorenih jedinjenja (koja se ne apsorbuju). • Nutritivni izvori: najbolji izvori su namirnice animalnog porijekla: crvena mesa, morske školjke i rakovi.

 • Namirnice biljnog porijekla sadrže manje cinka. Klice pšeničnog zrna imaju povoljan sadržaj

• Namirnice biljnog porijekla sadrže manje cinka. Klice pšeničnog zrna imaju povoljan sadržaj cinka, a kvasac poboljšava iskoristljivost cinka. • Dejstvom pepsina pri prolasku kroz želudac i pankreasnih proteaza, pri ulasku u tanko crijevo, vezani cink se oslobađa od proteina i apsorbuje kroz mukozu tankog crijeva (najviše u duodenumu).

 • Cink može da se apsorbuje pasivnom difuzijom, ali kada je koncentracija cinka

• Cink može da se apsorbuje pasivnom difuzijom, ali kada je koncentracija cinka u lumenu niska, u apsorpciju se uključuju i mehanizmi aktivnog transporta. • Stepen apsorpcije cinka iz lumena crijeva zavisi od količine cinka u obroku. Ako je za apsorpciju dostupna velika količina cinka, smanjuje se apsorpcija. • Dugotrajno nizak unos Zn dovodi do povećanja sinteze Zn-transportujućeg proteina koji učestvuje u apsorpciji cinka iz lumena crijeva.

 • Ako je unos cinka dugotrajno visok, povećava se sinteza proteina koji učestvuju

• Ako je unos cinka dugotrajno visok, povećava se sinteza proteina koji učestvuju u procesu sekrecije cinka iz mukoze crijeva u lumen. • Apsorpciju cinka inhibiraju fitati, oksalati, tanini i dijetna vlakna, što značajno ograničava bioraspoloživost cinka iz naminrnica biljnog porijekla. • Velike količine bakra, teških metala, moguće i gvožđa (nonhem iz suplemenata), kalcijuma i fosfata ometaju apsorpciju cinka.

 • Stimulišući uticaj proteina i AK na apsorpciju cinka objašnjava dobru apsorpciju cinka

• Stimulišući uticaj proteina i AK na apsorpciju cinka objašnjava dobru apsorpciju cinka iz namirnica životinjskog porijekla (prije svega mesa). • Postoje indikacije da proteini soje inhibiraju apsorpciju Zn, za razliku od proteina animalnog porijekla. • Cink se najvećim dijelom odstranjuje putem fecesa u koji dospijeva intestinalnom sekrecijom i odumrlim epitelnim ćelijama.

 • Mali dio cinka gubi se urinom, putem kože i sluznica, kose i

• Mali dio cinka gubi se urinom, putem kože i sluznica, kose i znoja, sjemene tečnosti i krvi tokom menstruacije. • Cink u organizmu ima strukturnu ulogu (ulazi u sastav kostiju, u enzimu CU-Zn superoksid dizmutaze) i regulatornu ulogu (regulišu gensku ekspresiju, aktivacijom ili inhibicijom transkripcije DNK, poznat je kao kofaktor, sastavni je dio retinol-vezujućeg proteina, održavanje acidobazne ravnoteže).

Preporučeni dnevni unos cinka Odrasli, muški pol >19 godina Odrasli, ženski pol >19 godina

Preporučeni dnevni unos cinka Odrasli, muški pol >19 godina Odrasli, ženski pol >19 godina Trudnoća i dojenje Trudnice>18 godina Dojilje > 18 godina 11 mg/d 8 mg/d 11 mg/d 12 mg/d Gornja granica za unos cinka postavljena je na 40 mg/d za odrasle osobe jer se pri većem unosu cinka smanjuje aktivnost Cu-Zn superoksid dizmutaze.

P-fosfor • Fosfor je jedan od najrasprostranjenijih elemenata u zemlji. U prirodi se skoro

P-fosfor • Fosfor je jedan od najrasprostranjenijih elemenata u zemlji. U prirodi se skoro nikada ne nalazi kao slobodan element, već u obliku fosfata. • Zajedno sa kalcijumom učestvuje u mineralizaciji kosti i zuba. • Ima ulogu u sintezi nukleinskih kiselina (DNK, RNK), metabolizmu energije (ATP), membranskom integritetu (fosfolipid je strukturna komponenta ćelijske membrane), mišićnoj funkciji (kreatin fosfat) aktivaciji velikog broja enzima, metabolizmu lipida, ugljenih hidrata (fosforilacija glukoze).

 • serumu se nalazi najvećim dijelom u obliku neorganskog hidrogen fosfata (HPO 42

• serumu se nalazi najvećim dijelom u obliku neorganskog hidrogen fosfata (HPO 42 -). • Fosfor se unosi hranom u obliku organskog (70%) i neorganskog (30%). • Organski oblik se dejstvom intestinalne fosfataze hidrolizuje, tako da se najveći dio fosfora apsorbuje u obliku neorganskog fosfora u tankom crijevu ( jejunumu) procesom aktivnog transporta i dijelom pasivnom difuzijom.

 • Bubreg predstavlja najvažniji održavanju homeostaze fosfora. organ u • Optimalan odnos kalcijuma

• Bubreg predstavlja najvažniji održavanju homeostaze fosfora. organ u • Optimalan odnos kalcijuma i fosfora u ishrani je 1: 1, proces apsorpcije olakšava aktivni oblik vitamina D(kalcitriol). Izlučivanje fosfora u organizmu vrši se najvećim dijelom preko bubrega (95%), a mali dio izlučuje se stolicom, znojem i putem pljuvačke.

 • Normalno postoji ravnoteža između unosa fosfora hranom i količine fosfora koja se

• Normalno postoji ravnoteža između unosa fosfora hranom i količine fosfora koja se izluči urinom. Fiziološka vrijednost fosfora u serumu se mijenja u toku dana u skladu sa cirkadijalnim ritmom. • Stalnost fosfora u serumu je pod uticajem hormona: PTH, fosfatonina i kalcitriola koji direktno ili indirektno djeluju na najvažniji regulatorni organ u homeostazi fosfora-bubreg.

 • Rast fosfora u serumu, hiperfosfatemija, predstavlja signal za lučenje fosfatonina koji smanjuje

• Rast fosfora u serumu, hiperfosfatemija, predstavlja signal za lučenje fosfatonina koji smanjuje resorpciju fosfora u tubulima bubrega. • U namirnicama fosfor se nalazi u vidu prirodno sadržanog fosfora ili u vidu fosfatnih soli koje se dodaju namirnicama kao aditivi. Hrana koja je bogata proteinima bogata je i prirodno sadržanim fosforom.

 • Veća količina fosfora prirodno je sadržana u mesu i proizvodima od mesa,

• Veća količina fosfora prirodno je sadržana u mesu i proizvodima od mesa, žitaricama, jajima i punomasnim sirevima. • Hipofosfatemija može nastati kod nepravilne parenteralne ishrane, kod osoba koje su na terapiji antacidima i osoba sa dijabetičkom ketoacidozom. • Dugotrajno nizak unos fosfora pomjera kapacitet reapsorpcije fosfora u tubulima. Simptomi hipofosfatemije su: anoreksija, anemija, mišićna slabost, bol u kostima.

Preporučeni dnevni unos fosfora Odrasli oba pola 700 mg/d • Trudnoća i dojenje Trudnice

Preporučeni dnevni unos fosfora Odrasli oba pola 700 mg/d • Trudnoća i dojenje Trudnice 700 mg/d Dojilje 700 mg/d • Upotreba dodataka ishrani koji sadrže P(visokoenergetske pločice, sportski šejkovi i kreatin) koji se koriste za povećanje mišićne mase, povećava nutritivni unos fosfora.

Mg-magnezijum • U organizmu odrasle osobe nalazi se oko 24 g magnezijuma. Najveći dio

Mg-magnezijum • U organizmu odrasle osobe nalazi se oko 24 g magnezijuma. Najveći dio se nalazi u kostima, a ostatak u mišićima, mekom tkivu, eritrocitima i serumu. • Magnezijum u kostima je depo koji služi kao pufer za ekstracelularni magnezijum. Kapacitet ovog pufera smanjuje se sa godinama života, jer se sa starenjem čovjekovog organizma, gubi skoro polovina Mg iz kosti.

 • Najveće koncentracije Mg su u ćelijama skeletnih i srčanog mišića. Intracelularni Mg

• Najveće koncentracije Mg su u ćelijama skeletnih i srčanog mišića. Intracelularni Mg uglavnom je vezan za nukleinske kiseline, adenozin trifosfat (ATP), negativno naelektrisane fosfolipide i proteine. • Homeostaza Mg se održava sa ravnotežom između apsorpcije u tankom crijevu i izlučivanja preko bubrega. • Raznovrsnom ishranom unosi se oko 300 mg Mg, a apsorbuje se oko 30 -50%.

 • Mg se apsorbuje čitavom dužinom tankog crijeva, maksimalna apsorpcija je u ileumu,

• Mg se apsorbuje čitavom dužinom tankog crijeva, maksimalna apsorpcija je u ileumu, i obrnuto je srazmjerna količini unijetog magnezijuma. • Mg se u tankom crijevu apsorbuje u obliku jona, pasivnim i aktivnim transportom. • Najveći dio Mg apsorbuje se paracelularnim mehanizmom koji se aktivira poslije obroka, kada je visoka konc. Mg u tankom crijevu. • Kod niskih koncentracija u intestinalnom lumenu, transport Mg odvija se transcelularnim mehanizmom.

 • Zbog hemijske sličnosti magnezijuma i kalcijuma, vitamin D trebalo bi da ima

• Zbog hemijske sličnosti magnezijuma i kalcijuma, vitamin D trebalo bi da ima pozitivan učinak na apsorpciju Mg, rezultati ispitivanja pokazuju da samo visok unos vitamina D može da poveća apsorpciju Mg, dok povećan unos Ca nema uticaja. • Povećan unos Mg smanjuje unos Ca i P, visok unos dijetnih vlakana i cinka smanjuje apsorpciju, odnosno bioraspoloživost Mg.

 • Smanjen nivo vit. B 6 povezan je sa poremećajem ravnoteže Mg u

• Smanjen nivo vit. B 6 povezan je sa poremećajem ravnoteže Mg u organizmu. • Značajno povećane koncentracije SMK i oksalata mogu da smanje količinu apsorbovanog Mg. • Bubreg je organ preko kojeg se vrši najveći dio izlučivanja Mg iz organizma. • Kada je koncentracija Mg u organizmu u fiziološkim vrijednostima, urinom se izluči oko 5% profiltriranog Mg, a kada je nivo Mg u cirkulaciji snižen, samo 1% Mg profiltriranog u glomerulima.

 • Kod prekomjernog unosa Mg, bubrežno izlučivanje se povećava. • Mg je kofaktor

• Kod prekomjernog unosa Mg, bubrežno izlučivanje se povećava. • Mg je kofaktor u oko 300 vitalnih enzimskih reakcija, kao što su biosinteza proteina, MK, aktivacije AK, glikoliza, oksidativna fosforilacija, transkripcija DNA i transketolazne reakcije. • Magnezijum je regulator jonskih kanala, uključen je u stvaranje i prenos nervnih impulsa, kontrakcija mišića i transport K i Ca.

Preporučeni dnevni unos Odrasli Muškarci Žene 400 -420 mg/d 310 -320 mg/d Trudnoća i

Preporučeni dnevni unos Odrasli Muškarci Žene 400 -420 mg/d 310 -320 mg/d Trudnoća i dojenje Trudnice 360 mg/d Dojilje 320 mg/d Najviši podnošljivi dnevni unos(UL) 350 mg/d

 • Potrebe za Mg su povećane u toku trudnoće. Ima blag laksativni učinak

• Potrebe za Mg su povećane u toku trudnoće. Ima blag laksativni učinak i može da spriječi prevremene kontrakcije uterusa i grčeve u listovim koji su učestali u odmakloj trudnoći. • Najbogatiji izvori magnezijuma su: leguminoze, cijelo zrno žitarica, tamnozeleno povrće, orasi, lješnici i kakao; špinat kao i ostalo zeleno lisnato povrće, tvrda voda je takođe bogata solima magnezijuma, kao i neke mineralne vode.

 • Do deficita Mg može doći zbog smanjenog unosa, gubitka iz želudačno-crijevnog trakta(smanjena

• Do deficita Mg može doći zbog smanjenog unosa, gubitka iz želudačno-crijevnog trakta(smanjena apsorpcija, povraćanje, dijareja), povećanih potreba u trudnoći i dojenju, ili kao posljedica hemodijalize, dijabetesa, bubrežne disfunkcije, hroničnog alkoholizma, primjene nekih diuretika, hormonskih i metaboličkih poremećaja.

 • Simptomi deficita magnezijuma uključuju poremećaj gutanja i slabljenja apetita, razdražljivosti, drhtanja mišića,

• Simptomi deficita magnezijuma uključuju poremećaj gutanja i slabljenja apetita, razdražljivosti, drhtanja mišića, tikove, tetaniju, konfuziju, dezorjentisanost, apatiju, gubitak pamćenja i smanjena sposobnost učenja. • Povišen nivo magnezijuma može nastati kao posljedica unosa većih količina Mg lijekovima ili zbog smanjenog izlučivanja magnezijuma.

 • Simptomi suficita magnezijuma su: glavobolja, mučnina, povraćanje, malaksalost, nesvjestica, sniženje krvnog pritiska,

• Simptomi suficita magnezijuma su: glavobolja, mučnina, povraćanje, malaksalost, nesvjestica, sniženje krvnog pritiska, slabost mišića i srčana aritmija. • Treba izbjegavati istovremenu upotrebu magnezijuma i tetraciklinskih antibiotika, zbog stvaranja nerastvorljivih kompleksa, čime se smanjuje terapijski učinak antibiotika. Preporučuje se razmak u doziranju od 2 -3 h.

Fe-gvožđe • U 18. vijeku je utvrđeno da je Fe glavni činilac krvi, a

Fe-gvožđe • U 18. vijeku je utvrđeno da je Fe glavni činilac krvi, a prva suplementacija primijenjena je 1832. godine. • Globalno od sideropenijske anemije pati oko 24, 8% stanovništva. • Najvažniji nutritivni izvori gvožđa su meso, iznutrice, mesne prerađevine i riba koje sadrže hem gvožđe. Zeleno lisnato povrće, leguminoze i namirnice od cijelog zrna su nutritivni izvori nonhem gvožđa.

Postoji u 2 oksidisana oblika: • fero oblik(Fe 2+) i • feri oblik(Fe 3+),

Postoji u 2 oksidisana oblika: • fero oblik(Fe 2+) i • feri oblik(Fe 3+), koji su biološki značajni. Fero oblik se lako oksidiše kiseonikom u feri oblik. Ukupno tjelesno gvožđe iznosi kod muškaraca 3, 8 g, a kod žena 2, 3 g. Najveći dio tjelesnog gvožđa je hem gvožđe. • Hem gvožđe je od životne važnosti za prenos kiseonika hemohlobinom, a za održavanje stalnosti kiseonika u mioglobinu i za fiziološku aktivnost citohroma u aerobnoj respiraciji.

 • Drugi po tjelesnoj zastupljenosti, oblik gvožđa je feritin(takođe hemosiderin). U periodu kada

• Drugi po tjelesnoj zastupljenosti, oblik gvožđa je feritin(takođe hemosiderin). U periodu kada organizam ima velike potrebe za gvožđem, oslobađa se gvožđe iz feritina. • Transferin je proteinski nosač za tek apsorbovano gvožđe. Sadrži 2 mjesta za vezivanje atoma gvožđa-u fiziološkim uslovima 30 -40% mjesta za vezivanje atoma gvožđa je popunjeno.

 • Koliko će se u digestivnom traktu čovjeka apsorbovati gvožđe zavisi od oblika

• Koliko će se u digestivnom traktu čovjeka apsorbovati gvožđe zavisi od oblika hem gvožđa, nonhem gvožđa i feritina i od prisustva činioca u hrani koji ometaju apsorpciju gvožđa. • Hem gvožđe se apsorbuje mnogo efikasnije od nonhem gvožđa. Hrana koja sadrži hem proteine dejstvom pepsina (želudac) i pankreasne proteaze (duodenum) oslobađa se proteina, hem se vezuje za mukozne ćelije tankog crijeva i ulazi u mukoznu ćeliju gdje se gvožđe oslobađa od hem grupe.

 • Na apsorpciju hem gvožđa nemaju uticaja činioci iz hrane koji utiču na

• Na apsorpciju hem gvožđa nemaju uticaja činioci iz hrane koji utiču na apsorpciju nonhem gvožđa. • Kada se konzumira hrana koja sadrži nonhem gvožđe, želudačna kiselina pomaže pretvaranje feri oblika(Fe 3+) u fero oblik(Fe 2+), rastvorljivi oblik i kada fero stigne u tanko crijevo, biva efikasnije apsorbovan u mukozne ćelije.

 • Hranu koja sadrži nonhem Fe treba konzumirati zajedno sa nekom slabom kiselinom

• Hranu koja sadrži nonhem Fe treba konzumirati zajedno sa nekom slabom kiselinom (askorbinska, limunska i mliječna kiselina) da bi se osnažila apsorpcija gvožđa. Ove kiseline održavaju gvožđe u fero obliku. • Meso, riba, iznutrice(proteini)povećavaju apsorpciju nonhem gvožđa ako se konzumiraju zajedno u obroku.

 • Humani organizam čuva tjelesno gvožđe. Po završetku životnog vijeka eritrocita, Fe iz

• Humani organizam čuva tjelesno gvožđe. Po završetku životnog vijeka eritrocita, Fe iz hemoglobina ne gubi se iz organizma već se u jetri razgrađuje i ponovo koristi za različite tjelesne funkcije. • Gvožđe se izlučuje putem crijeva i kože-prosječan dnevni gubitak gvožđa kod muškaraca je 1 mg, a nešto veći kod žena generativnog perioda(menstruacija i trudnoća).

Fiziološke uloge gvožđa ostvaruju se kroz 4 grupe metaloproteina. • neenzimatski feroproteini, globin-hem (hemoglobin,

Fiziološke uloge gvožđa ostvaruju se kroz 4 grupe metaloproteina. • neenzimatski feroproteini, globin-hem (hemoglobin, mioglobin, neuroglobin) • hem enzimi važni za: prenos elektrona: citohromi a, b, c; oksidaznu aktivnost: citohrom P-450; oksidaze, peroksidaze • gvožđe-sumpor grupa: stvaranje energije (sukcinat)oksidoreduktaze(ksantin ksidaza) • gvožđe je kofaktor različitih enzima

Preporučeni dnevni unos gvožđa • Odrasli, muški pol od 19 -50 godina 8 mg/d

Preporučeni dnevni unos gvožđa • Odrasli, muški pol od 19 -50 godina 8 mg/d > 50 godina 8 mg/d • Odrasli, ženski pol od 19 -50 godina 18 mg/d > 50 godina 9 mg/d • Trudnoća i dojenje Trudnice 27 mg/d Dojilje 9 -10 mg/d

J-jod • Jod je esencijalni mikronutrijent koji se u ljudskom tijelu nalazi u količini

J-jod • Jod je esencijalni mikronutrijent koji se u ljudskom tijelu nalazi u količini od 15 -20 mg. U humanom organizmu skoro sva količina jod nalazi se u štitnjači. Elementarni jod neophodan je za sintezu hormona štitnjače tiroksina(T 4) i trijodtironina (T 3). • Preporučeni dnevni unos joda iznosi oko 150 μg/l. Navedena količina obezbijeđuje fiziološko funkcionisanje štitne žlijezde, fiziološki rast i razvoj.

Istraživanja su pokazala da se znaci deficita joda javljaju kod osoba čija je dnevna

Istraživanja su pokazala da se znaci deficita joda javljaju kod osoba čija je dnevna urinarna ekskrecija joda manja od 50 μg/l. Preporučeni dnevni unos joda Odrasli oba pola 150 μg/d Trudnoća i dojenje Trudnice 220 μg/d Dojilje 290 μg/d

 • SZO preporučuje 1000μg/d gornju granicu prihvatljivog dnevnog unosa, a Naučni komitet za

• SZO preporučuje 1000μg/d gornju granicu prihvatljivog dnevnog unosa, a Naučni komitet za hranu, dijetetske proizvode i alergije Evropske agencije za bezbjednost hrane preporučuje da gornja granica prihvatljivog dnevnog unosa joda bude 600 μg/d. • Sadržaj joda u namirnicama zavisi od sadržaja joda u tlu.

 • Na apsorpciju joda i njegovu iskoristljivost negativno utiče pušenje i prisustvo veće

• Na apsorpciju joda i njegovu iskoristljivost negativno utiče pušenje i prisustvo veće količine tiocijanata, izotiocijanata, nitrata, fluorida, kalcijuma, magnezijuma i gvožđa u svakodnevnoj ishrani. • Veću količinu nitrata, tiocijanata i izotiocijanata sadrži kruciferno povrće kao što su kupus, kelj, brokoli, karfiol i mnoge druge.

 • Nedostatak joda tokom fetalnog perioda može imati snažan negativan uticaj na razvoj

• Nedostatak joda tokom fetalnog perioda može imati snažan negativan uticaj na razvoj mozga, a posljedično na razvoj neuroloških i mentalnih poremećaja. • Deficit joda u poslednjem trimestru trudnoće u periodu ubrzanog razvoja mozga, za posljedicu ima zastoj u rastu i seksualnom razvoju koji su najčešće udruženi sa blažim neurološkim poremećajima.

 • Kompletna fizička i mentalna retardacija nastala zbog nedostatka joda u toku intrauterinog

• Kompletna fizička i mentalna retardacija nastala zbog nedostatka joda u toku intrauterinog razvoja ploda, odnosno u periodu ranog djetinjstva, naziva se kretenizmom. Promjene su ireverzibilne. • Nedostatak joda u ishrani u kasnijem životnom dobu najčešće je praćen uvećanjem štitne žlijezde(struma), njenom smanjenom funkcijom(hipotiroidizmom) i blažom mentalnom i fizičkom retardacijom.

 • Plodovi mora (ostrige, dagnje) sadrže veliku količinu joda. Jod u hrani se

• Plodovi mora (ostrige, dagnje) sadrže veliku količinu joda. Jod u hrani se još može naći posebno u jajima i mlečnim proizvodima, ali i mesu. • Namirnice biljnog porekla su najsiromašnije jodom. Jod se nalazi i u drugim proizvodima (mleko, jogurt, jaja). Konačno, upotreba soli obogaćene jodom, takođe predstavlja dodatni unos.

Cu-bakar • Dvovalentni bakar iz namirnica apsorbuje se najvećim dijelom u tankom crijevu. •

Cu-bakar • Dvovalentni bakar iz namirnica apsorbuje se najvećim dijelom u tankom crijevu. • Kako transportni sistem u intestinalnim ćelijama prenosi samo redukovani oblik bakra, reduktaza smještena u membrani enterocita prevodi Cu 2+u Cu 1+, bakar se prenosi do jetre koja ima glavnu ulogu u regulisanju homeostaze bakra u organizmu.

 • Bakar je sastavni dio 30 enzima, kofaktora i proteina koji učestvuju u

• Bakar je sastavni dio 30 enzima, kofaktora i proteina koji učestvuju u različitim vitalnim procesima u organizmu, kao što su respiratorni lanac u mitohondrijama, antioksidansna zaštita, stvaranje pigmentnog tkiva, pigmentacija, sinteza neurotransmitera i metabolizam gvožđa. • U humanom organizmu ne postoje zalihe bakra.

 • Preporučeni dnevni unos bakra isti je za osobe starije od 18 godina.

• Preporučeni dnevni unos bakra isti je za osobe starije od 18 godina. Tokom trudnoće nastaju promjene u koncentraciji i transportu bakra kod majke i fetusa. • Raznovrsnom ishranom dnevno se unosi 1 -2 mg bakra. Dobri prirodni izvori bakra su: jetra svih životinja, kakao, leguminoze, jezgrasto voće, šljive, banane, kvasac, pečurke.

Bakar se u hrani biljnog porijekla nalazi kao slobodan jon, a u namirnicama životinjskog

Bakar se u hrani biljnog porijekla nalazi kao slobodan jon, a u namirnicama životinjskog porijekla vezan je za bjelančevine. Preporučeni dnevni unos bakra Odrasli Muškarci 900 μg Žene 900μg Trudnoća i dojenje Trudnice 1000μg Dojilje 1000 μg Najviši podnošljivi dnevni unos UL 10000μg

 • Nedostatak Cu u čovjekovom organizmu veoma je rijedak zbog velike rasprostranjenosti bakra

• Nedostatak Cu u čovjekovom organizmu veoma je rijedak zbog velike rasprostranjenosti bakra u namirnicama. • Anemija zbog nedostatka bakra može se javiti poslije hirurških intervencija na želudačnocrijevnom traktu, kod bolesnika na parenteralnoj ishrani, kod pothranjene djece i kod visokog unosa cinka.

 • Postoje 2 nasljedna poremećaja u metabolizmu bakra: Vilsonova i Menkesova bolest. •

• Postoje 2 nasljedna poremećaja u metabolizmu bakra: Vilsonova i Menkesova bolest. • Vilsonova bolest je autozomno recesivno nasljedni poremećaj u transportu bakra koje karakteriše njegovo nagomilavanje u mnogim organima (jetra, mozak, oči, bubrezi). • Višak nakupljenog bakra najviše pogađa jetru i lentikularna jedra mozga, pa se naziva i hepatolentikularna degeneracija.

 • Kako bakar pokazuje veliki afinitet prema određenim funkcionalnim grupama proteina rožnjače, dolazi

• Kako bakar pokazuje veliki afinitet prema određenim funkcionalnim grupama proteina rožnjače, dolazi do njegovog taloženja po obodu rožnjače u vidu prstena smeđe boje. • Menkesova bolest nasleđuje se preko X hromozoma recesivnim putem, što znači da obolijevaju muška djeca. U navedenoj metaboličkoj bolesti, zbog poremećaja apsorpcije, nastaje deficit bakra u organizmu. • Koža je boje slonovače, a kosa pokazuje karakterističnu kovrdžavost i izlomljenost.

 • Menkesovu bolest karakteriše zastoj u rastu, mentalna retardacija i različiti neurološki poremećaji,

• Menkesovu bolest karakteriše zastoj u rastu, mentalna retardacija i različiti neurološki poremećaji, poremećaj termoregulacije. Smrt je najčešće prije treće godine života. • Visok dnevni unos C vitamina ≥ 1500 mg smanjuje apsorpciju bakra. Dnevni unos kalcijuma veći od 2 g povećava eliminaciju bakra fecesom, što može izazvati deficit bakra.

 • Istovremeni unos soli cinka ili gvožđa sa dodacima ishrani ili namirnicama bogatih

• Istovremeni unos soli cinka ili gvožđa sa dodacima ishrani ili namirnicama bogatih bakrom nije preporučljiv zbog značajno smanjene apsorpcije bakra. • Preporučuje se vremenski razmak u doziranju od 2 -3 sata.

Se-selen • Selen je esencijalan bar za 3 enzima tipa oksidaza. Se zavisna glutation

Se-selen • Selen je esencijalan bar za 3 enzima tipa oksidaza. Se zavisna glutation peroksidaza pomaže ćeliji da savlada oksidativni stres, uz sve druge elemente koji takođe imaju antioksidativne sposobnosti. • Se u sistemu enzima dejodinaze utiče na hormonsku aktivnost štitne žlijezde, a novija ispitivanja ukazuju na mogućnost da selenoproteini mogu biti odgovorni na morfologiju spermatozoida.

 • Se je prisutan u hrani vezan za AK(metionin, cistein) i ovi spojevi

• Se je prisutan u hrani vezan za AK(metionin, cistein) i ovi spojevi se vrlo efikasno apsorbuju(80 -90%). • Različite molekularne forme Se brzo se apsorbuju posebno u duodenumu, ali i u cekumu i kolonu, u širokom opsegu. Eliminacija Se vrši se putem bubrega, urinom. • Apsorpciju selena mogu da moduliraju vitamini A, E i C.

 • Epidemiološke studije su ukazale povezanost selena i KVB, ima dokaza o protektivnom

• Epidemiološke studije su ukazale povezanost selena i KVB, ima dokaza o protektivnom djelovanju selena kod nekih malignih oboljenja. • Poslednjih godina nedostatku selena u ishrani pripisuje se nastanak hroničnih degenerativnih oboljenja (koronarna bolest, maligna oboljenja i dr. ). • Na unos selena značajno utiče unos bjelančevina (metionin posebno), jer selena najviše ima u namirnicama životinjskog porijekla.

Namirnice bogate selenom u ljudskoj ishrani su: brazilski orah, iznutrice, školjke i neke vrste

Namirnice bogate selenom u ljudskoj ishrani su: brazilski orah, iznutrice, školjke i neke vrste riba. Preporučeni dnevni unos selena Odrasli > 19 godina 55μg Trudnoća i dojenje Trudnice 60 μg Dojilje 70 μg Najviši podnošljivi dnevni unos UL 400 μg.

F-fluor • Fluor je značajan za mineralizaciju kostiju i zaštitu zuba. Zaštitni efekat u

F-fluor • Fluor je značajan za mineralizaciju kostiju i zaštitu zuba. Zaštitni efekat u odnosu na zubnu gleđ je najveći u fazi intenzivnog razvoja zuba, tj u prvih 8 godina. • Fluor se apsorbuje iz vode za piće oko 90%. Apsorbovana količina iz hrane je znatno manja i kreće se u rasponu od 30 -60%. Najveća količina se apsorbuje u želucu i tankom crijevu. • Optimalan unos fluora može umanjiti učestalost karijesa za 15 -50%.

 • Fluor ne može da spriječi razvoj zubnog karijesa ukoliko je stalno prisutan

• Fluor ne može da spriječi razvoj zubnog karijesa ukoliko je stalno prisutan negativan uticaj kariogenig činilaca iz hrane(prosti šećeri) i neodgovarajuća higijena usne duplje. Preporučeni dnevni unos fluorida za odrasle osobe • Muškarci 4 mg/d • Žene 3 mg/d Trudnoća i dojenje • Trudnice 3 mg/d • Dojilje 3 mg/d

 • Toksični efekti prevelikog unosa Fluora mogu biti akutni i hronični. • Akutni

• Toksični efekti prevelikog unosa Fluora mogu biti akutni i hronični. • Akutni toksični efekti opisani su nakon upotrebe vode sa više od 30 mg/l fluora. Kod većine intoksiciranih opisani su muka, povraćanje i dijareja. • Hronični efekti mogu se očekivati kod koncentracije fluora u vodi preko 2 mg/l. Vidljivi znaci fluoroze jesu pojava žuto-mrkih mrlja na zubima. Svakodnevni unos F iznad adekvatne vrijednosti ometa apsorpciju Ca i ubrzava metabolizam kostiju.