HIER KOMT DE TITEL Naam datum Wijkgerichte aanpak

  • Slides: 9
Download presentation
HIER KOMT DE TITEL Naam - datum Wijkgerichte aanpak Schilderskwartier Woerden Haags Energienetwerk 26

HIER KOMT DE TITEL Naam - datum Wijkgerichte aanpak Schilderskwartier Woerden Haags Energienetwerk 26 maart 2018 Eelco de Vink – Gebiedsregisseur Energietransitie 1

GEMEENTE WOERDEN Aanleiding begin 2016: • Ambitie Woerden 2030 klimaatneutraal • Renovatieopgave woningcorporatie •

GEMEENTE WOERDEN Aanleiding begin 2016: • Ambitie Woerden 2030 klimaatneutraal • Renovatieopgave woningcorporatie • Gasvervangingsopgave • Maatschappelijk kosteneffectief samenwerken Wijkselectie: Schilderskwartier • 903 woningen • 65% particulier, 35% huur • NOM-renovatie 21 woningen 2

5 SPOREN AANPAK • • • Aanpak wijk Aanpak woningen Wijkentiteit Communicatie en marketing

5 SPOREN AANPAK • • • Aanpak wijk Aanpak woningen Wijkentiteit Communicatie en marketing Systemische verankering • De 5 sporen zijn onderling verbonden, afhankelijk en verrijken elkaar 3

SPOOR 1: AANPAK WIJK • • • Energiesysteem in de wijk Opstellen afwegingskader Toepassen

SPOOR 1: AANPAK WIJK • • • Energiesysteem in de wijk Opstellen afwegingskader Toepassen infrastructurele footprint methodiek Keuze toekomstige infrastructuur • • • Kostenverdeling verder uitwerken (IF fase 2) Samen met bewonersvertegenwoordiging keuzeproces (opnieuw) doorlopen 4

SPOOR 2: AANPAK WONINGEN • • • Handelingsperspectief bewoner Opstellen maatregelen pakketten NOM-renovatie 21

SPOOR 2: AANPAK WONINGEN • • • Handelingsperspectief bewoner Opstellen maatregelen pakketten NOM-renovatie 21 woningen uitgevoerd • • Uitvoeren energiescans Op zoek naar concepten in plaats van alleen maatregelen 5

SPOOR 3: WIJKENTITEIT • • Organiseren inrichting en rollen stakeholders Aanjaagfunctie investeren • •

SPOOR 3: WIJKENTITEIT • • Organiseren inrichting en rollen stakeholders Aanjaagfunctie investeren • • • Inrichten monitoring Eerste verduurzamingsstappen Collectieve inkoop organiseren • Tip: zorg voor een nulmeting aan het begin 6

SPOOR 4: COMMUNICATIE EN MARKETING • Bewonersprofielen: • Afstemmen benadering en boodschap op basis

SPOOR 4: COMMUNICATIE EN MARKETING • Bewonersprofielen: • Afstemmen benadering en boodschap op basis van duurzaamheidsprofiel Betrekken bewoners: • Klankbordgroep • Betaalbaarheid is belangrijkste issue • • Inrichten website Uitkomsten energiescans Eerste resultaten vieren 7

SPOOR 5: SYSTEMISCHE VERANKERING • • Bestuurlijk Kennisdelen greendeal Warmtevoorziening omliggende wijken Impact electrificering

SPOOR 5: SYSTEMISCHE VERANKERING • • Bestuurlijk Kennisdelen greendeal Warmtevoorziening omliggende wijken Impact electrificering Woerden op electriciteitsnet 8