Hi thi Cu hi 1 Bc H ra

  • Slides: 32
Download presentation

Héi thi

Héi thi

C©u hái 1 Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào?

C©u hái 1 Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào? 1911 0 Home §¸p ¸n HÕt giê 123456789

C©u hái 2 Điền vào tên thành phố còn thiếu trong 5 thành phố

C©u hái 2 Điền vào tên thành phố còn thiếu trong 5 thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, T. p Hồ Chí Minh, Cần Thơ và………… Đà Nẵng 0 Home §¸p ¸n HÕt giê 123456789

C©u hái 3 Bộ phận nào trên cơ thể thằn lằn có khả năng

C©u hái 3 Bộ phận nào trên cơ thể thằn lằn có khả năng mọc lại? Đuôi 0 §¸p ¸n Home HÕt giê 123456789

C©u hái 4 Where do we see movies/ films? Movie theater 0 Home §¸p

C©u hái 4 Where do we see movies/ films? Movie theater 0 Home §¸p ¸n HÕt giê 123456789

C U HỎI CHO KHÁN GIẢ Lệnh của vua được gọi là gì? Thánh

C U HỎI CHO KHÁN GIẢ Lệnh của vua được gọi là gì? Thánh chỉ Home 0 §¸p ¸n

C©u hái 5 Số nào là ước của tất cả các số? Số: 1

C©u hái 5 Số nào là ước của tất cả các số? Số: 1 0 HÕt giê 123456789 §¸p ¸n Home

C©u hái 6 Vì sao chuồn thấp nước? Bởi đó là con chuồn cái

C©u hái 6 Vì sao chuồn thấp nước? Bởi đó là con chuồn cái đang……… A. tìm mồi B. uống nước C. đẻ trứng 0 D. tắm Home §¸p ¸n HÕt giê 123456789

C©u hái 7 Who is principle/ headmaster of our school? Mr: 0 §¸p ¸n

C©u hái 7 Who is principle/ headmaster of our school? Mr: 0 §¸p ¸n HÕt giê 1234 Home

C©u hái 8 Ngày 22 tháng 4 hàng năm là ngày gì? Ngày trái

C©u hái 8 Ngày 22 tháng 4 hàng năm là ngày gì? Ngày trái đất 0 §¸p ¸n Home HÕt giê 123456789

C©u hái 9 Trong các động vật những động vật nào thựôc lớp cá:

C©u hái 9 Trong các động vật những động vật nào thựôc lớp cá: lươn, mực, cá ngựa, cá voi, cá heo, cá sấu, cá chép , cá mập? Lươn, cá ngựa, cá mập, cá chép 0 Home §¸p ¸n HÕt giê 123456789

C©u hái 10 Trong một tam giác có tổng hai góc bằng góc còn

C©u hái 10 Trong một tam giác có tổng hai góc bằng góc còn lại thì đó là tam giác gì? Tam giác vuông 0 HÕt giê 123456789 §¸p ¸n Home

C U HỎI CHO KHÁN GIẢ Người lái xe đang điều khiển trên đường

C U HỎI CHO KHÁN GIẢ Người lái xe đang điều khiển trên đường mà trong khí thở có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm? 40 miligam/ 1 lít khí thở 0 §¸p ¸n Home

C©u hái 11 How many days are there in a week? 7 days 0

C©u hái 11 How many days are there in a week? 7 days 0 Home §¸p ¸n HÕt giê 123456789

C©u hái 12 Số tiếp theo trong dãy số sau: 1, 3, 6, 10……là

C©u hái 12 Số tiếp theo trong dãy số sau: 1, 3, 6, 10……là bao nhiêu? 15 ( vì các số tiếp theo bằng số đứng trước cộng với các số tự nhiên liên tiếp: 1+2=3; 10 s 3+3+6; 6+4=10; 10+5=15 ) §¸p ¸n 0 HÕt giê 123456789 Home

C©u hái 13 Hoàng Hoa thám đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nào? Khởi

C©u hái 13 Hoàng Hoa thám đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nào? Khởi nghĩa Yên thế 10 s §¸p ¸n 0 Home HÕt giê 123456789

C©u hái 14 Một người đứng trên mũi thuyền, cách mặt nước 1, 5

C©u hái 14 Một người đứng trên mũi thuyền, cách mặt nước 1, 5 m; một giờ sau , nước dâng lên cao thêm 50 cm. Hỏi lúc này người đó đưng cách mặt nước bao nhiêu cm? Vẫn là 1, 5 m 0 Home §¸p ¸n HÕt giê 123456789

C©u hái 16 Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta? Bài

C©u hái 16 Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta? Bài thơ: Nam quốc sơn hà 0 Home HÕt giê 123456789 §¸p ¸n

C©u hái 17 How many teachers are there in our school? A. 35 B.

C©u hái 17 How many teachers are there in our school? A. 35 B. 36 C. 37 D. 38 0 over 123456789 §¸p ¸n

C©u hái 18 SEA Games 22 đã được tổ chức ở quốc gia nào

C©u hái 18 SEA Games 22 đã được tổ chức ở quốc gia nào ? A. Lào B. Việt Nam C. Thái Lan 0 D. Malaysia Home §¸p ¸n HÕt giê 123456789

C©u hái 19 When is Ho Chi Minh’s birthday ? May 19 th, 1890

C©u hái 19 When is Ho Chi Minh’s birthday ? May 19 th, 1890 0 0 Home answer over 123456789

C©u hái 20 Từ nào mà người Việt đều phát âm sai? Từ “sai”

C©u hái 20 Từ nào mà người Việt đều phát âm sai? Từ “sai” 0 0 §¸p ¸n HÕt giê 123456789

C U HỎI CHO KHÁN GIẢ What is in the midle of Ha Noi

C U HỎI CHO KHÁN GIẢ What is in the midle of Ha Noi City? Noi 0 0 Home §¸p ¸n

C©u hái 21 Từ ngày 1/6/2007 - 19/5/2008 nước ta đã diễn ra một

C©u hái 21 Từ ngày 1/6/2007 - 19/5/2008 nước ta đã diễn ra một cuộc thi thu hút hàng triệu người tham gia, đã tạo nên một hoạt động chính trị sôi nổi nhất trong và ngoài nước. Đó là cuộc thi nào? Kể chuyện về Bác Hồ §¸p ¸n 0 0 Home HÕt giê 123456789

C©u hái 22 When was the first Vietnam’s. Teacher Day? November 20 th, 1982

C©u hái 22 When was the first Vietnam’s. Teacher Day? November 20 th, 1982 0 0 Home answer over 123456789

Happy Vietnamese Teacher’s Day ! Thank you so much!

Happy Vietnamese Teacher’s Day ! Thank you so much!

Thầy cô ơi cứu trợ ! s. o. s Thank you so much!

Thầy cô ơi cứu trợ ! s. o. s Thank you so much!