HGSTADIETS MATEMATIK P 100 MIN K 7 K

  • Slides: 25
Download presentation
HÖGSTADIETS MATEMATIK PÅ 100 MIN ÅK 7 ÅK 8 med Valdi Ivancic ÅK 9

HÖGSTADIETS MATEMATIK PÅ 100 MIN ÅK 7 ÅK 8 med Valdi Ivancic ÅK 9

KUNSKAP MEN FÖRST… Betygsmatris BETYG P PROBLEM LÖSNING B BEGREPP M METOD R RESONEMANG

KUNSKAP MEN FÖRST… Betygsmatris BETYG P PROBLEM LÖSNING B BEGREPP M METOD R RESONEMANG K KOMMUNIKATION E EP EB EM ER EK C CP CB CM CR CK A AP AB AM AR AK Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 2

ÅK 7 TAL MÅTT ENHETER SAMBAND ALGEBRA GEOMETRI BRÅK PROCENT Valdi Ivancic - Hagabodaskolan

ÅK 7 TAL MÅTT ENHETER SAMBAND ALGEBRA GEOMETRI BRÅK PROCENT Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 3

ÅK 8 BRÅK PROCENT POTENSER ALGEBRA GEOMETRI EKVATIONER SANNOLIKHET STATISTIK Valdi Ivancic - Hagabodaskolan

ÅK 8 BRÅK PROCENT POTENSER ALGEBRA GEOMETRI EKVATIONER SANNOLIKHET STATISTIK Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 4

ÅK 9 TAL & BEGREPP ALGEBRA GEOMETRI SAMBAND SANNOLIKHET STATISTIK PROBLEMLÖSNING Valdi Ivancic -

ÅK 9 TAL & BEGREPP ALGEBRA GEOMETRI SAMBAND SANNOLIKHET STATISTIK PROBLEMLÖSNING Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 5

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 7

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 7

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 8

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 8

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 9

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 9

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 10

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 10

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 11

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 11

KONTROLLERA RIMLIGHETEN! (Ger högre betyg vid bedömning) Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 12

KONTROLLERA RIMLIGHETEN! (Ger högre betyg vid bedömning) Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 12

KONTROLLERA RIMLIGHETEN! (Ger högre betyg vid bedömning) Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 13

KONTROLLERA RIMLIGHETEN! (Ger högre betyg vid bedömning) Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 13

KONTROLLERA RIMLIGHETEN! (Ger högre betyg vid bedömning) Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 14

KONTROLLERA RIMLIGHETEN! (Ger högre betyg vid bedömning) Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 14

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 15

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 15

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 16

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 16

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 17

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 17

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 18

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 18

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 19

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 19

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 20

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 20

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 21

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 21

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 22

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 22

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 23

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 23

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 24

Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 24

TÄNK VAD MYCKET MAN LÄR SIG PÅ 100 MINUTER! LIGGER INOM KORT PÅ askvaldi.

TÄNK VAD MYCKET MAN LÄR SIG PÅ 100 MINUTER! LIGGER INOM KORT PÅ askvaldi. com Valdi Ivancic - Hagabodaskolan 25