Hf Eimskipaflag slands Nu mnaa uppgjr 2002 Rekstrarreikningur

  • Slides: 21
Download presentation
Hf. Eimskipafélag Íslands Níu mánaða uppgjör 2002

Hf. Eimskipafélag Íslands Níu mánaða uppgjör 2002

Rekstrarreikningur samstæðu Janúar-september 2002

Rekstrarreikningur samstæðu Janúar-september 2002

Afkoma rekstrareininga

Afkoma rekstrareininga

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Efnahagsreikningur

Efnahagsreikningur

Veltufé frá rekstri

Veltufé frá rekstri

Yfirlit um sjóðstreymi

Yfirlit um sjóðstreymi

Greining óinnleystra tekna

Greining óinnleystra tekna

Hf. Eimskipafélag Íslands Nýtt skipulag

Hf. Eimskipafélag Íslands Nýtt skipulag

Aðdragandi skipulagsbreytinga § Hf. Eimskipafélag Íslands á og rekur nú þrjár megin rekstrareiningar §

Aðdragandi skipulagsbreytinga § Hf. Eimskipafélag Íslands á og rekur nú þrjár megin rekstrareiningar § Flutningafyrirtæki § Sjávarútvegsfyrirtæki § Fjárfestingafyrirtæki § Eðli þessa rekstrar er mjög ólíkt og þar með krefst hann mismunandi þekkingar, stjórnunar og skipulags § Æskilegt er út frá rekstrar- og samkeppnissjónarmiðum að halda rekstrinum sem mest aðskildum; þess vegna verða um þennan rekstur þrjú sjálfstæð hlutafélög § Þær breytingar sem hér eru kynntar munu formlega taka gildi um áramót

Markmið skipulagsbreytinganna § Auka verðmæti eignarhluta hluthafa Eimskipafélagsins með því að reka stærra og

Markmið skipulagsbreytinganna § Auka verðmæti eignarhluta hluthafa Eimskipafélagsins með því að reka stærra og öflugra fyrirtæki og auka áhættudreifingu og vaxtarmöguleika. § Gera hverja rekstrareiningu sjálfstæða með sérstakri stjórn og stjórnendum sem geta einbeitt sér að arðbærum rekstri, hver á sínu sviði. § Afmarka ábyrgðarsvið stjórnenda móðurfélags og dótturfélaga á sviði flutningastarfsemi, sjávarútvegsstarfsemi og fjárfestingastarfsemi og gera með því rekstur þeirra markvissari. § Tryggja með starfsemi móðurfélagsins, annars vegar aukna hagkvæmni í fjárfestingum, fjármögnun og ýmsum sameiginlegum þjónustuþáttum, og hins vegar markvissari stefnumörkun um arðsaman vöxt samstæðunnar. § Gera Eimskipafélagið hæfara til að takast á við örar breytingar í alþjóðlegu efnahagsumhverfi og nýta tækifæri til atvinnurekstrar og fjárfestinga sem eitt af leiðandi fyrirtækjum við eflingu íslensks atvinnulífs.

Hf. Eimskipafélag Íslands – skipurit Hf. Eimskipafélag Íslands Eimskip ehf. Sjávarútvegur Burðarás ehf.

Hf. Eimskipafélag Íslands – skipurit Hf. Eimskipafélag Íslands Eimskip ehf. Sjávarútvegur Burðarás ehf.

Hf. Eimskipafélag Íslands Markmið n Hámarka arðsemi samstæðunnar til lengri tíma. Stjórnandi Hlutverk félagsins

Hf. Eimskipafélag Íslands Markmið n Hámarka arðsemi samstæðunnar til lengri tíma. Stjórnandi Hlutverk félagsins n n Ingimundur Sigurpálsson, forstjóri. Hlutverk forstjóra Að auka verðmæti eignarhluta hluthafa félagsins með því að n Dagleg stjórnun móðurfélagsins í fjárfesta í og reka í gegnum dóttursamræmi við stefnu stjórnar. og hlutdeildarfélög atvinnustarfsemi n Sinnir stefnumótunarstarfi fyrir hér á landi og erlendis, einkum á samstæðuna og ber ábyrgð á sviði flutninga, sjávarútvegs og afkomu hennar gagnvart stjórn. fjárfestingastarfsemi. n Á sæti í stjórnum dótturfélaga.

Eimskip ehf. Rekstrareining Eimskip ehf. • Sölu og markaðssvið • Rekstrarsvið • Utanlandssvið •

Eimskip ehf. Rekstrareining Eimskip ehf. • Sölu og markaðssvið • Rekstrarsvið • Utanlandssvið • Stoðsvið n Eimskip ehf. verður rekið sem sjálfstætt einkahlutafélag. Markmið n Hámarka hagnað af flutningastarfsemi til langs tíma. Stjórnandi n Erlendur Hjaltason, framkvæmdastjóri. Yfirmaður Hlutverk félagsins n Að reka alhliða flutningaþjónustu þar sem boðið er upp á bestu fáanlegu þjónustu, einkum á heimamarkaði félagsins á Norður. Atlantshafi, en einnig á öðrum tengdum mörkuðum. n Stjórn Eimskips ehf. / forstjóri Hf. Eimskipafélags Íslands. Hlutverk framkvæmdastjóra n Stýrir daglegri starfsemi Eimskips og dótturfélaga þess í samræmi við stefnu stjórnar. n Ber ábyrgð á rekstrarlegum og fjárhagslegum þáttum í starfseminni.

Sjávarútvegsfyrirtæki Rekstrareining Sjávarútvegsfyrirtæki. • Útgerðarfélag Akureyringa hf. • Haraldur Böðvarsson hf. • Skagstrendingur hf.

Sjávarútvegsfyrirtæki Rekstrareining Sjávarútvegsfyrirtæki. • Útgerðarfélag Akureyringa hf. • Haraldur Böðvarsson hf. • Skagstrendingur hf. n Sjávarútvegsfyrirtækið verður rekið sem sjálfstætt einkahlutafélag. Markmið n Hámarka hagnað af sjávarútvegsstarfsemi til langs tíma. Stjórnandi n Guðbrandur Sigurðsson, framkvæmdastjóri. Yfirmaður Hlutverk félagsins n Að reka útgerð, fiskvinnslu og aðra skylda starfsemi. n Stjórn Sjávarútvegsfyrirtækisins / forstjóri Hf. Eimskipafélags Íslands. Hlutverk framkvæmdastjóra n Stýrir daglegri starfsemi Sjávarútvegsfyrirtækisins og dótturfélaga þess í samræmi við stefnu stjórnar. n Ber ábyrgð á rekstrarlegum og fjárhagslegum þáttum í starfseminni.

Burðarás ehf. Rekstrareining Burðarás ehf. • Stýring eignasafns • Nýsköpunarverkefni • Val fjárfestingarkosta n

Burðarás ehf. Rekstrareining Burðarás ehf. • Stýring eignasafns • Nýsköpunarverkefni • Val fjárfestingarkosta n Burðarás ehf. verður rekið sem sjálfstætt einkahlutafélag. Markmið n Hámarka hagnað af fjárfestingarstarfsemi til langs tíma. Stjórnandi n Friðrik Jóhannsson, framkvæmdastjóri. Yfirmaður Hlutverk félagsins n Eignarhald, kaup og viðskipti með hlutabréf, hluti í félögum og önnur verðbréf. n Stjórn Burðaráss ehf. / forstjóri Hf. Eimskipafélags Íslands. Hlutverk framkvæmdastjóra n Stýrir daglegri starfsemi Burðaráss ehf. og dótturfélaga þess í samræmi við stefnu stjórnar. n Ber ábyrgð á rekstrarlegum og fjárhagslegum þáttum í starfseminni.

Hf. Eimskipafélag Íslands – skipurit Hf. Eimskipafélag Íslands Forstjóri Fjármálasvið Eimskip ehf. Þróunarsvið Sjávarútvegur

Hf. Eimskipafélag Íslands – skipurit Hf. Eimskipafélag Íslands Forstjóri Fjármálasvið Eimskip ehf. Þróunarsvið Sjávarútvegur Burðarás ehf.

Hf. Eimskipafélag Íslands Fjármálasvið Rekstrareining n • lausafjárstýring • fjármögnun • áhættustýring og sameiginlegir

Hf. Eimskipafélag Íslands Fjármálasvið Rekstrareining n • lausafjárstýring • fjármögnun • áhættustýring og sameiginlegir samningar Markmið n • hluthafaskrá • bókhald móðurfélags og samstæðu • samræming áætlana og upplýsingagjöf • stefnumótun í fjármálastjórnun • rekstur Lífeyrissjóðs EÍ Fjármálasvið annast fjármálastjórn fyrir samstæðuna í heild. Stýra fjármálum samstæðunnar þannig að nýta megi stærðarhagkvæmni hennar í samningum við birgja og lánveitendur. Stjórnandi n Sigríður Hrólfsdóttir, framkvæmdastjóri.

Hf. Eimskipafélag Íslands Rekstrareining Þróunarsvið • viðskiptaþróun samstæðu • stefnumörkun og markmiðsáætlanagerð • sameiginleg

Hf. Eimskipafélag Íslands Rekstrareining Þróunarsvið • viðskiptaþróun samstæðu • stefnumörkun og markmiðsáætlanagerð • sameiginleg kynningarog ímyndarmál • ársskýrsla og upplýsingamiðlun • sameiginleg hagræðingarverkefni • samræming og stefnumótun í upplýsingatæknimálum n Þróunarsvið annast stefnumótun og stærri þróunarverkefni fyrir alla samstæðuna. Markmið n Annast þróun nýrra viðskiptatækifæra og stýra sameiginlegum kynningarmálum og öðrum sameiginlegum verkefnum. Stjórnandi n Þorkell Sigurlaugsson, framkvæmdastjóri.

Næstu skref § Haldinn verður hluthafafundur í Hf. Eimskipafélagi Íslands þann 5. nóvember til

Næstu skref § Haldinn verður hluthafafundur í Hf. Eimskipafélagi Íslands þann 5. nóvember til að samþykkja kaupin á hlutabréfum í Haraldi Böðvarssyni hf. og afla heimildar fyrir stofnun dótturfélaga um flutningastarfsemi og sjávarútvegsstarfsemi § Unnið að ýmsum öðrum framkvæmdaatriðum sem tengjast þessum breytingum og verða þær kynntar nánar þegar þær koma til framkvæmda

Hf. Eimskipafélag Íslands

Hf. Eimskipafélag Íslands