Het zorgproces in de VVT Het zorgleefplan Programma

  • Slides: 13
Download presentation
Het zorgproces in de VVT Het zorgleefplan

Het zorgproces in de VVT Het zorgleefplan

Programma • Les voor de vakantie: theorie • Huiswerk en college • Opdracht

Programma • Les voor de vakantie: theorie • Huiswerk en college • Opdracht

Les voor de vakantie Theorie uit hoofdstuk 3 hoef je niet te leren, er

Les voor de vakantie Theorie uit hoofdstuk 3 hoef je niet te leren, er komt een vervangend stuk theorie in de wiki te staan.

Kun je aangeven waarom zorgorganisaties verplicht zijn een zorgleefplan te hanteren? • Het inzichtelijk

Kun je aangeven waarom zorgorganisaties verplicht zijn een zorgleefplan te hanteren? • Het inzichtelijk maken van de zorg die verleend wordt

Welke classificatie systemen (manieren van gegevens verzamelen) ken je? • Gezondheidspatronen van Gordon •

Welke classificatie systemen (manieren van gegevens verzamelen) ken je? • Gezondheidspatronen van Gordon • 4 levensdomeinen van verantwoorde zorg • SAMPC • OMAHA

De 4 levensdomeinen • • • Mentaal welbevinden Lichamelijk welbevinden Woon- en leefomstandigheden Participatie

De 4 levensdomeinen • • • Mentaal welbevinden Lichamelijk welbevinden Woon- en leefomstandigheden Participatie Geef bij elk van de 4 levensdomeinen van het zorgleefplan met voorbeelden aan wat jij als verpleegkundige voor de zorgvrager kan betekenen.

De zorgplancyclus Anamnese Verpleegprobleem Verpleegdoelen en Activiteiten Evaluatie Uitvoering van de zorg

De zorgplancyclus Anamnese Verpleegprobleem Verpleegdoelen en Activiteiten Evaluatie Uitvoering van de zorg

Wat is het belangrijkste doel van het zorg- leefplan? • Er worden afspraken gemaakt

Wat is het belangrijkste doel van het zorg- leefplan? • Er worden afspraken gemaakt over de zorg en deze worden vastgelegd • Het ondersteunt methodisch werken. Hoe?

Zorgprogramma’s • Diabetes, COPD, Depressie, Verslaving. • https: //www. youtube. com/watch? v =VNPk 5

Zorgprogramma’s • Diabetes, COPD, Depressie, Verslaving. • https: //www. youtube. com/watch? v =VNPk 5 Ccr. ORc • Zorgprogramma’s: waarom komen deze de kwaliteit van zorg ten goede? (vraag 5)

Standaard Zorgplannen • Van te voren gemaakt verpleegplan wat je zo kan gebruiken. •

Standaard Zorgplannen • Van te voren gemaakt verpleegplan wat je zo kan gebruiken. • Gemakkelijk in gebruik (weinig werk) • Waar moet je op letten (vraag 6)

Opdracht • Vraag 3, pagina 83. • Dit is tevens het huiswerk voor volgende

Opdracht • Vraag 3, pagina 83. • Dit is tevens het huiswerk voor volgende week. Op 14 -3 zijn de presentaties.

Filmen

Filmen

Zijn er nog vragen? • De rest van de les mag je benutten om

Zijn er nog vragen? • De rest van de les mag je benutten om de presentatie voor te bereiden en de taken te verdelen.