Het therapeutisch milieu Een serie colleges over het

  • Slides: 15
Download presentation
Het therapeutisch milieu Een serie colleges over het therapeutisch milieu. (Eerste serie)

Het therapeutisch milieu Een serie colleges over het therapeutisch milieu. (Eerste serie)

? ? ? Waar zijn we eigenlijk? Welke sfeer ademt deze ruimte uit? Hoe

? ? ? Waar zijn we eigenlijk? Welke sfeer ademt deze ruimte uit? Hoe is de opstelling van ramen en deuren? Welke boodschap spreken de meubelen? In welke zin worden wij beinvloed door de huidige temperatuur, luchtvochtigheid? Welke invloed gaat er uit van het huidige licht?

Rollen verpleegkundige • Een verpleegkundige is handelend, • Een verpleegkundige is omgangskundig, • Een

Rollen verpleegkundige • Een verpleegkundige is handelend, • Een verpleegkundige is omgangskundig, • Een verpleegkundige is sfeerbepaler.

Kwaliteit van de verpleegkundige Wordt bepaald door de kwaliteit van het handelen (binnen organisatorische

Kwaliteit van de verpleegkundige Wordt bepaald door de kwaliteit van het handelen (binnen organisatorische context), maar vooral door de kwaliteit van het omgaan en sfeerbepalend bezig zijn…

Aspecten van een goed milieu • Respect voor medemens en natuur (leefomgeving), • Aandacht

Aspecten van een goed milieu • Respect voor medemens en natuur (leefomgeving), • Aandacht en belangstelling voor anderen, • Luisteren naar de ander (actief en creatief), • Empatisch vermogen, • Als functionaris en als mens duidelijk aanwezig zijn…….

Een goed milieu Daaronder versta ik: een omgeving (materieel en humaan (=biologisch/psychologisch)) welke heilzaam

Een goed milieu Daaronder versta ik: een omgeving (materieel en humaan (=biologisch/psychologisch)) welke heilzaam werkt voor de client en voor anderen…….

Materieel milieu • • Veilige ruimten, Licht en frisse lucht, Passende kleuren, Geuren, Aankleding,

Materieel milieu • • Veilige ruimten, Licht en frisse lucht, Passende kleuren, Geuren, Aankleding, Meubels, Indeling ruimten etc.

Opdracht 1: • Probeer je even bewust te zijn van je eigen houding, gebaren,

Opdracht 1: • Probeer je even bewust te zijn van je eigen houding, gebaren, kleding, mimiek, geur etc. • Ga na welke (permanente) boodschappen jij uitzendt naar de ander. Vat dit samen in 3 á 4 begrippen/fenomenen. • Deel je bevindingen met een medestudent (10 minuten).

De geschiedenis van instituten in de 20 e eeuw op het gebied van de

De geschiedenis van instituten in de 20 e eeuw op het gebied van de GGZ. • Instituten zijn afspiegeling van de samenleving • 1900 -1940 • 1940 -1945 • 1945 -1960 • 1960 -1990 • 1990 -2000

Geschiedenis… • • • 1900 -1940: armoede/crisis 1940 -1945: oorlogsjaren 1945 -1960: professionalisering 1960

Geschiedenis… • • • 1900 -1940: armoede/crisis 1940 -1945: oorlogsjaren 1945 -1960: professionalisering 1960 -1990: democratisering 1990 -2000: normalisering

Geschiedenis… Enige kanttekeningen: Het is te globaal. Oriënterend van aard. Niet-wetenschappelijk. Psychiatrie en verstandelijk

Geschiedenis… Enige kanttekeningen: Het is te globaal. Oriënterend van aard. Niet-wetenschappelijk. Psychiatrie en verstandelijk gehandicapten.

Instituten • Onder instituten kunnen wij verstaan: “constructen” van gebouwen, machines en mensen waar

Instituten • Onder instituten kunnen wij verstaan: “constructen” van gebouwen, machines en mensen waar bepaalde maatschappelijke activiteiten plaatsvinden

1900 -1940 Handarbeid, armoede, honger en ziekte…. Weinig professionele aandacht voor psychiatrie en verst.

1900 -1940 Handarbeid, armoede, honger en ziekte…. Weinig professionele aandacht voor psychiatrie en verst. h. Een dak boven je hoofd en eten op je bord is al een luxe.

1940 -1945 Geen aandacht voor de zwakke medemens vanuit de overheid. Kerken nemen deels

1940 -1945 Geen aandacht voor de zwakke medemens vanuit de overheid. Kerken nemen deels de rol van de overheid over.

Opdracht 2: Een gevangenis-cel Je moet 3 maanden doorbrengen in een kale witte gevangeniscel.

Opdracht 2: Een gevangenis-cel Je moet 3 maanden doorbrengen in een kale witte gevangeniscel. Je krijgt als verzachtende omstandigheid een budget van 200 gulden om de cel plezierig te maken. Wat doe je voor dit geld en waarom? Bespreek de resultaten met een medestudent. (10 minuten).