HET SCHRIJVEN VAN EEN ESSAY ESSAY Opdracht essay

  • Slides: 11
Download presentation
HET SCHRIJVEN VAN EEN ESSAY

HET SCHRIJVEN VAN EEN ESSAY

ESSAY Opdracht: essay over actueel thema uit de politiek van maximaal 5 pagina’s A

ESSAY Opdracht: essay over actueel thema uit de politiek van maximaal 5 pagina’s A 4

ESSAY • • • Beschouwende tekst Paper Werkstuk Referaat Rapport Artikel

ESSAY • • • Beschouwende tekst Paper Werkstuk Referaat Rapport Artikel

ESSAY Vast bouwplan of “eigen” structuur. Maatregelstructuur Probleemstructuur Argumentatiestructuur Combinatie

ESSAY Vast bouwplan of “eigen” structuur. Maatregelstructuur Probleemstructuur Argumentatiestructuur Combinatie

ESSAY 1. Inleiding 2. Beschrijving, beoordeling en verklaring probleem 3. Formulering van de te

ESSAY 1. Inleiding 2. Beschrijving, beoordeling en verklaring probleem 3. Formulering van de te bereiken doelen 4. Beschrijving van de mogelijke maatregelen 5. Beoordeling van de mogelijke maatregelen 6. Conclusie 7. Aanbevelingen/ adviezen

ESSAY Maak invalshoek duidelijk Scherp geformuleerd(e) standpunt/ vraagstelling Krachtig eindigen met “oneliner” als uitsmijter

ESSAY Maak invalshoek duidelijk Scherp geformuleerd(e) standpunt/ vraagstelling Krachtig eindigen met “oneliner” als uitsmijter

ESSAY Standpunt ondersteunen met argumenten Besteed aandacht aan kwaliteit redeneringen Maak onderscheid tussen meningen,

ESSAY Standpunt ondersteunen met argumenten Besteed aandacht aan kwaliteit redeneringen Maak onderscheid tussen meningen, feiten, beweringen, argumenten en redeneringen

ESSAY Argumentatief: argumenten voor/ tegen het standpunt; voor- nadelen van aanpak/voorstel Thematisch: beschrijving per

ESSAY Argumentatief: argumenten voor/ tegen het standpunt; voor- nadelen van aanpak/voorstel Thematisch: beschrijving per deelthema/aspect argumenten voor/ tegen per thema

ESSAY Doel: een informatieve en goed beargumenteerde opinie geven over een maatschappelijke kwestie Doelgroep:

ESSAY Doel: een informatieve en goed beargumenteerde opinie geven over een maatschappelijke kwestie Doelgroep: een ruim publiek, bestaande uit geinteresseerde, goed opgeleide, redelijk geinformeerde leken

ESSAY Stijl: Niet te objectief en formeel, maar ook niet te persoonlijk of informeel

ESSAY Stijl: Niet te objectief en formeel, maar ook niet te persoonlijk of informeel en al helemaal niet geforceerd lollig. (formuleertips!) Voorzie de tekst van titels en paragraaftitels, structuuraanduiders en signaalwoorden.

ESSAY Bronverwijzingen: APA-proof Korte referentielijst onderaan de tekst In de tekst volstaat een korte

ESSAY Bronverwijzingen: APA-proof Korte referentielijst onderaan de tekst In de tekst volstaat een korte verwijzing naar de geraadpleegde bronnen