Het effect van proactieve geintegreerde zorg op het

  • Slides: 24
Download presentation
Het effect van proactieve. geintegreerde zorg op het dagelijks functioneren van kwestbare ouderen; een

Het effect van proactieve. geintegreerde zorg op het dagelijks functioneren van kwestbare ouderen; een cluster gerandomiseerde trial Nienke Bleijenberg, Irene Drubbel, Hester ten Dam, Mattijs Numans, Marieke Schuurmans, Niek de Wit. POH Opleiding, ouderenzorg module 28 -3 -2011

Vergrijzing Demografische ontwikkelingen: • 2006: 14 % > 65 jaar • 2020: 19% •

Vergrijzing Demografische ontwikkelingen: • 2006: 14 % > 65 jaar • 2020: 19% • 2040: 23% • 5 -10 % van de ouderen heeft complexe problematiek Gezondheidsraad rapport ‘Multimorbiditeit bij ouderen’

Huidig aanbod ouderenzorg • • • Reactief Verlies aan overzicht Mismatch doelstellingen en verwachtingen

Huidig aanbod ouderenzorg • • • Reactief Verlies aan overzicht Mismatch doelstellingen en verwachtingen Verzuiling, m. n. in de chronische zorg Risico’s op medicatie-interacties

Waarom Om U? Transitie naar proactieve eerstelijns zorg + Identificatie hoog-risico patiënten… …proactieve gepersonaliseerde

Waarom Om U? Transitie naar proactieve eerstelijns zorg + Identificatie hoog-risico patiënten… …proactieve gepersonaliseerde zorg

Vraagstelling Om U Wat is het effect van: 1. U-PRIM, een screening op kwetsbaarheid

Vraagstelling Om U Wat is het effect van: 1. U-PRIM, een screening op kwetsbaarheid van alle ouderen in de huisartspraktijk gebaseerd op routinezorggegevens 2. U-PRIM gevolgd door U-CARE, een proactief gestructureerd zorgprogramma met speciaal opgeleide praktijkverpleegkundigen ouderenzorg op het behoud van zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van ouderen?

U-PRIM Panel management: geindiceerde preventie U-PRIM = Eerste stap panel management Definiëren panel kwetsbare

U-PRIM Panel management: geindiceerde preventie U-PRIM = Eerste stap panel management Definiëren panel kwetsbare ouderen Systematisch vinden van care gaps in een specifieke groep patiënten… …en deze proactief oplossen

U-PRIM • Elk kwartaal rapportage kwetsbare ouderen • Patiënten 60 jaar met Berekening FI-score:

U-PRIM • Elk kwartaal rapportage kwetsbare ouderen • Patiënten 60 jaar met Berekening FI-score: UPRIM - Frailty Index = lijst 50 deficits Consultatie gap > 3 jr (m. u. v. griepvacc. ) EN / OF Polyfarmacie 5 med. (chronisch gebruik) Deficit = 1 of meer ICPC-codes UPRIM screening patiënten op deficits FI-score = Aanwezige deficits Totaal aantal deficits EN / OF (e. g. 10 / 50 = 0. 2) Multimorbiditeit (Frailty Index 0. 20) • Garcia-Gonzales et al. , nov. ’ 09

U-PRIM rapportages Vrije actie huisarts (groep A) of gestructureerde actie PVP-O (groep B) Zelf

U-PRIM rapportages Vrije actie huisarts (groep A) of gestructureerde actie PVP-O (groep B) Zelf prioriteiten stellen a. d. h. v. de rapportage

U-CARE Proactief en gestructureerd zorgprogramma 1. Frailty Assessment (kwetsbaarheid, complexiteit van zorg, welbevinden) 2.

U-CARE Proactief en gestructureerd zorgprogramma 1. Frailty Assessment (kwetsbaarheid, complexiteit van zorg, welbevinden) 2. Uitgebreid geriatrisch assessment thuis 3. Tailor-made zorgplan en zorgcoördinatie

U-CARE 1. Frailty Assessment Kwetsbaarheid Groningen Frailty Indicator (GFI) 15 items Score 0 -15,

U-CARE 1. Frailty Assessment Kwetsbaarheid Groningen Frailty Indicator (GFI) 15 items Score 0 -15, ≥ 4 is Kwetsbaar Complexiteit van zorg Intermed- Self Assessment (IM-SA) 4 domeinen Score 0 -60, ≥ 21 is complex. Welbevinden Groningen Well-being Indicator (GWI) 8 gebieden Wat belangrijk? Waarover tevreden?

U-CARE Zorgplannen voor veel voorkomende probleemgebieden 1. Functieverlies (ADL/HDL problemen) 2. Vallen en mobiliteit

U-CARE Zorgplannen voor veel voorkomende probleemgebieden 1. Functieverlies (ADL/HDL problemen) 2. Vallen en mobiliteit 3. Voeding en ondervoeding 4. Visus en gehoorproblemen 5. Incontinentie 6. Polyfarmacie 7. Stemming en Depressie 8. Eenzaamheid 9. Cognitieproblemen 10. Mantelzorgondersteuning

Opzet Om U studie Single blind, drie-armige, cluster gerandomiseerde gecontroleerde trial 39 huisartsenpraktijken >

Opzet Om U studie Single blind, drie-armige, cluster gerandomiseerde gecontroleerde trial 39 huisartsenpraktijken > 3000 patiënten 60+ zelfstandig wonend Groep A U-PRIM Groep B U-PRIM + U-CARE Groep C Gebruikelijke zorg

Eindpunten Om U Primair : Secundair: Fysiek functioneren (Katz 15) Kwaliteit van leven Zorgconsumptie

Eindpunten Om U Primair : Secundair: Fysiek functioneren (Katz 15) Kwaliteit van leven Zorgconsumptie Gezondheidsuitkomsten Patient tevredenheid

Opzet analyses Om U Analyses: Intention to treat Generalized Mixed Models: lineair, Poisson en

Opzet analyses Om U Analyses: Intention to treat Generalized Mixed Models: lineair, Poisson en logistisch Drie modellen: 1. Ongecorrigeerd, 2. Gecorrigeerd voor baselinewaarde uitkomstvariabele 3. Gecorrigeerd voor baselinewaarde, leeftijd, geslacht, educatie, SES en indicatie voor inclusie Interacties Gespecificeerde subgroepen: Leeftijd, geslacht, SES, educatie Sample size Geen formele poweranalyse mogelijk

Resultaten: inclusie 35 huisartsenpraktijken, > 44. 000 60+ patiënten 8156 patiënten (18%) voldeden aan

Resultaten: inclusie 35 huisartsenpraktijken, > 44. 000 60+ patiënten 8156 patiënten (18%) voldeden aan U-PRIM criteria 3092 patiënten (41%) informed consent gegeven 569 patiënten (18%) uitval / overleden (gelijk verdeeld over groepen) Vergelijking deelnemers vs non-responders: Geen verschil in leeftijd, geslacht, FI score, polyfarmacie, consultatie gap

Resultaten Vrouw, (%) 56% Leeftijd, gemiddelde (SD) 74. 05 (± 8. 4) Katz-15*, gemiddelde

Resultaten Vrouw, (%) 56% Leeftijd, gemiddelde (SD) 74. 05 (± 8. 4) Katz-15*, gemiddelde (SD) 1. 70 (2. 28) Zelf-gerapporteerde Kv. L**, gemiddelde (SD) 7. 16 (± 1. 29) Aantal chronische ziekten, mediaan (IQR) 2 (1 -3) Ziekenhuisopnames in jaar voor studieaanvang, n (%) 699 (24. 7%) * Katz 15 schaal 0 -15 ** Self reported Qo. L scale 0 -10

Results – primary outcome Geschatte gemiddelden (95% CI) fysiek functioneren Katz-15 6 maanden follow-up

Results – primary outcome Geschatte gemiddelden (95% CI) fysiek functioneren Katz-15 6 maanden follow-up 12 maanden follow-up U-PRIM + U-CARE Controle groep P-waarde U-PRIM + U-CARE Controle groep Gemiddelde (95%CI) Gemiddelde (95% CI) Katz-15* 1· 87 (1· 77 - 1· 97) 1· 88 (1· 80 - 1· 96) 2· 03 (1· 92 - 2· 13) 0· 03¥ Katz-15* 1· 69 (1· 61 - 1· 77) 1· 70 (1· 60 - 1· 79) 1· 74 (1· 67 - 1· 82) * Gecorrigeerd voor baseline Katz-score, leeftijd, geslacht, SES, educatie, FI score, polyfarmacie, consultatie gap ¥ p-waarde voor interactie interventie met ronde

Resultaten Geschatte gemiddelden (95% CI) fysiek functioneren Katz-15 Subgroep educatie Katz 15* Educatie –

Resultaten Geschatte gemiddelden (95% CI) fysiek functioneren Katz-15 Subgroep educatie Katz 15* Educatie – laag Educatie – gemiddeld Educatie – hoog U-PRIM Gemid (95%CI) 2· 50 (2· 31 -2· 69) 1· 67 (1· 54 -1· 81) 1· 24 (1· 03 - 1· 47) 12 -maanden follow-up U-PRIM + U-CARE Controle groep Gemid (95%CI) 2· 46 (2· 34 - 2· 57) 2· 71 (2· 51 - 2· 91) 1· 81 (1· 70 - 1· 93) 1· 78 (1· 65 - 1· 93 1· 00 (0· 82 - 1· 18) 1· 39 (1· 17 - 1· 62) * Gecorrigeerd voor baseline Katz-score, leeftijd, geslacht, SES, educatie, FI score, polyfarmacie, consultatie gap § interactie interventie*educatie ¥ p-waarde voor interactie interventie met ronde p-waarde voor interventie P-waarde 0· 005§ 0· 03 0· 20 <· 001¥

Resultaten SF-36 / EQ 5 D / Zelf-gerapporteerde Kv. L / Tevredenheid huisartsenzorg: geen

Resultaten SF-36 / EQ 5 D / Zelf-gerapporteerde Kv. L / Tevredenheid huisartsenzorg: geen significante verschillen tussen de groepen

Resultaten Zorgconsumptie na 12 -months follow-up & mortaliteit 12 maanden follow-up U-PRIM + U-CARE

Resultaten Zorgconsumptie na 12 -months follow-up & mortaliteit 12 maanden follow-up U-PRIM + U-CARE Controle groep Gemid aantal (95%CI) 8· 24 (7· 09 -9· 58) 7· 53 (6· 41 -8· 85) Pwaarde ^ 0. 23 Telefonisch consulten huisartsenpraktijk* 2· 50 (1· 84 -3· 40) 3· 92 (3· 25 -4· 74) 2· 57 (1· 99 -3· 29) 0. 03 Consulten huisartsenpost* 0· 81 (0· 65 - 1· 01) 1· 01 (0· 83 - 1· 22) 0· 98 (0· 84 - 1· 15) 0. 87 Ziekenhuisopnames* 0· 29 (0· 25 -0· 35) 0· 27 (0· 24 -0· 31) 0· 33 (0· 29 -0· 39) 0. 68 SEH bezoeken** 0· 10 (0· 06 -0· 15) 0· 09 (0· 07 -0· 13) 0· 13 (0· 08 -0· 20) 1. 0 Mortaliteit, gecorrigeerd voor leeftijd 0· 002 (0 - 0· 01) 0· 003 (0 -0· 01) 0· 004 (0· 01 - 0· 2) 1. 0 Consulten/visites huisartsenpraktijk* U-PRIM Gemid aantal (95%CI) 6· 43 (5· 61 -7· 37) * Gecorrigeerd voor baseline waarde, leeftijd, geslacht, educatie, SES, FI score, polyfarmacie, consultatie gap ** Gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, educatie, SES, FI score, polyfarmacie, consultatie gap ^ Gecorrigeerde p-waardes voor multiple testing met de Holm correctie

Discussie Beperkingen - Monitoring U-PRIM toepassing - Follow-up periode - Selectie populatie (relatief hoog

Discussie Beperkingen - Monitoring U-PRIM toepassing - Follow-up periode - Selectie populatie (relatief hoog niveau fysiek functioneren op Katz-15, kwetsbaarheid door cognitieve beperkingen niet optimaal gevangen) Sterke punten - Grootste cluster gerandomiseerde trial gericht op proactieve eerstelijns zorg voor kwetsbare ouderen - Pragmatische trial uitgevoerd in dagelijkse praktijk - Modified informed consent procedure - Frailty screening gebaseerd op routinezorgdata uit HIS - Mixed model analyses corrigeren voor cluster- en ronde-effecten

Conclusies • U-PRIM en U-PRIM + U-CARE beter behoud van fysiek functioneren dan controle

Conclusies • U-PRIM en U-PRIM + U-CARE beter behoud van fysiek functioneren dan controle groep • Toegevoegde waarde U-CARE overall niet aangetoond, maar in subgroep van hoogopgeleide patiënten wel een substantieel beter behoud van fysiek functioneren • Effectiviteit U-CARE afhankelijk van individuele patiëntkarakteristieken • Verder afstemmen U-CARE op zorgbehoeften individuele patiënten is nodig

Dank u voor uw aandacht ! Contact: Nienke Bleijenberg: n. bleijenberg@umcutrecht. nl Irene Drubbel:

Dank u voor uw aandacht ! Contact: Nienke Bleijenberg: n. [email protected] nl Irene Drubbel: i. [email protected] nl

Flowchart

Flowchart