Hepatitt C Smittevernkonferanse 13 11 19 Liv Jorun

  • Slides: 11
Download presentation
Hepatitt C Smittevernkonferanse 13. 11. 19 Liv Jorun Vinje Tlf. 74097467 mandag – torsdag

Hepatitt C Smittevernkonferanse 13. 11. 19 Liv Jorun Vinje Tlf. 74097467 mandag – torsdag kl. 08. 00 – 15. 00 Spesialsykepleier Infeksjon Medisinsk poliklinikk

HCV behandlede 2012 - 2019 Antall 122 12 rebehandlinger Ressurs: Sykepleier 40 % stilling

HCV behandlede 2012 - 2019 Antall 122 12 rebehandlinger Ressurs: Sykepleier 40 % stilling - Gastro- og inf. overlege Forekomst i vårt nedslagsfelt? Intern handlingsplan for hepatitt C Spre kunnskap og informasjon Etablert samarbeid med. avd. + psyk. /ARA Ekstern handlingsplan Satsningsområder kommuner/fengsel

Eliminasjon Diagnostisere Blodprøver, u. l. lever/elastografi, samtaler Behandle ? 8 uker 12 uker Lite

Eliminasjon Diagnostisere Blodprøver, u. l. lever/elastografi, samtaler Behandle ? 8 uker 12 uker Lite bivirkninger Identifisere SVR 12 ≥ 93 %

Kampen for å finne pasientene • • • Identifisere Screening Hep C As positiv

Kampen for å finne pasientene • • • Identifisere Screening Hep C As positiv → Hep C kvant. → Hep C genotype Rushistorikk Risikovurdering Hindre resmitte 2023 Behandlingsmål ≈ 90 %

Prioriteringer “høyrisikopasienter” Rask behandling Aktiv rus Motivere Oppfølging Vaksinere HBV HAV Rebehandling Risiko resmitte?

Prioriteringer “høyrisikopasienter” Rask behandling Aktiv rus Motivere Oppfølging Vaksinere HBV HAV Rebehandling Risiko resmitte?

Case HCV Mann f. 1968 Blødning fra øsofagus og ventrikkel Hepatisk enchephalopati (respiratorbehandlet) Ubehandlet

Case HCV Mann f. 1968 Blødning fra øsofagus og ventrikkel Hepatisk enchephalopati (respiratorbehandlet) Ubehandlet HCV – u. l. lever/elastografi → median 13, 9 k. Pa Dekompensert cirrhose - Child Pugh B GT 3 a – Behandling: Epclusa + Ribavirin Ktr. x 1 per/uke i behandlingsuke 1 – 4 Hep C kvant. negativ i beh. Uke 4/12. Hb ≈ 12, 7 Bilirubin ↑ Behandlingsuke 7, 5/12 Hb ↓ fra 12, 7 – 8, 2

Prioriteringer Henvise infeksjonspoliklinikk Forebygge dropout – Resistentutfordringer? Injiserende rusbrukere – Årlige HCV RNA screeninger

Prioriteringer Henvise infeksjonspoliklinikk Forebygge dropout – Resistentutfordringer? Injiserende rusbrukere – Årlige HCV RNA screeninger Obs resmitte → tilby rask rebehandling

UNIVERSITY OF LIVERPOOL Database for legemiddelinteraksjoner http: //www. hep-druginteractions. org

UNIVERSITY OF LIVERPOOL Database for legemiddelinteraksjoner http: //www. hep-druginteractions. org

Faglig veileder HCV behandling Etterkontroller: Cirrhose pasienter ↑ risiko av hepatocellulært karcionom u. l.

Faglig veileder HCV behandling Etterkontroller: Cirrhose pasienter ↑ risiko av hepatocellulært karcionom u. l. lever årlig alfa-føtoprotein (AFP) ledd i HCC-overvåking x 2 per/år Gastromedisiner → kontroll x 2 per/år.

Konklusjon MÅL 2030 WHO 90 % reduksjon 65 % reduksjon i dødelighet Integrert satsning

Konklusjon MÅL 2030 WHO 90 % reduksjon 65 % reduksjon i dødelighet Integrert satsning og øke kunnskapen • Screene Behandle Forebygge • • • Stoppe epidemi som rammer hardt og bredt Ikke ignorere sykdom når vi vet at > 90 % kan bli frisk Felles dugnad – Koordinere innsats

Takk for oppmerksomheten!

Takk for oppmerksomheten!