Hemirelik Tarihi ve Deontoloji Giri Hemirelik Tarihi Deontoloji

  • Slides: 8
Download presentation
Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji Giriş Hemşirelik Tarihi Deontoloji Tanımlar - Kavramlar Yrd. Doç. Dr.

Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji Giriş Hemşirelik Tarihi Deontoloji Tanımlar - Kavramlar Yrd. Doç. Dr. Ayşe Kuzu

Hemşirelik Tarihi Ø İsa’dan Nightingale’e kadar olan dönem • • • İlkçağlar Ortaçağ- İsa

Hemşirelik Tarihi Ø İsa’dan Nightingale’e kadar olan dönem • • • İlkçağlar Ortaçağ- İsa Peygamber Etkileri Yeni çağ-Rönesans ve reform hareketlerinin etkileri Ø Nightingale’den günümüze kadar olan dönem

Hemşireliğin Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi • Sağlık Hizmetlerinde Örgütlenme |Osmanlılar Dönemi-I. Dünya savaşı Trablusgarp(1911) ve

Hemşireliğin Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi • Sağlık Hizmetlerinde Örgütlenme |Osmanlılar Dönemi-I. Dünya savaşı Trablusgarp(1911) ve Balkan Savaşı (1912) Dr. Besim Ömer Paşa-Washington’da Kızılhaç Kongresi. Kızılay Derneği- Kadırga hastanesinde 6 aylık kurs. 1913 ve 1914 yıllarında kurslara katılım yüksek

İlkler… (özet) 1920 - Amiral Biristol Sağlık Lisesi-2 yıl 6 ay eğitim 1925 -

İlkler… (özet) 1920 - Amiral Biristol Sağlık Lisesi-2 yıl 6 ay eğitim 1925 - Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1939 da İlk Askeri Hemşirelik Okulu 1955 - İlk Hemşirelik Yüksekokulu-Ege Üniversitesi HYO Ardından Florance Nightingale HYO ve Hacettepe Üniversitesi HYO 1961 - İlk Lisansüstü Eğitim (Master ve Doktora) Hacettepe HYO 1961 -Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü

 • Sağlık Meslekleri è Hekimlik è Eczacılık è Diş hekimliği è Sağlık Memurluğu

• Sağlık Meslekleri è Hekimlik è Eczacılık è Diş hekimliği è Sağlık Memurluğu è Hemşirelik è Ebelik è Fizyoterapistlik è Diyetisyenlik è Klinik psikologluk

Hemşireliğin Sosyolojik Özellikleri • • • Cinsiyet Nicelik Eğitim Farklılığı İş Alanı Meslekleşme §

Hemşireliğin Sosyolojik Özellikleri • • • Cinsiyet Nicelik Eğitim Farklılığı İş Alanı Meslekleşme § Bilgi yükü § Eğitim § Topluma hizmet sunma § Toplumun temel sosyal değerleriyle bağlantı § Bağımsızlık § Mesleğe bağlılık § Meslek ahlakı

Kelly (1981) Meslek ölçütleri; 1. Toplumun sağlığı ve insanlık için hayati olan hizmetleri sunmalı,

Kelly (1981) Meslek ölçütleri; 1. Toplumun sağlığı ve insanlık için hayati olan hizmetleri sunmalı, 2. Araştırmalarla sürekli yenilenen ve geliştirilen bir bilgi birikimi olmalı, 3. Hizmet entellektüel aktiviteleri içermeli ve bireysel sorumluluk alma hizmetin güçlü bir özelliği olmalı, 4. Meslek üyeleri yüksek öğrenim ( lisans ) veren kurumlarda eğitilmeli, 5. Meslek üyeleri kendi politika ve davranışlarının kontrolünü elinde tutmalı ve bağımsız olmalı, 6. Meslek üyelerinin verdikleri hizmet onları güdülemeli, 7. Meslek üyelerini yönlendiren ve mesleki kararlarına rehberlik eden etik kodlar olmalı, 8. Uygulama standartlarını belirleyip, mesleğin gelişimini destekleyen bir mesleki örgütü olmalıdır. (Korkmaz F. (2011) Meslekleşme ve Ülkemizde Hemşirelik. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi (2011) 59 -67)

Uğraş/İş Meslek (Profesyon) İş esnasında eğitim Üniversitede eğitim Değişik eğitim süresi Uzun bir eğitim

Uğraş/İş Meslek (Profesyon) İş esnasında eğitim Üniversitede eğitim Değişik eğitim süresi Uzun bir eğitim dönemi Değer inanç ve etik zayıf Değer inanç ve etik çok önemli Sorumluluk ve kişisel kimlik değişebilir Sorumluluk ve kişisel kimlik çok güçlü Çalışanlar denetlenir Çalışanlarda otonomi vardır. İnsanlar işlerini genellikle değiştirirler Mesleğin değişmesi pek görülmez Sorumluluk işverene aittir. Sorumluluk bireye aittir.