Hazai ftlan trsulsok A ftlan trsulsok klimazonlis terletei

  • Slides: 26
Download presentation
Hazai fátlan társulások A fátlan társulások klimazonális területei az egykori löszpusztagyepek, ma szinte teljes

Hazai fátlan társulások A fátlan társulások klimazonális területei az egykori löszpusztagyepek, ma szinte teljes mértékben mezőgazdasági művelés alá vont területek. Maradványfoltjait szigorúan őrzi a természetvédelem. A fátlan társulások kialakulását · az alapkőzet, talajtípus · a domborzat és a kitettség · a terület vízháztartása befolyásolja, ezért intrazonális társulások. Legmagasabb szintje a gyepszint, csak lágyszárú növények jellemzőek. I. Az alapkőzet által befolyásolt társulások 1. Löszpusztarét A nagy közép-ázsiai sztyepek legnyugatabbi maradványaiként fordulnak elő nálunk, szinte minden fajuk védett. · Bókoló zsálya

Pusztai csenkesz Kunkorgó árvalányhaj

Pusztai csenkesz Kunkorgó árvalányhaj

Homoki csenkesz 2. Homoki gyepek: A szukcesszió különböző állomásait képviselő homokpusztai társulások. A futóhomok

Homoki csenkesz 2. Homoki gyepek: A szukcesszió különböző állomásait képviselő homokpusztai társulások. A futóhomok beerdősülésének jellegzetes társulásai a következők: · 15 év: Nyílt homoki pusztagyep. · 50 év: Zárt homokpusztai gyep. · 60 év: Nyílt homoki tölgyes. · 100 év: Zárt homoki tölgyes. Báránypirosító

Szikesek A szikeseken a talaj felső rétegeiben erős a párolgás, nátriumionokban gazdag sófelhalmozódás történik.

Szikesek A szikeseken a talaj felső rétegeiben erős a párolgás, nátriumionokban gazdag sófelhalmozódás történik. A magas sótartalom, s a következtében kialakult tömött talaj csak szárazságtűrő növények életfeltételeit biztosítja. A szikesek legjellemzőbb területei a Hortobágyon, a Kiskunságon, a Kőrösvidéken alakultak ki. Mézpázsitos szikfoktársulás Réti ecsetpázsit

Szikesek • Intrazonális • Tavasszal víz borítja->erősen párolog->víz felfelé mozog a talajba->sók, főleg sziksó(szóda)

Szikesek • Intrazonális • Tavasszal víz borítja->erősen párolog->víz felfelé mozog a talajba->sók, főleg sziksó(szóda) halmozódik fel a talaj felszínén->lúgos kémhatás • Rossz vízháztartás és átszellőzés, nagy hőingás • Sokszor pozsgás növények • Vízborítottság idején kék –és zöldalgák

Orvosi székfű - kamilla Mocsári csetkáka Sziki mézpázsit

Orvosi székfű - kamilla Mocsári csetkáka Sziki mézpázsit

Nedves szikes Sziki mézpázsit Sziki cickafark Sziksófű Orvosi székfű

Nedves szikes Sziki mézpázsit Sziki cickafark Sziksófű Orvosi székfű

Száraz szikes • Vízborítás csak kora tavasszal • Vakszik: szélsőségesen száraz szikes, a talajfelszín

Száraz szikes • Vízborítás csak kora tavasszal • Vakszik: szélsőségesen száraz szikes, a talajfelszín fehér a sótól • Kamilla, cickafarkok Bárányparéj Sóvirág Sovány csenkesz

3. Sziklagyepek: A növényzet hézagosan borítja a felszínt, nyílt sziklagyepek, a hegységek lejtői szukcessziójának

3. Sziklagyepek: A növényzet hézagosan borítja a felszínt, nyílt sziklagyepek, a hegységek lejtői szukcessziójának kezdeti állapotai Zöld fodorka Borsos varjúháj

Sziklagyepek • Nyílt, az alapkőzet látszik • Fajösszetétel az alapkőzet fizikai-kémiai tulajdonságai erősen meghatározzák

Sziklagyepek • Nyílt, az alapkőzet látszik • Fajösszetétel az alapkőzet fizikai-kémiai tulajdonságai erősen meghatározzák • Pionír: zuzmó, moha, deres csenkesz Deres csenkesz

Szilikát sziklagyepek • Vulkáni eredetű kőzet: Balaton-felvidék, Zemplénihegység Aranyos fodorka Fehér varjúháj Hegyi hagyma

Szilikát sziklagyepek • Vulkáni eredetű kőzet: Balaton-felvidék, Zemplénihegység Aranyos fodorka Fehér varjúháj Hegyi hagyma Kövirózsa Sziklai ternye

Mészkő sziklagyepek • Aggteleki-karsztvidék, Bükk • Deres csenkesz, kövirózsa Kövi fodorka Borsos varjúháj Magyar

Mészkő sziklagyepek • Aggteleki-karsztvidék, Bükk • Deres csenkesz, kövirózsa Kövi fodorka Borsos varjúháj Magyar nyúlfarkfű Fürtös kőtörőfű

Dolomit sziklagyepek • Budai-hegység, Vértes, Keszthelyi-hegység • Endemikus fajok: pilisi len, magyar gurgolya Magyar

Dolomit sziklagyepek • Budai-hegység, Vértes, Keszthelyi-hegység • Endemikus fajok: pilisi len, magyar gurgolya Magyar gurgolya Pilisi len Kövér daravirág Ködvirág Szürke napvirág

4. Lejtősztyepprétek A nyílt sziklagyepek záródása után keletkeznek. Az alapkőzet közvetlen hatását itt már

4. Lejtősztyepprétek A nyílt sziklagyepek záródása után keletkeznek. Az alapkőzet közvetlen hatását itt már mérsékli a vastagabb, humuszban gazdagabb talajréteg. Mezei iringó Magyar kutyatej

III. A víz által meghatározott társulások 1. Vízi növényzet Az álló- és folyóvizek társulásai

III. A víz által meghatározott társulások 1. Vízi növényzet Az álló- és folyóvizek társulásai tartoznak ide. · Lebegő hínárok: a nyílt vizek társulásai, melyekre leginkább a víz felszínén úszó és alámerült fajok jellemzőek. · Békalencse-fajok· Gyökerező hínártársulások: a sekély vízben gyökerező növények. · Fehér tündérrózsa, vízitök

2. Nádasok Az 1 -2 méteres sekély parti vizeket szegélyezik. · Alacsony diverzitású társulások

2. Nádasok Az 1 -2 méteres sekély parti vizeket szegélyezik. · Alacsony diverzitású társulások · A part felől érkező szennyező anyagok kiszűrésében óriási jelentőségük van. · Nád. békabuzogány

3. Magassásos társulások, (zsombékosok) Sekélyvizű, vagy csak időszakosan vízzel borított ártereken alakultak ki. ·

3. Magassásos társulások, (zsombékosok) Sekélyvizű, vagy csak időszakosan vízzel borított ártereken alakultak ki. · Zsombéksás.

4. Láprétek Lefolyástalan, pangóvizes területeken, az egykori láperdők helyén találhatók. Az elpusztuló növényzetből a

4. Láprétek Lefolyástalan, pangóvizes területeken, az egykori láperdők helyén találhatók. Az elpusztuló növényzetből a levegőtlen talajban tőzeg képződik. A tőzeges talaj felszínét tőzegmohák borítják.

Gyomtársulások Bunting (1960): „ A gyomnövények a másodlagos szukcesszió pionír fajai. ” A gyomnövények

Gyomtársulások Bunting (1960): „ A gyomnövények a másodlagos szukcesszió pionír fajai. ” A gyomnövények megjelenése a növényi vegetáció alkalmazkodása az ember által alakított környezethez. Az adott körülmények között számunkra káros bármilyen növényt gyomnövénynek tekinthetünk. Élőhelyek szerint: 1. Szántóföldön, legelőn. 2. Vágási területeken. 3. Bolygatott területeken, ruderáliákon, emberi lakóhelyek környékén. A gyomok kártételi formái · A termőhely elfoglalása · A talaj vízkészletének felhasználása · A tápanyagkészlet felhasználása · Élősködés · Betegségek köztes gazdái, kártevők szaporítói · Termelési költség növelése · Termés értékének lerontása · Mérgező gyomok http: //www. agraroldal. hu/gyomnovenyek. php

A gyomtársulásokat alkotó fajok jellemzői: · R-strategisták, · kompetíció tűrésük kicsi, · zavarástűrésük nagy,

A gyomtársulásokat alkotó fajok jellemzői: · R-strategisták, · kompetíció tűrésük kicsi, · zavarástűrésük nagy, · N-ben gazdag talajokat kedvelik, · élettelen környezeti tényezőkkel szemben tágtűrésűek, · fénykedvelők, · adventív fajok, özönnövények. · A gyomtársulások elterjedése és fennmaradása folyamatos emberi hatás eredménye: o A vetési társulásokban rendszeres az emberi beavatkozás /szántás, /vetés, /aratás, /növényvédelmi munkák, /műtrágyázás, /ásás, o Az útszéli társulásokban folytonos/gyakori a taposás/ erózió /szennyezés / útkarbantartási munka, o A vágástársulás egyszeri erdővágás / esetleg fatelepítés / után alakul ki / a beavatkozás után tartósan (viszonylag) zavartalan.

1. Vetési gyomtársulások Mezőgazdasági területek gyomtársulásai A kalászosok gyomtársulásai · Pipacs, mezei szarkaláb. Nyári

1. Vetési gyomtársulások Mezőgazdasági területek gyomtársulásai A kalászosok gyomtársulásai · Pipacs, mezei szarkaláb. Nyári hérics Mezei szarkaláb pásztortáska konkoly

Vetési gyomtársulás Konkoly Búzavirág és pipacs Fekete csucsor Keleti szarkaláb

Vetési gyomtársulás Konkoly Búzavirág és pipacs Fekete csucsor Keleti szarkaláb

2. Vágási gyomtársulások Erdőírtások helyén, fény- és nitrogénkedvelő gyomok. · Málna, nadragulya.

2. Vágási gyomtársulások Erdőírtások helyén, fény- és nitrogénkedvelő gyomok. · Málna, nadragulya.

3. A ruderális gyomtársulások Parlagterületeken, településeken, utak mentén, mindenféle bolygatott, ún. ruderális vagy romtalajokon

3. A ruderális gyomtársulások Parlagterületeken, településeken, utak mentén, mindenféle bolygatott, ún. ruderális vagy romtalajokon fordulnak elő. Romtalajok, a törmeléklerakó helyeken, szeméttelepek környékén. · Kígyószisz, csattanó maszlag (erősen mérgező), parlagfű.

Romtalaj gyomtársulás Fekete üröm Szőrös disznóparéj Csattanó maszlag

Romtalaj gyomtársulás Fekete üröm Szőrös disznóparéj Csattanó maszlag

Papsajtmályva Nagy csalán Parlagfű Fehér libatop

Papsajtmályva Nagy csalán Parlagfű Fehér libatop