Hardverska struktura raunara Periferni dio centralni dio i

  • Slides: 10
Download presentation
Hardverska struktura računara Periferni dio, centralni dio i portovi

Hardverska struktura računara Periferni dio, centralni dio i portovi

Glavni pojmovi • • • Hardver PC računar Periferni dio računara Centralni dio računara

Glavni pojmovi • • • Hardver PC računar Periferni dio računara Centralni dio računara Vezni portovi

Hardver • Engl. hard = tvrdo, teško, željezno • Hardver predstavlja sve fizičke (opiljive,

Hardver • Engl. hard = tvrdo, teško, željezno • Hardver predstavlja sve fizičke (opiljive, vidljive) dijelove računara

Možemo ovako prikazati

Možemo ovako prikazati

PC računar • Osnovna oprema dijelovi – bez kojih računar ne može ispravno raditi

PC računar • Osnovna oprema dijelovi – bez kojih računar ne može ispravno raditi • • Centralna jedinica Monitor Tastatura Miš • Dodatna oprema – daje radne mogućnosti računaru • • Zvučnik Skener Printer Ploter

Podjela hardverske strukture • Centralni dio ( centralna jedinica ) • Periferni dio (

Podjela hardverske strukture • Centralni dio ( centralna jedinica ) • Periferni dio ( ulazne i izlazne jedinice ) CENTRALNI DIO Centralna jedinica : kućište, matična ploča, procesor, memorija, dodatne kartice, priključci PERIFERNI DIO Ulazne jedinice: tastatura, miš, skener, džojstik, kamera, mikrofon, touch pad, digitalni aparat, mikrofon Izlazne jedinice: monitor, projektor, printer, ploter, zvučnik

Periferni dio računara • Ulazni uređaji: unos podataka u računar, komunikacija sa računarom i

Periferni dio računara • Ulazni uređaji: unos podataka u računar, komunikacija sa računarom i zadavanje naredbi • Izlazni uređaji : pretvaraju i prikazuju podatke iz računara u obliku razumljivom korisniku • Ulazno - izlazni uređaji : obavljaju obje ove funkcije, a tu spadaju modem, ekran osjetljiv na dodir. .

Centralni dio računara • • Matična ploča : Štampana ploča sa integralnim kolima (čipovima)

Centralni dio računara • • Matična ploča : Štampana ploča sa integralnim kolima (čipovima) Povezuje sve glavne dijelovi računara u cjelinu Dijelovi se spajaju preko utora ili kablova Sabirnice – veza između dijelova na matičnoj ploči, osnovni zadatak im je prijenos podataka Procesor: • Vrši obradu podataka • Kontroliše i upravlja računarskim sistemom

Matična ploča sa dijelovima

Matična ploča sa dijelovima

Vezni portovi • Uređaji koji povezuju ulazne i izlazne jedinice sa centralnom jedinicom

Vezni portovi • Uređaji koji povezuju ulazne i izlazne jedinice sa centralnom jedinicom