Har du blivit utsatt fr vld Har du

  • Slides: 6
Download presentation
Har du blivit utsatt för våld? Har du utsatt någon för våld? Det finns

Har du blivit utsatt för våld? Har du utsatt någon för våld? Det finns hjälp att få

Våld kan vara att: övervaka hota slå sönder saker för att skrämmas skuldbelägga skrämma

Våld kan vara att: övervaka hota slå sönder saker för att skrämmas skuldbelägga skrämma kränka tvinga till sex knuffa hålla fast kontrollera VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära slå ta stryptag

Någon i din närhet: Känner du igen dig? … är svartsjuk och vill veta

Någon i din närhet: Känner du igen dig? … är svartsjuk och vill veta vad du gör och vem du umgås med. … är aggressiv mot dig, mot barn eller djur. … pressar dig att göra saker du inte vill, eller får dig att avstå från saker du vill. … säger och gör saker som gör dig osäker, rädd eller skadar dig. Du mår dåligt i din relation, men vågar inte göra slut. VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära

Våld är aldrig kärlek! I EN KÄRLEKSFULL RELATION KÄNNER DU DIG TRYGG OCH GLAD

Våld är aldrig kärlek! I EN KÄRLEKSFULL RELATION KÄNNER DU DIG TRYGG OCH GLAD I EN KÄRLEKSFULL RELATION KAN DU OCKSÅ HA NÄRA RELATIONER MED ANDRA PERSONER SOM ÄR VIKTIGA FÖR DIG VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära SVARTSJUKA ELLER KONTROLL ÄR ALDRIG ETT UTTRYCK FÖR KÄRLEK

Våld påverkar - dig som är utsatt, utsätter eller bevittnar Du som blir utsatt

Våld påverkar - dig som är utsatt, utsätter eller bevittnar Du som blir utsatt kan känna dig otrygg och rädd, få ångest och nedstämdhet. Du kan också få svårt att sova eller få smärta och värk i kroppen. Du som utsätter kan också må dåligt av våldet. Du kan få ångest, sömnproblem, smärta och värk i kroppen. Barn som ser, hör eller utsätts för våld i nära relationer påverkas psykiskt och fysiskt ‒ både nu och i framtiden. VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära

Det finns hjälp att få: För dig som utsatts för våld. För dig som

Det finns hjälp att få: För dig som utsatts för våld. För dig som utövat våld. För de barn som ser, hör eller utsätts för våld. Prata med din vårdgivare så du kan få stöd och behandling. VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära