Handledare steg 3 Regional ntverkstrff Dagens hllpunkter 8

  • Slides: 25
Download presentation
Handledare steg 3 - Regional nätverksträff

Handledare steg 3 - Regional nätverksträff

Dagens hållpunkter 8. 30 -8. 45 -9. 15 -10. 10 Fika Omvärldsanalys Deltagardemokratiska mötesmetoder

Dagens hållpunkter 8. 30 -8. 45 -9. 15 -10. 10 Fika Omvärldsanalys Deltagardemokratiska mötesmetoder Svåra samtal o kulturmöten 10. 15 -12. 00 -13. 00 Lunch 13. 00 -16. 00 Handledning Slut för idag

VO-College • • 22 regionala college 85 lokala VO-College 210 kommuner 77 privata arbetsgivare

VO-College • • 22 regionala college 85 lokala VO-College 210 kommuner 77 privata arbetsgivare 19 landsting/region 127 gymnasieskolor 157 vuxenutbildare

Medlemmar: Båstad, Ängelholm, Klippan, Örkelljunga, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Malmö, Lund, Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Trelleborg,

Medlemmar: Båstad, Ängelholm, Klippan, Örkelljunga, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Malmö, Lund, Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Trelleborg, Svedala, Vellinge, Eslöv, Höör, Hörby, Sjöbo, Skurup, Hässleholm, Östra Göinge, Perstorp, Bromölla, Osby, Höganäs, Region Skåne – alla sjukhus På väg in: Bjuv, Kristianstad Utanför: Åstorp, Kävlinge, Lomma, Burlöv, Staffanstorp

Skånepaket för extratjänster kvalitetssäkring av arbetsmarknadsinsatser

Skånepaket för extratjänster kvalitetssäkring av arbetsmarknadsinsatser

Pilotprojekt extratjänster Region Skåne, Arbetsförmedlingen, fackförbundet Kommunal, VO-College Skåne/ Kommunförbundet Skåne Bakgrund – lågt

Pilotprojekt extratjänster Region Skåne, Arbetsförmedlingen, fackförbundet Kommunal, VO-College Skåne/ Kommunförbundet Skåne Bakgrund – lågt intresse inom vård- och omsorg Syfte – underlätta hanteringen Mål – extra stöd ska möjliggöra fler anställningar av extratjänster Målgrupp – kommunala och regionala verksamheter Upplägg – tre lokala college utses. Förutsätts att utbildade handledare steg 1 -2 finns.

Tillvägagångssätt pilotprojekt 2017 Mars/april: Alla lokala college får erbjudandet, tre college utses April/Maj: Lokala

Tillvägagångssätt pilotprojekt 2017 Mars/april: Alla lokala college får erbjudandet, tre college utses April/Maj: Lokala avtal skrivs med kommunal Maj/Juni: Arbetsplatser som tar emot extratjänsterna utses Sept-nov: Handledare steg 3 + Språkombud utbildas Nov/dec: Extratjänsterna tillsätts efter intervjuer tillsammans med avdelningarna

Handledarutbildning steg 3 Definition handledare steg 3 Uppdrag att handledare (steg 1 och steg

Handledarutbildning steg 3 Definition handledare steg 3 Uppdrag att handledare (steg 1 och steg 2) enskilt eller i grupp, samordna samt utveckla det operativa handledaruppdraget. Att fungera som informationsansvarig och omvärldsbevakare gällande handledning. Utbildningens upplägg och genomförande Tidsåtgång fem dagar. Rekommenderat upplägg, 2+2+1 dag.

Språkombud • • stödja kollegor när det gäller språkutveckling. göra arbetsplatsen språkutvecklande. förenkla och

Språkombud • • stödja kollegor när det gäller språkutveckling. göra arbetsplatsen språkutvecklande. förenkla och tydliggöra olika dokument https: //www. vo-college. se/sprakombud

Inhämtad utvärdering så här långt (enhetschefer och personal): • Tiden vid uppstart för kort,

Inhämtad utvärdering så här långt (enhetschefer och personal): • Tiden vid uppstart för kort, tycker ett par respondenter • Betydelsefullt att vikariekostnaderna ersatts vid personalens kompetensutveckling • Extratjänsterna har stor potential som rekryteringsbas för framtida utbildad personal • Verksamheterna måste tillvarata personalens nya kompetens – handledarrollen steg 3 och språkombud är viktiga i sig, men måste ges förutsättningar och tid för lyckat resultat • Enhetscheferna uppskattar extratjänsterna som följer med Skånepaketet – utbildad personal + extratjänsterna värdefulla i sig!

Vård Skol Extratjänster 32 Medelålder 46 Män 28 4 Sverige Utomeuropeisk 15 13 Kvinnor

Vård Skol Extratjänster 32 Medelålder 46 Män 28 4 Sverige Utomeuropeisk 15 13 Kvinnor

Utmaningar för handledarna • • Fel förväntningar Språk, kommunikation, missförstånd Problem med arbetstider Respektera

Utmaningar för handledarna • • Fel förväntningar Språk, kommunikation, missförstånd Problem med arbetstider Respektera och förstå varandra Att balansera arbetsviljan med förmågan Frånvaro – hur gör man? Få vissa att bli självgående

Citat - handledare ”Guldkant för boende och personal” ”Mindre stressigt” ”När kemin fungerar så

Citat - handledare ”Guldkant för boende och personal” ”Mindre stressigt” ”När kemin fungerar så är det riktigt, riktigt bra!” ”Att man kan stödja personer och få se en livsgnista!” ”Vi kompletterar varandra” ”Att hon är duktig och kan sköta mycket själv” ”Om du visste vad mycket hjälp det är” ÄNGELHOLMS KOMMUN 2018 -02 -07 14 www. engelholm. se

Fokus Yrkesutbildning VO Genomförandeprojekt i den nationella utlysningen "Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning”

Fokus Yrkesutbildning VO Genomförandeprojekt i den nationella utlysningen "Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning” Mer information finns på: www. vo-college. se/ESF

FÖRÄNDRINGSTEORI DELPROJEKT HANDLEDNING Aktiviteter Analysera befintligt material som kan komplettera utbildningen Konkret resultat under

FÖRÄNDRINGSTEORI DELPROJEKT HANDLEDNING Aktiviteter Analysera befintligt material som kan komplettera utbildningen Konkret resultat under projekttiden Att intresset för yrkesutbildningen ökat, inklusive yrkesvalen för kvinnor och män breddats Undersöka om vi kan använda film som tagits fram av andra organisationer kring horisontella principer, eller göra nytt Ta fram ett antal frågeställningar som underlättar processande av de horisontella principerna Alternativ plan: Skriftligt underlag – endera befintligt eller egen produktion, ev utifrån material VOC Örebro Effekter på lång sikt 1. Handledarutbildningen steg 1 -2 är uppdaterad avseende horisontella principer samt språk Att bidra till utvecklande och förstärkta samverkansstrukturer mellan berörda branscher, utbildningsanordnare och myndigheter med avsikt att ge nationell effekt för yrkesutbildningen Att utbildningens relevans och kvalitet förstärkts För språkdelen – använda material som tas fram i Olgas delprojekt Dialog med resurspersoner på nationell och regional nivå (Skolverket, GR, Skånepaketet, Teknikcollege) Att matchningen förbättrats mellan utbildning och arbetslivets behov Följa Skolverkets nordiska projekt ”Jämställdhet i APL i Norden – för otraditionella yrkesval” PROBLEMANALYS

FÖRÄNDRINGSTEORI DELPROJEKT HANDLEDNING Aktiviteter Ta fram förslag till struktur och innehåll för utbildningen Ta

FÖRÄNDRINGSTEORI DELPROJEKT HANDLEDNING Aktiviteter Ta fram förslag till struktur och innehåll för utbildningen Ta del av utvärderingar av genomförda handledare steg 3 -utbildningar i landet Medverka till att hitta finansieringslösningar för genomförande av pilotutbildning Konkret resultat under projekttiden Effekter på lång sikt Att matchningen förbättrats mellan utbildning och arbetslivets behov 2. En struktur för utbildning av utbildare Handledare steg 3 finns tillgänglig i skrift. Att intresset för yrkesutbildningen ökat, inklusive yrkesvalen för kvinnor och män breddats Att utbildningens relevans och kvalitet förstärkts Att bidra till utvecklande och förstärkta samverkansstrukturer mellan berörda branscher, utbildningsanordnare och myndigheter med avsikt att ge nationell effekt för yrkesutbildningen PROBLEMANALYS

FÖRÄNDRINGSTEORI DELPROJEKT HANDLEDNING Aktiviteter Konkret resultat under projekttiden ”Dammsuga” VO-College på framgångskoncept Skapa en

FÖRÄNDRINGSTEORI DELPROJEKT HANDLEDNING Aktiviteter Konkret resultat under projekttiden ”Dammsuga” VO-College på framgångskoncept Skapa en mall för dokumentation av modeller Sprida framgångsrika modeller till regionala college via VO-College nationella hemsida Projektet ”Skånepaket för extratjänster” följs i syfte att se mervärde för arbetsplatserna genom att handledare steg 1 -2 och handledare steg 3 tillsammans med språkombud utvecklar/implementerar olika metoder för handledning. Ta del av extern utvärdering. Analysera metoder/modeller för att ge underlag för fortsatt utvecklingsarbete på nationell nivå 3. En skrift (pdf på hemsidan) med goda exempel gällande olika metoder/modeller för handledning finns tillgänglig på hemsidan. Skapa förutsättningar att arbeta vidare med frågan på nationell nivå. Medverka till att hitta finansieringslösningar för fortsatt utvecklingsarbete Effekter på lång sikt Att intresset för yrkesutbildningen ökat, inklusive yrkesvalen för kvinnor och män breddats Att bidra till utvecklande och förstärkta samverkansstrukturer mellan berörda branscher, utbildningsanordnare och myndigheter med avsikt att ge nationell effekt för yrkesutbildningen Att utbildningens relevans och kvalitet förstärkts Att matchningen förbättrats mellan utbildning och arbetslivets behov Nätverksgrupp/Intresserade resurspersoner i syfte att hitta finansiering för vidare utveckling PROBLEMANALYS

FÖRÄNDRINGSTEORI DELPROJEKT HANDLEDNING Aktiviteter Gå igenom regionala dialogerna och verksamhetsuppföljningarna för att fånga upp

FÖRÄNDRINGSTEORI DELPROJEKT HANDLEDNING Aktiviteter Gå igenom regionala dialogerna och verksamhetsuppföljningarna för att fånga upp eventuella utmaningar kring handledning Konkret resultat under projekttiden Effekter på lång sikt Att intresset för yrkesutbildningen ökat, inklusive yrkesvalen för kvinnor och män breddats 4. Behov av stöd i handledarfrågan ska ha förtydligats Att bidra till utvecklande och förstärkta samverkansstrukturer mellan berörda branscher, utbildningsanordnare och myndigheter med avsikt att ge nationell effekt för yrkesutbildningen Att utbildningens relevans och kvalitet förstärkts Att matchningen förbättrats mellan utbildning och arbetslivets behov PROBLEMANALYS

Deltagardemokratiska mötesmetoder - Exempel Framtidsverkstad (FV)

Deltagardemokratiska mötesmetoder - Exempel Framtidsverkstad (FV)

Upplägg och förberedelse FV • förberedelse: Syfte, mål och lämplig metod för ändamålet. Eventuellt

Upplägg och förberedelse FV • förberedelse: Syfte, mål och lämplig metod för ändamålet. Eventuellt förberedande möte med uppdragsgivare • gemensam frågeställning

Upplägg framtidsverkstad • Inledning – syfte och mål – gemensam frågeställning – incheckning med

Upplägg framtidsverkstad • Inledning – syfte och mål – gemensam frågeställning – incheckning med förhoppningar • Kritikfas – brainstorm – Vilka hinder och svårigheter finns med…? Vad känns trögt, omöjligt, svårt? Etc. Börja med bikupor 2 b Prioritering kritikfas + reflektioner utifrån bottenlistan i smågrupper • Visionsfas – Hur arbetar vi för att på bästa sätt, i den bästa av världar…? Vad stimulerar utveckling, mod och engagemang? Framgångsfaktorer? Börja med bikupor 3 b Prioritering visionfas – toppenlista

forts upplägg Framtidsverkstad • Utifrån botten- och toppenlistan; Identifiera konkreta utvecklingsområden – öar •

forts upplägg Framtidsverkstad • Utifrån botten- och toppenlistan; Identifiera konkreta utvecklingsområden – öar • Konkretiseringsfas – fördjupa dig i en av • Avslutning – kort redovisning av öarna, välj efter lust och engagemang, gör handlingsplaner ex utifrån VAD? HUR? VILKA? Första steget? handlingsplaner och därefter Vad händer efter idag? Hur går vi vidare? Utcheck

Test – del av en Framtidsverkstad 1. Gör en frågeställning som du tycker matchar

Test – del av en Framtidsverkstad 1. Gör en frågeställning som du tycker matchar ditt syfte och mål med nästa lokala träff för ”dina” Handledare steg 1 -2 2. Förbered brainstorm kring att identifiera hinder – utifrån din frågeställning 3. Förbered brainstorm kring att identifiera visioner – utifrån din frågeställning 4. Förbered ev konkretisering av frågeställningen utifrån hinder och visioner 5. Förbered uppföljning; Vad har hänt? Vad har inte hänt? Hur går du/ni/vi vidare?

Vem är jag i mötet med en annan människa? Jag självkänsla roll känslor associationer

Vem är jag i mötet med en annan människa? Jag självkänsla roll känslor associationer privat professionellt

Vad upplever du… • är det viktigaste i mötet med en annan människa? På

Vad upplever du… • är det viktigaste i mötet med en annan människa? På vilket sätt kan du påverka hur du gör? • är det svåraste i mötet med en annan människa? Hur kan du träna för att du ska uppleva just det mötet bättre? • händer i mötet när du tycker att det blir misslyckat? Hur kunde du agerat annorlunda? Vad kan du lära dig av just det mötet?