HALOGENIDY Autor Mgr aneta Hrub Datum vytvoen 18

  • Slides: 8
Download presentation
HALOGENIDY Autor Mgr. Žaneta Hrubá Datum vytvoření 18. 10. 2011 Datum ověření ve výuce

HALOGENIDY Autor Mgr. Žaneta Hrubá Datum vytvoření 18. 10. 2011 Datum ověření ve výuce 19. 1. 2012 Ročník 8. ročník Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Chemie Téma Anorganická chemie Název výukového materiálu Halogenidy Identifikátor VY_32_INOVACE_CH 15 Klíčová slova halogenid, název, vzorec Anotace Prezentace je určena k procvičování halogenidů.

HALOGENIDY

HALOGENIDY

Univerzální jazyk chemiků • jistě víte, jak těžko se dá dorozumět s někým, kdo

Univerzální jazyk chemiků • jistě víte, jak těžko se dá dorozumět s někým, kdo nezná váš jazyk a vy neznáte ten jeho. . tohle se ovšem nemůže stát chemikům. Ti mají univerzální „jazyk chemiků“, kt. označujeme jako chemické názvosloví. • začneme nejprve jednoduchými slovíčky – dvouprvkovými sloučeninami halogenů (F, Cl, Br, I) s jinými prvky, nejčastěji s kovy. Takové sloučeniny se nazývají halogenidy.

 • atomy halogenů mají v halogenidech obvykle oxidační číslo - I • názvy

• atomy halogenů mají v halogenidech obvykle oxidační číslo - I • názvy halogenidů jsou tvořeny z podstatného a přídavného jména. • podstatné jméno tvoří název halogenu s příponou –id (fluorid, chlorid, bromid, jodid) • přídavné jméno tvoří název druhého prvku s příponou, kt. odpovídá příslušnému oxidačnímu číslu (např. sodný, vápenatý, železitý)

Oxidační číslo Přípona I II IV V VI VII - ný - natý -

Oxidační číslo Přípona I II IV V VI VII - ný - natý - ičitý - ičný, ečný - ový - istý - ičelý

 • pokud jsou ve sloučenině prvky v různém poměru, pomůže nám s určením

• pokud jsou ve sloučenině prvky v různém poměru, pomůže nám s určením oxidačního čísla křížové pravidlo Utvořte chemické názvy a vzorce halogenidů: Li. Br, Cu. Cl 2, CCl 4, Al. I 3, fluorid vápenatý, chlorid draselný, bromid hlinitý, jodid stříbrný

Li. Br – bromid lithný Cu. Cl 2 – chlorid měďnatý CCl 4 –

Li. Br – bromid lithný Cu. Cl 2 – chlorid měďnatý CCl 4 – chlorid uhličitý Al. I 3 – jodid hlinitý fluorid vápenatý – Ca. F 2 chlorid draselný – KCl bromid hlinitý – Al. Br 3 jodid arseničný – As. I 5

Zdroje • Škoda Jiří, Doulík Pavel. Chemie 8: učebnice pro základní školy a víceletá

Zdroje • Škoda Jiří, Doulík Pavel. Chemie 8: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2006.