HALKLA LKLER VE REKLAMCILIK Reklamn Amac Reklam Trleri

  • Slides: 22
Download presentation
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK Reklamın Amacı, Reklam Türleri ve Ekolleri DOÇ. DR. RECEP YILMAZ

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK Reklamın Amacı, Reklam Türleri ve Ekolleri DOÇ. DR. RECEP YILMAZ

Reklamın Amaçları

Reklamın Amaçları

Bir İletişim Biçimi Olarak Reklamın İşlevleri Bilgilendirme İşlevi İkna Etme İşlevi Hatırlatma İşlevi Değer

Bir İletişim Biçimi Olarak Reklamın İşlevleri Bilgilendirme İşlevi İkna Etme İşlevi Hatırlatma İşlevi Değer Katma İşlevi Örgütün Diğer Amaçlarına Yardımcı Olma İşlevi

Reklamın Satış Amacı Mevcut satışların korunmasını sağlamak Satışların kısa vadede artırılmasını sağlamak Satışların uzun

Reklamın Satış Amacı Mevcut satışların korunmasını sağlamak Satışların kısa vadede artırılmasını sağlamak Satışların uzun vadede artırılmasını sağlamak Tüketicilerin fiyata olan duyarlılığını etkilemek Aracı kişi ve kurumların satış artırmaya yönelik çabalarını desteklemek Satışları artırmaya yönelik promosyonları ve indirimleri duyurmak

Reklamın İletişim Amacı

Reklamın İletişim Amacı

Reklam Türleri

Reklam Türleri

Reklam Yapanlar Açısından Üretici İşletme Reklamı Aracı İşletme Reklamı Hizmet İşletmesi Reklamı

Reklam Yapanlar Açısından Üretici İşletme Reklamı Aracı İşletme Reklamı Hizmet İşletmesi Reklamı

Hedef Pazar Açısından Tüketicilere Yönelik Reklamlar Aracılara Yönelik Reklamlar

Hedef Pazar Açısından Tüketicilere Yönelik Reklamlar Aracılara Yönelik Reklamlar

Amaç Açısından Birincil Talep Yaratmayı Amaçlayan Reklamlar Seçici Talep Yaratmayı Amaçlayan Reklamlar

Amaç Açısından Birincil Talep Yaratmayı Amaçlayan Reklamlar Seçici Talep Yaratmayı Amaçlayan Reklamlar

Açık Yapılıp Yapılmama Açısından Açık Reklamlar Gizli Reklamlar Infomerciallar

Açık Yapılıp Yapılmama Açısından Açık Reklamlar Gizli Reklamlar Infomerciallar

Taşıdığı Mesaj Açısından Ürün Reklamları Kurumsal Reklamlar

Taşıdığı Mesaj Açısından Ürün Reklamları Kurumsal Reklamlar

Kullanılan Mesajın Dayanağı Açısından Duygusal Mesajlı Reklamlar Olgusal Reklamlar

Kullanılan Mesajın Dayanağı Açısından Duygusal Mesajlı Reklamlar Olgusal Reklamlar

Zaman Kriterine Göre Hemen Satın Aldırmaya Yönelik Reklamlar İkna Süreci Taşıyan Reklamlar

Zaman Kriterine Göre Hemen Satın Aldırmaya Yönelik Reklamlar İkna Süreci Taşıyan Reklamlar

Ödeme Açısından Bireysel Reklamlar Ortaklaşa Reklamlar

Ödeme Açısından Bireysel Reklamlar Ortaklaşa Reklamlar

Coğrafi Kapsam Açısından Yerel Reklamlar Bölgesel Reklamlar Ulusal Reklamlar Uluslararası Reklamlar Küyerel Reklamlar Küresel

Coğrafi Kapsam Açısından Yerel Reklamlar Bölgesel Reklamlar Ulusal Reklamlar Uluslararası Reklamlar Küyerel Reklamlar Küresel Reklamlar

Ülkeler ve Reklam Ekolleri

Ülkeler ve Reklam Ekolleri

Amerika Birleşik Devletleri Bireyci, iddiacı, rekabetten yana, girişime ve serbestliğe önem veren, doğrudan yaklaşımın

Amerika Birleşik Devletleri Bireyci, iddiacı, rekabetten yana, girişime ve serbestliğe önem veren, doğrudan yaklaşımın egemen olduğu bir reklam anlayışı vardır. Reklamlar sert tonlu, rekabetçi ve güçlüden yana bir tavır içerir.

İngiltere Anglo-Sakson kökenli iki ülkenin reklam anlayışları benzemektedir. Yalnız, İngilizler köklü kültürlerinin bir sonucu

İngiltere Anglo-Sakson kökenli iki ülkenin reklam anlayışları benzemektedir. Yalnız, İngilizler köklü kültürlerinin bir sonucu olarak daha ince ayrıntılar üzerine reklamlarını kurgularlar. Reklam metinlerinde mizah belirleyicidir.

Fransa İngilizler ile rekabet halindedirler. Reklamlarında duygusal temalar ve cinsellik hakimdir. İngilizler için mizah

Fransa İngilizler ile rekabet halindedirler. Reklamlarında duygusal temalar ve cinsellik hakimdir. İngilizler için mizah ne ise, Fransızlar için cinsellik odur.

Almanya Alman reklamlarında mizah yok denecek kadar azdır. Reklamın temel amacını, belirsizlikten kaçınma ve

Almanya Alman reklamlarında mizah yok denecek kadar azdır. Reklamın temel amacını, belirsizlikten kaçınma ve rasyonel ikna olarak tasarlarlar.

Japonya Dolaylı anlatımı esas kabul ederler. Doğrudan anlatım, tüketiciye yöneltilmiş bir hakaret olarak kabul

Japonya Dolaylı anlatımı esas kabul ederler. Doğrudan anlatım, tüketiciye yöneltilmiş bir hakaret olarak kabul görür. Reklamlarda simgeler sıklıkla kullanılır. Estetik kaygılar belirleyicidir. Güven ve saygı öğesi reklamların temel tematik yapısını oluşturur. Teknolojik unsurlar sıklıkla vurgulanır. Reklam söylemine erkeksilik hakimdir.

İlginiz için teşekkür ederim…

İlginiz için teşekkür ederim…