HAKLAR Kamu Haklar zel Haklar Kamu Hukukundan Doan

  • Slides: 7
Download presentation
HAKLAR Kamu Hakları Özel Haklar (Kamu Hukukundan Doğan Haklar) (Özel Hukuktan Doğan Haklar) HUKUK=HAKLAR

HAKLAR Kamu Hakları Özel Haklar (Kamu Hukukundan Doğan Haklar) (Özel Hukuktan Doğan Haklar) HUKUK=HAKLAR

Kamu Hakları Kişilik Hakları (Negatif Statü Hakları) Kişi Dokunulmazlığı Özel Hayatın Gizliliği Yaşama Hakkı

Kamu Hakları Kişilik Hakları (Negatif Statü Hakları) Kişi Dokunulmazlığı Özel Hayatın Gizliliği Yaşama Hakkı Düşünce Özgürlüğü Konut Dokunulmazlığı (AY 2. Kısım 2. Bölüm) (m. 17 -40) Sosyal ve Eko. Haklar Siyasi Haklar (Pozitif Statü Hakları) (Aktif Statü Hakları) Çalışma Hakkı Sağlık Hakkı Konut Hakkı Sosyal Güv. Hakkı Ailenin Korunması H. Öğrenim Hakkı Vatandaşlık Hakkı Seçme-Seçilme Hakkı Siyasi Parti Kurma H. Siyasi Faaliyette Bul. H. Kamu Hizm. Girme Hakkı Dilekçe Hakkı (AY 2. Kısım 3. Bölüm) (m. 41 -65) (AY 2. Kısım 4. Bölüm) (m. 66 -74)

ÖZEL HAKLAR Nitelikleri Bakımından Özel Haklar Konuları Bakımından Özel Haklar Kullanımları Bakımından Özel Haklar

ÖZEL HAKLAR Nitelikleri Bakımından Özel Haklar Konuları Bakımından Özel Haklar Kullanımları Bakımından Özel Haklar Amaçları Bakımından Özel Haklar

Nitelikleri Bakımından Özel Haklar Mutlak Haklar Nispi Haklar (Alacak Hakkı) Şahıslar Üzerindeki Kendi Şahsı

Nitelikleri Bakımından Özel Haklar Mutlak Haklar Nispi Haklar (Alacak Hakkı) Şahıslar Üzerindeki Kendi Şahsı (Vücut Büt. ) (Sağlığı) (İtibarı) Başkalarının Şahsı (Velayet H. ) (Vesayet H. ) Mallar Üzerindeki Maddi Mallar (Mülkiyet H. ) (Ayni H. ) Maddi Olmayan Mallar (Telif H. ) (Patent H. ) (Marka H. ) Mülkiyet H. (Kullanma) (Tasarrufta Bulunma) (Yararlanma) Ayni Hak (Eşya Üze. )

Konuları Bakımından Özel Haklar Malvarlığı Hakları (Mülkiyet Hakkı) (Ayni Hak) (Telif Hakkı) (Patent Hakkı)

Konuları Bakımından Özel Haklar Malvarlığı Hakları (Mülkiyet Hakkı) (Ayni Hak) (Telif Hakkı) (Patent Hakkı) Kişilik Hakları (Vücut Bütünlüğü) (Şeref) (Onur)

Kullanımları Bakımından Özel Haklar Devredilebilen Haklar (Ayni Hak) (Telif Hakkı) (Patent Hakkı) (Alacak Hakkı)

Kullanımları Bakımından Özel Haklar Devredilebilen Haklar (Ayni Hak) (Telif Hakkı) (Patent Hakkı) (Alacak Hakkı) Devredilemeyen Haklar (Kişilik Hakları) (İntifa Hakkı) (Sükna Hakkı) (Nafaka Hakkı) (Evlenme Hakkı) İntifa H. Kullanma+Yararlanma Sükna H. Oturma

Amaçları Bakımından Özel Haklar Yenilik Doğurmayan Haklar (Alelade Haklar) Yenilik Doğurucu haklar (İnşai Haklar)

Amaçları Bakımından Özel Haklar Yenilik Doğurmayan Haklar (Alelade Haklar) Yenilik Doğurucu haklar (İnşai Haklar) (Velayet Hakkı) (Vesayet Hakkı) Kurucu (Evlenme) (Sözleşme) Değiştirici Bozucu (Ayıplı Malın Değ. ) (Boşanma) (Fesih)