HAK CIPTA DAN INSENTIF BBU Hak Cipta ialah

  • Slides: 18
Download presentation
HAK CIPTA DAN INSENTIF BBU

HAK CIPTA DAN INSENTIF BBU

Hak Cipta ialah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada pencipta atau penerima haknya

Hak Cipta ialah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada pencipta atau penerima haknya untuk mengawal pengeluaran semula atau pelbagai bentuk penggunaan karya berkenaan bagi sesuatu tempoh. Pencipta karya mempunyai “hak kepunyaan” terhadap karya mereka. BBU 2

SKOP HAK CIPTA Karya yang dilindungi hak cipta ialah karya yang ditulis, direkodkan, atau

SKOP HAK CIPTA Karya yang dilindungi hak cipta ialah karya yang ditulis, direkodkan, atau yang dijadikan dalam bentuk bahan yang ditebitkan seperti buku dan rencana ATAU yang belum diterbitkan seperti manuskrip. Melindungi hak peniruan dengan cara yang wajar untuk maksud penyelidikan yang bukan mencari keuntungan, pengajian persendirian, kritikan atau laporan semasa. BBU

Fakta, Maklumat dan Idea/Konsep Undang-undang hak cipta tidak Hak cipta melindungi fakta, merangkumi Pernyataan

Fakta, Maklumat dan Idea/Konsep Undang-undang hak cipta tidak Hak cipta melindungi fakta, merangkumi Pernyataan dalam maklumat dan idea format, organisasi, bentuk tulisan daripada karya lain urutan dan gaya tetapi maklumat pernyataannya BBU

PENIRUAN iruan n e p g n a r a b Se arya k

PENIRUAN iruan n e p g n a r a b Se arya k l i s a h a d a p dari bih e l r e t i t s e m l asa tkan a p a d n e m u l dahu ulis n e p a d a p i r a izin d au t a ( u t i l a s a karya a, t p i c k a h r i b pentad t). i b r e n e p u t i a i Nota : • ciplak, cuplik, plagiat • hayat hak cipta – 50 tahun selepas kematian • Ada usaha untuk mencari penulis asal Penulis ab w a j g n u g g n berta n mendapatka ipada r a d n a n i z i e k penulis atau ntuk u l a s a t i b r e pen n menghasilka n semula baha yang telah diterbitkan. BBU 5

KEIZINAN BERTULIS Ilustrasi Gambar rajah Graf Carta Bahan berikut memerlukan izin bertulis untuk menghasilkan

KEIZINAN BERTULIS Ilustrasi Gambar rajah Graf Carta Bahan berikut memerlukan izin bertulis untuk menghasilkan nya semula. Jadual Gambar Foto Petikan BBU

KUASA DBP boleh menjual lesen kepada pihak ketiga bagi menjana pendapatan. Bagi terbitan DBP

KUASA DBP boleh menjual lesen kepada pihak ketiga bagi menjana pendapatan. Bagi terbitan DBP yang dilesenkan kepada pihak ketiga, apa-apa pendapatan tambahan daripada kegiatan tersebut akan dibahagikan sama rata (50 -50) antara penulis (pemilik hak cipta) dengan DBP (pentadbir hak cipta karya berkenaan) BBU

Akta Hak Cipta 1987 UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN Akta Rahsia Rasmi 1972 Akta Mesin Cetak

Akta Hak Cipta 1987 UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN Akta Rahsia Rasmi 1972 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 BBU 8

PELANGARAN HAK CIPTA LANGSUNG 1 • Penerbit lain menerbitkan salinan hasil penulisan seseorang penulis

PELANGARAN HAK CIPTA LANGSUNG 1 • Penerbit lain menerbitkan salinan hasil penulisan seseorang penulis yang telah diterbitkan. 2 • Seseorang penulis meniru bulat-bulat atau sebahagian besar penulisan orang lain. 3 • Melalui terjemahan atau adaptasi. BBU 9

PELANGARAN TIDAK LANGSUNG 8 • Menyalin/menceduk bulat-bulat karya orang lain • Mencuri bahan yang

PELANGARAN TIDAK LANGSUNG 8 • Menyalin/menceduk bulat-bulat karya orang lain • Mencuri bahan yang belum terbit atau dari www • Meminta orang lain menulis (dengan/tanpa bayaran) 9 • Membeli karya penulis upahan 1 • Mengedarkan salinan langganan. 6 2 • Membuat untuk jualan atau sewa. 7 3 • Mempamerkan kepada awam apa-apa salinan langganan. 4 • Memiliki kecuali untuk kegunaan sendiri. 5 • Meminjam idea penulis. BBU 10

KEKECUALIAN Penyelidikan Prosiding kehakiman Mengajar Rakaman Perpustakaan Pembacaan dan pengucapan Petikan karya yang sudah

KEKECUALIAN Penyelidikan Prosiding kehakiman Mengajar Rakaman Perpustakaan Pembacaan dan pengucapan Petikan karya yang sudah terbit dengan sumber tersebut BBU 11

Semasa hayat pengkarya/pencipta dan 50 tahun selepas kematiannya. Skop dan Jangka Masa Perlindungan Jika

Semasa hayat pengkarya/pencipta dan 50 tahun selepas kematiannya. Skop dan Jangka Masa Perlindungan Jika diterbitkan selepas hayatnya, hak cipta wujud selama 50 tahun dari permulaan tarikh diterbitkan. Jika diterbitkan tanpa nama atau dengan nama samaran, hak cipta wujud selama 50 tahun dari tarikh permulaan diterbitkan. BBU 12

UNDANG-UNDANG SIBER MALAYSIA Akta Tandatangan Digital 1997 (Akta 562) & Peraturanperaturan 1998 Akta Jenayah

UNDANG-UNDANG SIBER MALAYSIA Akta Tandatangan Digital 1997 (Akta 562) & Peraturanperaturan 1998 Akta Jenayah Komputer 1997 (Akta 563) Akta Teleperubatan 1997 (Akta 564) BBU 13

UNDANG-UNDANG TMK DAN MULTIMEDIA Akta Jenayah Komputer 1997 (Akta 563) Akta Komunikasi dan Multimedia

UNDANG-UNDANG TMK DAN MULTIMEDIA Akta Jenayah Komputer 1997 (Akta 563) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (Akta 588) & Peraturan-peraturan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998 (Akta 589) Akta Cakera Optik 2000 (Akta 606) dan Peraturan-peraturan. BBU 14

INSENTIF / ROYALTI 12 % Umum 20% Ilmiah 10% Buku Teks Insentif lain: Ø

INSENTIF / ROYALTI 12 % Umum 20% Ilmiah 10% Buku Teks Insentif lain: Ø Wang galakan penulisan (selepas lulus JKP) = sehingga RM 1000. 00 Ø Pendahuluan royalti 50% selepas buku terbit. Ø Baki 50% akan dibayar berperingkat mengikut jualan. Ø Diskaun 30% bagi pembelian buku tanpa had. Nota : RM 25, 000 cukai pendapatan BBU 15

HONORARIUM Honorarium dibayar bagi karya yang diterbitkan dalam MAJALAH dan JURNAL mengikut kadar yang

HONORARIUM Honorarium dibayar bagi karya yang diterbitkan dalam MAJALAH dan JURNAL mengikut kadar yang ditentukan penerbit. DBP boleh juga membayar honorarium kepada penulis bagi menggantikan bayaran royalti jika jumlah royalti itu lebih kecil daripada bahan yang dihasilkan atau membayar sekali gus sejumlah wang kepada penulis dengan tujuan hak cipta karya dijual terus kepada DBP. BBU 16

PROSEDUR PENERBITAN Penyediaan KCJ Kelulusan Judul (JKE) – Pelantikan penulis Penyerahan Manuskrip Lengkap Kelulusan

PROSEDUR PENERBITAN Penyediaan KCJ Kelulusan Judul (JKE) – Pelantikan penulis Penyerahan Manuskrip Lengkap Kelulusan manuskrip (JKE) Pembetulan Penulisan Penilaian Kelulusan manuskrip (JKP) Penyuntingan kopi/ilustrasi – Penyediaan Perjanjian Lesen Penerbitan BBU 17

PERINGKAT PENGELUARAN Atur huruf/ Penyediaan pruf/ Naskah Sedia Kamera (NSK) Pemasaran/ Promosi Filem/ Templat

PERINGKAT PENGELUARAN Atur huruf/ Penyediaan pruf/ Naskah Sedia Kamera (NSK) Pemasaran/ Promosi Filem/ Templat Terbit/Stor Percetakan Penjilidan Cetak Ulang/ Edisi terbaharu BBU 18