HAGELSKYTTE Vad gr hagelskytte ut p Man mter

  • Slides: 13
Download presentation
HAGELSKYTTE

HAGELSKYTTE

Vad går hagelskytte ut på? Man mäter skjutskickligheten på ett rörligt mål. Man försöker

Vad går hagelskytte ut på? Man mäter skjutskickligheten på ett rörligt mål. Man försöker få sönder så många duvor som möjligt. Hagelskytte Några aspekter på hagelskyttet: • • Spänningen i att träffa ett rörligt mål Hjälper till att förstå ögats och kroppens koordination Hjälper till att inse vad muskelminne är En psykiskt krävande gren där man bör uppnå en balans mellan ett avslappnat och precist utförande

Hagelgrenar Sportskytteförbundet (SAL) – Trap (olympisk trap) – Nationell Trap (1 -trap) – Dubbeltrap

Hagelgrenar Sportskytteförbundet (SAL) – Trap (olympisk trap) – Nationell Trap (1 -trap) – Dubbeltrap (2 -trap) – Automaattrap (A-trap) – Skeet – Sporting – Compak Sporting Jägarförbundet (FJF) – Jägartrap – Jaktskytte

TRAP -grenarna § § Hagelgrenarna SAL § § § § § 25 duvor/omgång (dubbeltrap

TRAP -grenarna § § Hagelgrenarna SAL § § § § § 25 duvor/omgång (dubbeltrap 15 dubbelduvor) Duvorna startar framför skytten och flyger bortåt Duvornas hastighet 100 - 150 km/h Flyghöjd 1 - 4 m Riktning ± 45 grader Flyglängd 50 - 76 m Skjutstationerna med tre meters mellanrum 15 m bakom kastarskyddet 1, 3 eller 15 kastare Vapnet vid axeln då man kallar på duvan 1 eller 2 patroner per duva Man byter skjutplats efter varje duva medsols

SKEET § § § Hagelgrenarna SAL § § § 25 duvor/omgång Banan är halvcirkelformad

SKEET § § § Hagelgrenarna SAL § § § 25 duvor/omgång Banan är halvcirkelformad Åtta skjutplatser Enkel- och dubbelduvor (1 eller 2 patroner) Två kastartorn, till vänster A och till höger B Duvornas hastighet ca. 90 km/h Duvornas flyglängd 67 - 69 m Duvornas flyghöjd 2 - 5 m Duvorna bör skjutas på området mellan tornen Vapnets stock är i utgångsläget vid höften Skytten skjuter alla duvorna efter varandra på skjutplatsen varefter alla flyttar till nästa skjutplats

SPORTING -grenarna § Compak § § Hagelgrenarna SAL Sporting § § § 25 duvor/omgång

SPORTING -grenarna § Compak § § Hagelgrenarna SAL Sporting § § § 25 duvor/omgång 5 skjutplatser (jfr. trap) 5 kastare Engelsk sporting och FITASC sporting 50 -100 (200) duvor/bana vanligen 5 – 10 stationer (jfr. golf) 10 - 30 kastare Gemensamt: § § § Skjutavstånden varierar Divornas hastighet varierar Enkelduvor och olika dubbelduvor (2 patroner) Duvorna kan vara olikfärgade och olika stora Vapnet är vid utgångsläget nere Banorna är alla olika och olika från gång till gång

Skyttet liknar jakt då duvorna kommer från olika håll och på olika sätt. I

Skyttet liknar jakt då duvorna kommer från olika håll och på olika sätt. I Sporting går man från en station till en annan. Sportinggrenarna I Compak skjuter man från fem bredvid varandra varande skjutplatser. Duvorna skjut på varje station i en viss ordning. Duvorna skjuts med anslag (vapnet lyfts efter att man kallat på duvorna.

Jägartrap 25 duvor Hagelgrenarna Jägarförbundet § § § § § Skjuts på en trapbana

Jägartrap 25 duvor Hagelgrenarna Jägarförbundet § § § § § Skjuts på en trapbana Duvornas hastighet ca. 100 km/h Duvornas riktning ± 35 grader Flyghöjd 1, 5 - 3, 5 m Fem skjutplatser Skjutstationerna 10 meter från kastarskyddet Fem duvor skjuts på varje skjutplats före man byter plats Vapnet laddas med en patron Utgångsläget är med vapnets kolv vid höften

Jaktskytte 25 duvor Hagelgrenarna Jägarförbundet § § § § Skjuts på en skeetbana Duvornas

Jaktskytte 25 duvor Hagelgrenarna Jägarförbundet § § § § Skjuts på en skeetbana Duvornas hastighet ca. 90 km/h Flyghöjd 2 - 5 m Endast enkelduvor Skjutordning är alltid först B sedan A Antalet skott varierar på de olika skjutplatserna 2 4 Vapnet laddas alltid med två patroner i gången (förutom på station 8 A)

 • Vapen § Kolvanpassningen påverkar mest hur bra vapnet passar skytten Personlig utrustning

• Vapen § Kolvanpassningen påverkar mest hur bra vapnet passar skytten Personlig utrustning • Hörselskydd (av kåpmodell!) • Skjutväst • Skjutglasögon (skyddsglas) VISSTE DU ATT: Förr var det vanligt att man klädde upp sig (jacka och slips) men nu räcker det att man har en bekväm (och sportslig) klädsel.

Hagelgevärets trångborrning • Med trångborrningen (choke) avses hur trång pipans mynning är. • Trångborrningen

Hagelgevärets trångborrning • Med trångborrningen (choke) avses hur trång pipans mynning är. • Trångborrningen inverkar på hur tät och hur lång hagelsvärmen är på ett visst avstånd från pipan • Trångborrningar finns allt från cylinder till heltrång borrning. • I skeet, där duvorna är relativt nära använder man mindre trånga vapen • I trap vill man ha en tätare hagelsvärm så att den ännu på ett längre avstånd söndrar duvan.

Duvorna • • • Väger ca 110 g Diameter 110 mm Höjd 25 mm

Duvorna • • • Väger ca 110 g Diameter 110 mm Höjd 25 mm 85 % kalksand Orange färg I värdetävlingar används duvor med färgat pulver som gör det lättare för åskådarna att se träffarna • Duvorna inkluderas i priset på en träningsserie

Grenteknik, inledning • Skjutställning Visa! • Man siktar mot märket på kastarskyddet (trap) •

Grenteknik, inledning • Skjutställning Visa! • Man siktar mot märket på kastarskyddet (trap) • Vapnets pipa riktas några meter framför tornet (skeet) • Blicken (”ofokuserad”) mot framterrängen (trap) • Blicken framför tornet (skeet) • Hörbart (men avslappnat) kommando • Blicken på duvan • Vapnet förs till duvan i dess flygbana och avfyras • Vapnet fortsätter sin rörelse med samma hastighet som den tog fast duvan. • Bryt vapnet och analysera skottet!