Hac badeti Hac ve Umre lgili Kavramlar u

  • Slides: 10
Download presentation
- Hac İbadeti Hac ve Umre İlgili Kavramlar u İhram u Telbiye u Tavaf

- Hac İbadeti Hac ve Umre İlgili Kavramlar u İhram u Telbiye u Tavaf u Şavt u Vakfe u Sa’y u Şeytan Taşlama 1

- Hac İbadeti v İhram Ø Hac ve Umre ibadetleri yerine getirilirken, başka zamanlarda

- Hac İbadeti v İhram Ø Hac ve Umre ibadetleri yerine getirilirken, başka zamanlarda yapılmasında sakınca olmayan davranışların belirli bir süre için yasak olması demektir. ü İhramlıyken kişinin saç, sakal ve tırnaklarını kesmesi, hayvanlara ve bitkilere zarar vermesi yasaktır. ü İhram haccın farzlarındandır. 2

- Hac İbadeti v Telbiye Ø İbadet sırasında okunan duadır. Bu nedenle hac ve

- Hac İbadeti v Telbiye Ø İbadet sırasında okunan duadır. Bu nedenle hac ve umre ibadetine başlamadan önce bu duanın okunması zorunludur. Lebbeyk Allahümme Lebbeyke la şerike lebbeyk İnne’l hamde ve’n-nimete leke Ve’l mülk, la şerike leke. Buyur… Allah’ım buyur… Buyur ey ortağı olmayan! Buyur… Şüphesiz ki hamd ve nimet sana aittir. Ve mülk te sana aittir. Senin ortağın yoktur. 3

- Hac İbadeti v Tavaf Ø Kâbe’nin güneydoğu köşesinde bulunan Hacerü’l-Esved (Siyah Taş) hizasından

- Hac İbadeti v Tavaf Ø Kâbe’nin güneydoğu köşesinde bulunan Hacerü’l-Esved (Siyah Taş) hizasından başlayarak, Kâbe’nin etrafında yedi kez dönmeye denir. ü Farz olan tavaf kurban bayramının ilk üç günü içerisinde yapılır. ü Kişi tavafta kendisi, ailesi ve bütün müminler için dua eder. ü Tavaf haccın farzlarındandır. 4

- Hac İbadeti v Şavt Ø Hacerü’l Esved taşı hizasından başlayarak Kâbe’nin etrafındaki bir

- Hac İbadeti v Şavt Ø Hacerü’l Esved taşı hizasından başlayarak Kâbe’nin etrafındaki bir tam dönüşe şavt denir. ü Her dönüşte kişi istediği duaları okuyabilir. ü Toplam yedi şavt bir tavaf eder. 5

- Hac İbadeti v Vakfe Ø Arife günü öğle vaktinden bayram sabahına kadar bir

- Hac İbadeti v Vakfe Ø Arife günü öğle vaktinden bayram sabahına kadar bir süre Arafat denilen bölgede (durmak) beklemektir. ü Arafat’ta hacılar kendileri, aileleri ve müminler için dua ederler. ü Arafat’ta bir süre durmak ( vakfe) haccın farzlarındandır. 6

- Hac İbadeti v Vakfe ü Bir süre Arafat'ta beklemeyen hacı adayları o yıl

- Hac İbadeti v Vakfe ü Bir süre Arafat'ta beklemeyen hacı adayları o yıl hac ibadetini yerine getirmiş olmazlar. ü Arafat’ın sınırları vardır. Hacı adayları bu sınırın dışına çıkamazlar. ü Ayrıca haccın önemli unsurlarından biri de Müzdelife vakfesidir. 7

- Hac İbadeti v Sa’y Ø Mekke’de bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında yedi

- Hac İbadeti v Sa’y Ø Mekke’de bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelmenin adıdır. ü Safa’dan Merve tepesine dört kez, Merve’den Safa tepesine üç kez olmak üzere toplam yedi defa gidilir. ü Sa’y haccın gereklerindendir. ü Hz. Hacer’in oğlu Hz. İsmail (a. s. ) için su arayışının sembolik olarak yeniden canlandırılmasıdır. ü Sa’yda kişi istediği duaları okuyabilir. 8

- Hac İbadeti v Şeytan Taşlama Ø Hz. İbrahim’i Allah’ın emrini yerine getirmekten alıkoymak

- Hac İbadeti v Şeytan Taşlama Ø Hz. İbrahim’i Allah’ın emrini yerine getirmekten alıkoymak isteyen şeytanın Mina denilen bölgede sembolik olarak taşlanmasıdır. ü Hz. İbrahim (a. s. ) şeytanı Mina denilen bölgede taşlamıştır. Sembolik olarak biz de aynı hatırayı yerine getiriyoruz. ü İnsanları daima günaha sokmaya çalışan şeytana karşı bir tür tepki ve direnmeyi temsil etmektedir. 9

- Hac İbadeti Şeytan Taşlama Sa’y Şavt 10

- Hac İbadeti Şeytan Taşlama Sa’y Şavt 10