H H THI II THI GIO VIN D

  • Slides: 17
Download presentation
H HỘ THI ỘII THI GIÁO VIÊN D DẠ GIỎ NH ẠYY GI ỎII

H HỘ THI ỘII THI GIÁO VIÊN D DẠ GIỎ NH ẠYY GI ỎII CCẤ ẤPP TTỈỈNH NĂM H HỌ 2020 -2021 ỌCC 2020 -2021

AI NHANH HƠN! Trong cơ học ông đưa ra nguyên lý bảo toàn động

AI NHANH HƠN! Trong cơ học ông đưa ra nguyên lý bảo toàn động lượng (bảo toàn quán tính). Trong quang học, ông khám phá ra tán sắc ánh sáng, giải thích việc ánh sáng trắng qua lăng kính trở thành nhiều màu. Trong toán học, ông cùng với Gottfried Leibniz phát triển phép tính vi phân và tích phân. Ông cũng là người đưa ra công thức quan trọng của bài học ngày hôm nay đó là công thức nhị thức Niu-tơn. ÔNG LÀ AI?

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 BÀI 3 NHỊ THỨC NIU-TƠN Tiết PPCT: 29

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 BÀI 3 NHỊ THỨC NIU-TƠN Tiết PPCT: 29 GVTH: PHẠM THỊ KIM THANH Đơn vị: Trường THPT Hùng Vương Ngày giảng: 30. 10. 2020

CẤU TRÚC BÀI HỌC * CÔNG THỨC NHỊ THỨC NIU-TƠN. * TAM GIÁC PA-XCAN.

CẤU TRÚC BÀI HỌC * CÔNG THỨC NHỊ THỨC NIU-TƠN. * TAM GIÁC PA-XCAN. * CỦNG CỐ-BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

Số hạng tổng quát hay số hạng thứ k+1

Số hạng tổng quát hay số hạng thứ k+1

BÀI GIẢNG: NHỊ THỨC NIU-TƠN I. CÔNG THỨC NHỊ THỨC NIU-TƠN (1) Công thức

BÀI GIẢNG: NHỊ THỨC NIU-TƠN I. CÔNG THỨC NHỊ THỨC NIU-TƠN (1) Công thức (1) được gọi là công thức nhị thức Niu-tơn. HỆ QUẢ

BÀI GIẢNG: NHỊ THỨC NIU-TƠN I. CÔNG THỨC NHỊ THỨC NIU-TƠN (1) Công thức

BÀI GIẢNG: NHỊ THỨC NIU-TƠN I. CÔNG THỨC NHỊ THỨC NIU-TƠN (1) Công thức (1) được gọi là công thức nhị thức Niu-tơn. CHÚ Ý: Trong vế phải của công thức nhị thức Niu-tơn Có số hạng. Số hạng tổng quát có dạng: Các hệ số của các cặp số hạng cách đều số hạng đầu và số hạng cuối thì bằng nhau. Số mũ của giảm dần từ đến 0, số mũ của tăng dần từ 0 đến. Tổng các số mũ của và trong mỗi số hạng luôn bằng

BÀI GIẢNG: NHỊ THỨC NIU-TƠN I. CÔNG THỨC NHỊ THỨC NIU-TƠN (1) Ví dụ

BÀI GIẢNG: NHỊ THỨC NIU-TƠN I. CÔNG THỨC NHỊ THỨC NIU-TƠN (1) Ví dụ 1: Khai triển biểu thức Giải

BÀI GIẢNG: NHỊ THỨC NIU-TƠN I. CÔNG THỨC NHỊ THỨC NIU-TƠN (1) Ví dụ

BÀI GIẢNG: NHỊ THỨC NIU-TƠN I. CÔNG THỨC NHỊ THỨC NIU-TƠN (1) Ví dụ 2: Khai triển biểu thức Giải I 3

BÀI GIẢNG: NHỊ THỨC NIU-TƠN II. TAM GIÁC PA-XCAN Các hệ số của khai

BÀI GIẢNG: NHỊ THỨC NIU-TƠN II. TAM GIÁC PA-XCAN Các hệ số của khai triển có thể xếp thành một tam giác gọi là tam giác Pa-xcan. C

BÀI GIẢNG: NHỊ THỨC NIU-TƠN VD: Tính tổng: Giải C

BÀI GIẢNG: NHỊ THỨC NIU-TƠN VD: Tính tổng: Giải C

BÀI GIẢNG: NHỊ THỨC NIU-TƠN Ví dụ 3: Tìm số hạng không chứa x

BÀI GIẢNG: NHỊ THỨC NIU-TƠN Ví dụ 3: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển: Giải Số hạng tổng quát trong khai triển: Số hạng không chứa x ứng với: Vậy số hạng không chứa x là: I 4

BÀI GIẢNG: NHỊ THỨC NIU-TƠN Ví dụ 4: Tìm hệ số của số hạng

BÀI GIẢNG: NHỊ THỨC NIU-TƠN Ví dụ 4: Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển Giải Số hạng tổng quát trong khai triển: Số hạng chứa ứng với: Vậy hệ số của số hạng chứa là: I 5

BÀI GIẢNG: NHỊ THỨC NIU-TƠN Ví dụ 5: Tìm số hạng chứa trong khai

BÀI GIẢNG: NHỊ THỨC NIU-TƠN Ví dụ 5: Tìm số hạng chứa trong khai triển Giải Số hạng tổng quát trong khai triển: Số hạng chứa Vậy số hạng chứa ứng với: là: I

BÀI GIẢNG: NHỊ THỨC NIU-TƠN Câu 1: Có bao nhiêu số hạng trong khai

BÀI GIẢNG: NHỊ THỨC NIU-TƠN Câu 1: Có bao nhiêu số hạng trong khai triển A. B. C. . D. Câu 2: Có bao nhiêu số hạng trong khai triển A. 2019. B. 2020. C. 2021. Câu 3: Số hạng tổng quát trong khai triển A. B. C. D. 2022. là

CH N THÀNH CẢM ƠN

CH N THÀNH CẢM ƠN