Gzellik alanlar ESTETK Gzellik Felsefesi Sanat Felsefesi TOLSTOY

  • Slides: 11
Download presentation

Güzellik alanları ESTETİK (Güzellik Felsefesi) Sanat Felsefesi

Güzellik alanları ESTETİK (Güzellik Felsefesi) Sanat Felsefesi

TOLSTOY: "İnsanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu kendinde canlandırdıktan sonra, aynı duyguyu başkalarının da

TOLSTOY: "İnsanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu kendinde canlandırdıktan sonra, aynı duyguyu başkalarının da hissedebilmeleri için - hareket, - ses, - çizgi, - renk veya - kelimelerle belirlenen biçimlerde ifade etme ihtiyacı sanatı doğurmuştur. " "Estetik" kavramını ilk kez kullanan 18. yy. ’da Alman filozof Baumgarten’dır.

Tanımlar � Estetik süje (Sanatsever) Sanat eseriyle karşılaştığında günlük düşüncelerinden ve duygularından sıyrılarak eser

Tanımlar � Estetik süje (Sanatsever) Sanat eseriyle karşılaştığında günlük düşüncelerinden ve duygularından sıyrılarak eser karşısında haz/heyecan duyan kişi. � Estetik obje Sanata konu olan, güzel değeri taşıyan, estetik süjenin yöneldiği varlık, nesne. � Sanat eseri Sanatçının yaptığı, onun yaratıcılığına ve ustalığına dayanan çeşitli duyguların kaynaşmasıyla ortaya çıkan eser. � Sanatçı Eser yapan ve yaptığı bu eserle diğer insanlarda estetik duygusu ve haz uyandırabilen kişi.

Farklılıklar Felsefe Sanat Zanaat Düşünce Duygu Fayda

Farklılıklar Felsefe Sanat Zanaat Düşünce Duygu Fayda

Sanat Nedir? Taklit olarak sanat Platon (MÖ. 427 - 347) Yaratma olarak sanat Benedetto

Sanat Nedir? Taklit olarak sanat Platon (MÖ. 427 - 347) Yaratma olarak sanat Benedetto Croce (1866 - 1952) Oyun olarak sanat Friedrich Schiller (1758 - 1805)

Güzellik kavramı ve ilişkiler Yüce İyi Hakika t Güzellik Hoş Faydalı

Güzellik kavramı ve ilişkiler Yüce İyi Hakika t Güzellik Hoş Faydalı

Sanat Eserinin Nitelikleri İnsan ürünüdür Özneldir Özgündür Biriciktir Ölçülüdür(oran ve simetri) Kalıcıdır Estetiktir Yarar

Sanat Eserinin Nitelikleri İnsan ürünüdür Özneldir Özgündür Biriciktir Ölçülüdür(oran ve simetri) Kalıcıdır Estetiktir Yarar amacı taşımaz

Sanat-Sanatçı ve Toplumsal Etki Sanatçı toplum ve sanat arasındaki bağı kuran kişidir. Sanatçı, içinde

Sanat-Sanatçı ve Toplumsal Etki Sanatçı toplum ve sanat arasındaki bağı kuran kişidir. Sanatçı, içinde bulunduğu toplumun ve dönemin siyasetinden, kültüründen, coğrafyasından, dini yapısından etkilenerek, başka insanlarca görülmeyen nitelikleri ayrıntılı bir duyumsallıkla ve duygusal zekasıyla alımlar ve onları eserlerinde yansıtır. Ortaya çıkan sanat eseri de çağının mimari özelliklerinin, düşünüş biçim ve tarzlarının, teknolojik ve sosyokültürel gelişmelerinin izlerini yansıtır.

Ortak Estetik Yargılar Benedetto Croce (1866 -1952) Sanatçı bir takım izlenimler alır, bunları kendi

Ortak Estetik Yargılar Benedetto Croce (1866 -1952) Sanatçı bir takım izlenimler alır, bunları kendi ruhunda bir senteze tabi tutar ve belli bir ifadeye ulaşır. Estetik yargılar tamamen özneldir. Immanuel Kant (1724 -1804) Estetik, beğeni duygusuna dayanır. Beğeni duygusu da karşılık gözetmeyen, çıkarsız ve özgün bir hazdır. İnsanların ortak estetik yargısına dayanır.

Hazırlayan Doğan Nuri KONAK Yararlanılan Kaynaklar MEB Ortaöğretim Felsefe Ders Kitabı - Komisyon EKOYAY

Hazırlayan Doğan Nuri KONAK Yararlanılan Kaynaklar MEB Ortaöğretim Felsefe Ders Kitabı - Komisyon EKOYAY Ortaöğretim Felsefe Ders Kitabı - Emine AŞAN SEMİH S. E. K YAYINLARI 10. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Çeşitli internet kaynaklarından edinilen görseller