Gyrfaoedd a Byd Gwaith Rhestr o Wasanaethau ar

  • Slides: 2
Download presentation
Gyrfaoedd a Byd Gwaith Rhestr o Wasanaethau ar gyfer Ysgolion a Cholegau 2015 -2016

Gyrfaoedd a Byd Gwaith Rhestr o Wasanaethau ar gyfer Ysgolion a Cholegau 2015 -2016 TESTUN DISGRIFIAD CYNULLEIDFA DARGED AMSERIAD 1 Gwasanaeth Cydweddu Prentisiaethau/Twf Swyddi Cymru/Chwilio am swyddi gwag Sut i chwilio a gwneud cais am Brentisiaethau Sylfaen, Uwch ac Uchaf yng Nghymru Sut i chwilio a gwneud cais am swyddi gwag/swyddi Sut i chwilio a gwneud cais am gyfleoedd yn Twf Swyddi Cymru 2 awr 2 Hyfforddiant /Hyfforddiant Adfywio Prosbectws Maes Cyffredin (CAP) Sut i lanlwytho eich prosbectws ôl-16 Sut i chwilio a gwneud cais am gyrsiau ôl-16 Sut i reoli ceisiadau sy’n dod i mewn Sut i redeg adroddiadau yn y Prosbectws Maes Cyffredin 3 Cymwyseddau Rheoli Gyrfa (CMCs) Beth ydyn nhw? Sut i gefnogi eich dysgwyr wrth iddynt adeiladu’r cymwyseddau rheoli gyrfa sydd eu hangen er mwyn pontio’n llwyddiannus i’r byd gwaith Cydlynwyr Gyrfaoedd Penaethiaid Blwyddyn 10/11 Penaethiaid y Chweched Dosbarth Hyfforddwyr Dysgu Rheolwr Data/Gweinyddol Penaethiaid Cynorthwyol Penaethiaid Blwyddyn 10/11 Penaethiaid y Chweched Dosbarth Hyfforddwyr Dysgu Cydlynwyr Gyrfaoedd Penaethiaid Blwyddyn 7 - 13 4 Gwefan Gyrfa Cymru – Trosolwg Golwg ar yr offer a’r adnoddau defnyddiol ar y wefan a sut i’w cynnwys mewn gwersi gyrfaoedd ac ABCh Cydlynwyr Gyrfaoedd Penaethiaid Blwyddyn 7 - 13 2 awr 5 Fframwaith Gyrfaoedd a Byd Gwaith/ Nod Gyrfa Cymru Trosolwg o’r Fframwaith Gyrfaoedd a Byd Gwaith – beth yw ef a pham mae’n bwysig Cydlynwyr Gyrfaoedd o ran addysg Penaethiaid Cynorthwyol Trosolwg o ddyfarniad Nod Gyrfa Cymru sydd wedi’i alinio i’r Fframwaith ac sy’n Penaethiaid Blwyddyn cydnabod gwelliant parhaus o ran rhaglenni gyrfaoedd a byd gwaith mewn ysgolion a cholegau 2 – 3 awr 2 awr

TESTUN DISGRIFIAD CYNULLEIDFA DARGED AMSERI AD 6 Hyfforddiant Ymsefydlu ar gyfer Cydlynwyr Gyrfaoedd Newydd

TESTUN DISGRIFIAD CYNULLEIDFA DARGED AMSERI AD 6 Hyfforddiant Ymsefydlu ar gyfer Cydlynwyr Gyrfaoedd Newydd Wedi’i anelu at gydlynwyr a benodwyd yn ddiweddar neu hyfforddiant adfywio ar gyfer y cydlynydd presennol ee. rolau a chyfrifoldebau, Fframwaith Gyrfaoedd a Byd Gwaith, ayyb Cydlynwyr Gyrfaoedd Newydd 3 awr 7 Gwybodaeth am y Farchnad Lafur (LMI) Golwg ar y farchnad lafur yng Nghymru – sgiliau, cymwysterau, lefelau cyflogau, tueddiadau o ran swyddi ayyb. Pam mae hyn yn bwysig i bobl ifanc sy’n gwneud penderfyniadau yn gysylltiedig â gyrfaoedd ynglŷn â’u dyfodol Cydlynwyr Gyrfaoedd Penaethiaid Blwyddyn 9 – 13 Cydlynwyr Cymhwyster Bagloriaeth Cymru 2 awr 8 Cynllun Llwybrau Dysgu (LPP) Adnodd defnyddiol y gall dysgwyr ei ddefnyddio i gofnodi gwybodaeth amdanynt eu hunain megis cymwysterau, profiad gwaith, cyflawniadau, ayyb. Mae gwybodaeth a gaiff eu storio am y LPP yn bwydo i mewn i CAP a phroffil Swyddi Gweigion/Prentisiaethau disgyblion Cydlynydd Gyrfaoedd Penaethiaid Blwyddyn 9 – 11 2 awr 9 Fy Nyfodol Trosolwg o ran o wefan Gyrfa Cymru sy’n bwrpasol ar gyfer dysgwyr sydd ag AAA. Gall Cydlynwyr Gyrfaoedd ar gyfer disgyblion ddysgu am archwilio opsiynau, gwneud penderfyniadau, creu CVs AAA 2 awr 10 Lanlwytho eich Cynnig CA 4 a CA 5 Cymorth a chefnogaeth gyda’r dasg flynyddol o ddiweddaru eich cynnig cwricwlwm lleol ar gyfer CA 4 a CA 5 Rheolwr Data/Gweinyddol Penaethiaid Cynorthwyol 2 awr 11 Bagloriaeth Cymru CA 5 Sut y gall Gyrfa Cymru. com gefnogi cyfwyno Bagloriaeth Cymru i ddysgwyr CA 5 mewn ysgolion a cholegau Cydlynydd Cymhwyster Bagloriaeth Cymru Athrawon Hyforddwyr Dysgu 2 - 3 awr I gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu sesiwn hyfforddi am ddim, cysylltwch â’ch Cydlynydd Gyrfaoedd a Byd Gwaith lleol Gogledd Ellen Williams Ellen. [email protected] com Gorllewin Jessica Garrett – Jessica. [email protected] com De Canolog Michael O’Keefe Michaelo’[email protected] com Chris Brayshay Chris. [email protected] com Emma Benger Emma. [email protected] com Jenny Arthur Jenny. [email protected] com De Ddwyrain Steve Lester Steve. [email protected] c om Jo Hatch Jo. [email protected] com