Gymnzium Pavla Jozefa afrika Kd ITMS projektu 26110130661

  • Slides: 12
Download presentation
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika Kód ITMS projektu: 26110130661 Názov projektu: Kvalitou vzdelávania otvárame brány

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika Kód ITMS projektu: 26110130661 Názov projektu: Kvalitou vzdelávania otvárame brány VŠ Poloha a rozloha Európy Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet GEOGRAFIA Ročník, triedy: ôsmy, III. OA Tematický celok: Základné informácie o Európe Vypracoval: Mgr. Soňa Kostková Dátum: Január 2015

Poloha Európy Ø Ø Ø Severná pologuľa Najsevernejšie miesta pevniny siahajú až za 70

Poloha Európy Ø Ø Ø Severná pologuľa Najsevernejšie miesta pevniny siahajú až za 70 ⁰ 82⁰ s. g. š Najjužnejšie miesta pevniny siahajú k 35⁰ j. g. š Nultý poludník Východná hranica svetadiela prebieha viac po súši 2

3

3

Hranice Európy Ø Suchozemská hranica s Áziou Ø Západne pobrežie svetadiela obmýva Atlantický oceán

Hranice Európy Ø Suchozemská hranica s Áziou Ø Západne pobrežie svetadiela obmýva Atlantický oceán Ø Severné pobrežie obmýva Severný ľadový oceán Ø Južné a juhovýchodné pobrežie obmýva Stredozemné more ( Atlantický oceán ), oddeľuje Európu od Afriky 4

Členitosť pobrežia Ø Polostrovy Európy Škandinávsky, Jutský, Pyrenejský, Apeninský, Balkánsky Ø Ostrovy Európy Veľká

Členitosť pobrežia Ø Polostrovy Európy Škandinávsky, Jutský, Pyrenejský, Apeninský, Balkánsky Ø Ostrovy Európy Veľká Británia a Írsko, Island, Baleárske ostrovy, Sardínia, Korzika, Sicília 5

Ostrovy Island Korzika 6

Ostrovy Island Korzika 6

Cvičenie a) Na priloženej obrysovej mape ukážte polostrovy a ostrovy Európy. . b )

Cvičenie a) Na priloženej obrysovej mape ukážte polostrovy a ostrovy Európy. . b ) Vymenujte hranice medzi Európou a Áziou, Európou a Afrikou. c ) Čím je známy ostrov Sicília ? d ) Akého pôvodu je ostrov Island ? 7

Rozloha Európy Ø 10, 2 milióna km² Ø Druhý najmenší svetadiel Ø Územie Slovenska

Rozloha Európy Ø 10, 2 milióna km² Ø Druhý najmenší svetadiel Ø Územie Slovenska by sa do nej zmestilo asi 210 krát Ø Ázia, Amerika, Afrika, Antarktída, Európa, Austrália 8

Rozlohy svetadielov SVETADIEL ROZLOHA ( v mil. km² ) ÁZIA 43, 8 AMERIKA 42,

Rozlohy svetadielov SVETADIEL ROZLOHA ( v mil. km² ) ÁZIA 43, 8 AMERIKA 42, 3 ( S. A- 24, 5, L. A – 17, 8 ) AFRIKA 30, 4 ANTARKTÍDA 13, 7 EURÓPA 10, 2 AUSTRÁLIA 9 9

10

10

Cvičenie a) b) c) d) Vymenujte svetadiely v poradí od najväčšieho po najmenší. Ktoré

Cvičenie a) b) c) d) Vymenujte svetadiely v poradí od najväčšieho po najmenší. Ktoré svetadiely sa rozprestierajú na západnej a ktoré na východnej pologuli ? Ktoré oceány obmývajú pobrežie Európy ? Uveďte príklad na kontinent a svetadiel. 11

Použité zdroje • I. Ružek, P. Likavský 2011, Geografia pre 8. roč. ZŠ, Bratislava,

Použité zdroje • I. Ružek, P. Likavský 2011, Geografia pre 8. roč. ZŠ, Bratislava, VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, ISBN 978 -80 -8042 -629 -3 • http: //sk. wikipedia. org/wiki/Eur%C 3%B 3 pa • https: //www. google. sk/search? q=poloha+europy&biw=1024&bih=589&s ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZDbw. VPPp. PITy. Us. Lh. NAB&ved=0 CAc. Q_AUo. AQ 12