GWP 1092 WACANA PENULISAN Topik 3 Penanda Wacana

  • Slides: 27
Download presentation
GWP 1092 WACANA PENULISAN Topik 3: Penanda Wacana Pensyarah: Dr. Sajap Maswan Email: sajap@sajadstudio.

GWP 1092 WACANA PENULISAN Topik 3: Penanda Wacana Pensyarah: Dr. Sajap Maswan Email: [email protected] info • Jabatan Penyelidikan Inovasi Profesionalisme Keguruan IPG Kampus Tuanku Bainun Pulau pinang

 Perkara yang akan dibincangkan 3. Jenis-jenis penanda wacana § Penanda kronologi § Penanda

Perkara yang akan dibincangkan 3. Jenis-jenis penanda wacana § Penanda kronologi § Penanda organisasi § Penanda idea

Perbincangan Apakah Itu Penanda Wacana ?

Perbincangan Apakah Itu Penanda Wacana ?

Pengenalan 1. 2. Penanda wacana berupa kata atau rangkai kata yang digunakan untuk merangkaikan

Pengenalan 1. 2. Penanda wacana berupa kata atau rangkai kata yang digunakan untuk merangkaikan ayat dengan ayat yang lain, bagi menunjukkan wujudnya satu kesatuan ayat yang utuh. Oleh sebab penanda wacana itu merangkaikan ayat dengan ayat, maka penanda wacana itu juga dikenal sebagai perangkai ayat/peranti linguistik.

Pengenalan 3. Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi mempertalikan sesuatu idea,

Pengenalan 3. Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi mempertalikan sesuatu idea, hujah dan pandangan seseorang semasa menulis ataupun berucap. 4. Penanda wacana amat penting dalam sesebuah teks kerana penanda wacana dapat mewujudkan pertautan atau kesinambungan antara sebahagian teks dengan yang lain sehingga membentuk kesatuan.

Pengenalan 5. Penanda wacana juga merupakan unsur bahasa yang mewujudkan kohesi dan koheran antara

Pengenalan 5. Penanda wacana juga merupakan unsur bahasa yang mewujudkan kohesi dan koheran antara satu teks dengan teks yang lain sehingga membentuk kesatuan.

Kepentingan Penanda Wacana Mengapa kehadiran dianggap signifikan ? Hal ini demikian kerana, tanpa kehadiran

Kepentingan Penanda Wacana Mengapa kehadiran dianggap signifikan ? Hal ini demikian kerana, tanpa kehadiran penanda wacana yang tepat, akan menyebabkan idea yang diturunkan seolah tidak mempunyai kesatuan dan pautan yang lengkap

Jenis-Jenis Penanda Wacana Apakah jenis-jenis penanda wacana? Jenis-jenis penanda wacana ialah; 1. Penanda Kronologi

Jenis-Jenis Penanda Wacana Apakah jenis-jenis penanda wacana? Jenis-jenis penanda wacana ialah; 1. Penanda Kronologi 2. Penanda Organisasi 3. Penanda Idea

Jenis-Jenis Penanda Wacana 1. Penanda Kronologi: § Memberi pengertian kepada persoalan berkaitan waktu §Mengandungi

Jenis-Jenis Penanda Wacana 1. Penanda Kronologi: § Memberi pengertian kepada persoalan berkaitan waktu §Mengandungi kata kunci: “bila” dan seumpamanya.

Jenis-Jenis Penanda Wacana 1. Penanda Kronologi: Contoh a. kini h. pada suatu waktu b.

Jenis-Jenis Penanda Wacana 1. Penanda Kronologi: Contoh a. kini h. pada suatu waktu b. lantas i. pada hari esoknya c. mula-mula j. pada zaman dahulu d. lepas itu k. dua tahun kemudian e. sebelum l. beberapa tahun f. kemudian g. semenjak m. dan yang itu seumpamanya.

Jenis-Jenis Penanda Wacana 1. Penanda Kronologi: Contoh ayat; Pada zaman dahulu Kerajaan Melayu Melaka

Jenis-Jenis Penanda Wacana 1. Penanda Kronologi: Contoh ayat; Pada zaman dahulu Kerajaan Melayu Melaka merupakan sebuah kerajaan yang kuat.

Jenis-Jenis Penanda Wacana 2. Penanda Organisasi Fungsi: mempertautkan sesuatu bahagian wacana dengan bahagian yang

Jenis-Jenis Penanda Wacana 2. Penanda Organisasi Fungsi: mempertautkan sesuatu bahagian wacana dengan bahagian yang lain a. pertama b. tegasnya c. contohnya d. akhir sekali e. dalam hal ini f. sebagai kesimpulan g. dalam hubungan ini

Jenis-Jenis Penanda Wacana 2. Penanda Organisasi h. untuk merumuskan i. dengan perkataan lain j.

Jenis-Jenis Penanda Wacana 2. Penanda Organisasi h. untuk merumuskan i. dengan perkataan lain j. dapat dinyatakan bahawa k. untuk menjelaskan lagi l. akan dinyatakan pada tempat yang lain m. dalam bahagian ini kita akan membincangkan n. dan yang seumpamanya

Jenis-Jenis Penanda Wacana 2. Penanda Organisasi Contoh ayat: Penduduk di negara yang dilanda peperangan

Jenis-Jenis Penanda Wacana 2. Penanda Organisasi Contoh ayat: Penduduk di negara yang dilanda peperangan hidup dalam kesengsaraan. Mereka bukan sahaja kehilangan harta benda malahan anggota keluarga yang tersayang. Contohnya, ramai penduduk Kemboja terpaksa melarikan diri ke negara jiran semata-semata untuk menyelamatkan diri daripada menjadi korban peperangan.

Jenis-Jenis Penanda Wacana 3. Penanda Idea Fungsi: menghubungkan antara fakta dengan fakta dan idea

Jenis-Jenis Penanda Wacana 3. Penanda Idea Fungsi: menghubungkan antara fakta dengan fakta dan idea dengan idea yang berfungsi untuk: a. mengembangkan idea b. pertentangan idea c. hubungan idea

Jenis-Jenis Penanda Wacana 3. Penanda Idea a. Mengembangkan Idea §malah §satu lagi §selain itu

Jenis-Jenis Penanda Wacana 3. Penanda Idea a. Mengembangkan Idea §malah §satu lagi §selain itu §Seterusnya §begitu juga §di samping itu §lebih-lebih lagi §tambahan pula §dan yang seumpamanya

Jenis-Jenis Penanda Wacana 3. Penanda Idea a. Mengembangkan Idea Contoh ayat: Ratusan ribu istilah

Jenis-Jenis Penanda Wacana 3. Penanda Idea a. Mengembangkan Idea Contoh ayat: Ratusan ribu istilah dalam sesuatu bahasa tidak membawa erti tanpa istilah-istilah tersebut digunakan dalam penulisan, perbincangan, dan penterjemahan. Tambahan pula, istilah yang secara abstrak dihasilkan oleh jawatankuasa istilah belum tentu sesuai bagi sesuatu bidang.

Jenis-Jenis Penanda Wacana 3. Penanda Idea b. Pertentangan Idea §tetapi §sama ada §sebenarnya §sebaliknya

Jenis-Jenis Penanda Wacana 3. Penanda Idea b. Pertentangan Idea §tetapi §sama ada §sebenarnya §sebaliknya §walaupun §walau bagaimanapun §pada masa yang sama §dan yang seumpamanya.

Jenis-Jenis Penanda Wacana 3. Penanda Idea b. Pertentangan Idea §tetapi §sama ada §sebenarnya §sebaliknya

Jenis-Jenis Penanda Wacana 3. Penanda Idea b. Pertentangan Idea §tetapi §sama ada §sebenarnya §sebaliknya §walaupun §walau bagaimanapun §pada masa yang sama §dan yang seumpamanya.

Jenis-Jenis Penanda Wacana 3. Penanda Idea b. Pertentangan Idea Contoh ayat: Hassan dan keluarganya

Jenis-Jenis Penanda Wacana 3. Penanda Idea b. Pertentangan Idea Contoh ayat: Hassan dan keluarganya berpindah ke bandar pada akhir tahun lalu. Namun, hatinya masih teringat akan kampung halamannya.

Jenis-Jenis Penanda Wacana 3. Penanda Idea c. Hubungan Idea §jadi §maka §kecuali §oleh itu

Jenis-Jenis Penanda Wacana 3. Penanda Idea c. Hubungan Idea §jadi §maka §kecuali §oleh itu §oleh sebab §oleh hal yang demikian §untuk tujuan itu §berikutan dengan itu

Jenis-Jenis Penanda Wacana 3. Penanda Idea c. Hubungan Idea Contoh ayat: Beg itu bukan

Jenis-Jenis Penanda Wacana 3. Penanda Idea c. Hubungan Idea Contoh ayat: Beg itu bukan saya beli, sebaliknya ia adalah beg percuma.

Perbincangan Di dalam teks di bawah bebrapa penanda wacana telah digunakan. Cuba kesan penanda

Perbincangan Di dalam teks di bawah bebrapa penanda wacana telah digunakan. Cuba kesan penanda wacana tersebut. Pembelajaran dengan modul Program Asas TIP RING KONSEP K 3 menulis karangan. Semasa mengaplikasinya, saya menjelaskan makna FORMULA KONSEP K 3 yang mencakupi 3 perkara, iaitu pertama pengamalan, kedua isi dan ketiga kesimpulan. Setiap karangan mesti memenuhi disiplin 3 komponen tersebut. Komponen pengenalan mempunyai 3 ciri iaitu pertama isu berdasarkan tajuk, kedua huraian isu dan ketiga arahan atau respons soalan daripada tajuk. Dalam Komponen Isi, pertama murid saya perlu menyatakan isi mengikut arahan soalan, kedua menghuraikan isi dan ketiga mereka memberi contoh yang berkaitan isi. Begitu juga pada Komponen Kesimpulan, pertama mesti menyimpulkan tajuk berdasarkan pendapat murid, kedua huraian cadangan terhadap isu dan ketiga jelaskan harapa kepada isu.

Perbincangan Berdasarkan petikan teks di atas, terdapat beberapa penanda wacana yang boleh dikesan dalam

Perbincangan Berdasarkan petikan teks di atas, terdapat beberapa penanda wacana yang boleh dikesan dalam ayat-ayat yang digunakan. Antara penanda wacana yang ditemui ialah seperti ‘semasa’, ‘ pertama’, ‘ kedua’, ‘ ketiga’ , ‘ setiap’, ‘dalam’ dan begitu juga. Penanda wacana atau perkataan ‘semasa’ yang terdapat di dalam ayat tersebut membawa maksud atau menunjukkan sesuatu tempoh atau ketika sesuatu perkara itu dinyatakan. Manakala perkataan atau penanda wacana ‘pertama’, ‘kedua’ dan ‘ketiga’ pula membawa maksud urutan masa atau turutan peristiwa atau kronologi sesuatu perkara yang diterangkan oleh penulis. Manakala penanda wacana ‘begitu juga’ pula membawa maksud persamaan erti dalam ayat-ayat yang terdahulu.

Sekian Terima Kasih

Sekian Terima Kasih

Nota ini disediakan oleh; Norhayati Ayit Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Pulau Pinang

Nota ini disediakan oleh; Norhayati Ayit Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Pulau Pinang

Rujukan Asmah Hj. Omar (1980). Analisis Wacana, dalam Jurnal Dewan Bahasa 24: 3, hal.

Rujukan Asmah Hj. Omar (1980). Analisis Wacana, dalam Jurnal Dewan Bahasa 24: 3, hal. 11 -25 dan 24: 4, hal. 9 -25. Tarigan, Henry Guntur (1995), Pengajaran Wacana. Kuala Lumpur: DBP. Wacana Bahasa Melayu(2009). [Online], [Diakses: 5 Januari 2014]. Boleh didapati: http: //gurubahasamelayu. blogspot. com/ 2009/07/wacana-bahasa-melayu. html