GV Nguyn Tun Anh CHNG IV HNH TRU

  • Slides: 16
Download presentation
************ GV: Nguyễn Tuấn Anh

************ GV: Nguyễn Tuấn Anh

CHÖÔNG IV : HÌNH TRUÏ – HÌNH NOÙN – HÌNH CAÀU

CHÖÔNG IV : HÌNH TRUÏ – HÌNH NOÙN – HÌNH CAÀU

Chương IV – HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN – HÌNH CẦU

Chương IV – HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN – HÌNH CẦU

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HÌNH TRỤ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HÌNH TRỤ

 Trong thực tế còn có những vật thể nào cho ta hình ảnh

Trong thực tế còn có những vật thể nào cho ta hình ảnh của một hình trụ? thùng nước, hộp sữa… ? . 1 Lọ gốm ở hình 74 có dạng một hình trụ. Quan sát hình và cho biết đâu là đáy, Hình 74 đâu là mặt xung quanh, đâu là đường sinh của hình trụ đó ?

Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng : Cắt hình trụ bởi một mặt

Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng : Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song với trục DC đáy thì mặt cắt là hình gì? D C ? . 2 Chiếc cốc thuỷ tinh và ống nghiệm đều có dạng hình trụ (hình 76) phải chăng mặt nước trong cốc và mặt nước trong ống nghiệm là những hình tròn ? Không phải

Diện tích xung quanh của hình trụ. r 5 cm 10 cm 22. .

Diện tích xung quanh của hình trụ. r 5 cm 10 cm 22. . . 5. r(cm) . h 10 cm h (Hình 77) ? . 3 5 cm r Tổng quát : Hình trụ có bán kính đáy r và chiều cao Quan sát (H. 77 ) và điềnhsố thích , ta có: hợp vào các ô trống : Chiều dài của hình chữ nhật bằng chu vi của đáy hình trụ và bằng: Diện tích hình chữ nhật : 2. 10 r Diện tích một đáy của hình trụ : x 10 h = x 5 x 5 = 2. 52. = 10 r (cm ) 2 100 2. r. (cmh ) 25 (cm 2) Tổng diện tích hình chữ nhật và diện tích hai hình tròn đáy ( diện tích toàn phần) của hình trụ : 100 + 25 x 2= 150 (cm 2)

Bài tập 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của

Bài tập 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của các hình trụ sau. a, b, 1 cm 10 cm 11 cm 8 cm

Củng cố BT. 1. Hình 79 Sgk: Hãy điền thêm các tên gọi vào

Củng cố BT. 1. Hình 79 Sgk: Hãy điền thêm các tên gọi vào dấu… Bán kính 1 đáy r 2 Mặt 2đáy Mặt 3 xung quanh Chiều cao 6 5 Đường kính đáy (Hình 79) Mặt đáy 4

Bài 5 SGK: Điền đủ các kết quả vào ô trống: Hình h .

Bài 5 SGK: Điền đủ các kết quả vào ô trống: Hình h . . Bán kính đáy (cm) Chiều Chu vi cao (cm) đáy(cm) Diện tích đáy (cm 2) Diện tích Thể xung quanh tích (cm 2) (cm 3) r h 2. r r 2 2 r. h r 2. h 1 10 2 20 10 5 4 10 25 40 100 2 8 4 4 32

Hướng dẫn về nhà. Học lý thuyết , nắm công thức tính diện tích

Hướng dẫn về nhà. Học lý thuyết , nắm công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ, áp dụng làm các bài tập 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13 (Sgk). Bài 3, 6, 8 (SBT) Chú ý BT 13 ( H. 85) : bề dày tấm thép kim loại chính là chiều cao của các lổ hình trụ.

Bài chúng ta kết thúc tại đây Chúc các thầy cô sức khỏe và

Bài chúng ta kết thúc tại đây Chúc các thầy cô sức khỏe và chúc em học tốt